Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Šta radimo?

Dobro upravljanje

Princip dobrog upravljanja predstavlja jedan od tri programska stuba, a aktivnosti u ovoj oblasti sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).

Socijalna uključenost

Socijalna uključenost, kao drugi stub programa, predstavlja oblast u kojoj se realizuju brojne programske aktivnosti kako bi dovele do njenog unapređenja, ali i unapređenja socijalnih usluga.

Rodna ravnopravnost

Rodna ravnopravnost, kao treći stub programa, u fokusu je kao značajan princip i oblast u kojoj se sprovode aktivnosti usmerene ka jačanju institucionalnog okvira za primenu ovog principa na lokalnom nivou, kao i ka unapređenju lokalnih politika rodne ravnopravnosti.


Najnovije vesti

Šabac, 10. novembar 2021.

Devet novih e-Usluga predstavljeno građanima Šapca

Program Swiss PRO organizovao je u Šapcu događaj u okviru kampanje „Da kliknemo zajedno“. Na gradskom trgu građanima su predstavljene prednosti upotrebe elektronskih usluga na lokalnom...
Vrnjačka Banja, 5. novembar 2021.

Građanima Vrnjačke Banje predstavljeno devet novih e-Usluga

Građani i građanke Vrnjačke Banje od sada mogu da koriste devet novih elektronskih usluga koje je gradska uprava razvila uz podršku Vlade Švajcarske kroz programa Swiss...
Zaječar, 29. oktobar 2021.

Predstavljene e-Usluge građanima i građankama Zaječara

Građani i građanke Zaječara će uskoro moći da koriste devet novih elektronskih usluga koje je gradska uprava razvila uz podršku Vlade Švajcarske kroz programa Swiss PRO...
Novi Pazar, 22. oktobar 2021.

Predstavljeno osam novih e-Usluga u Novom Pazaru

Građani i građanke Novog Pazara od 22. oktobra 2021. godine mogu da koriste osam novih elektronskih usluga koje je gradska uprava razvila uz podršku Vlade Švajcarske...
Beograd, 5. oktobar 2021.

Počinje kampanja „Da kliknemo zajedno“

Program Swiss PRO je uz podršku Vlade Švajcarske pokrenuo kampanju „Da kliknemo zajedno“ kako bi građanima i građankama približio prednosti upotrebe elektronskih usluga i otvorenih podataka...
ZOOM platforma, 28. septembar 2021.

Četvrta e-Obuka „Dobro upravljanje na lokalnom nivou“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u okviru programa Swiss PRO organizuje četvrtu eObuku na temu dobrog upravljanja koja je namenjena donosiocima odluka i zaposlenima u...

Konkursi

RFP/2021/19023

Sprovođenje kampanje za podizanje svesti javnоsti o dostupnosti usluga e-Uprave na lokalnom nivou (UNOPS-SWISSPRO-2021-S-003)

Datum objave:
sreda, 24. februar 2021.

Datum zatvaranja:
četvrtak, 18. mart 2021. 12:00

CFP 02-2021

Javni poziv za podršku odgovoru na posledice kovida 19 u podstandardnim romskim naseljima

Datum objave:
ponedeljak, 25. januar 2021.

Datum zatvaranja:
petak, 26. februar 2021.

CFP 01-2021

Javni poziv za podršku lokalnim samoupravama za sprovođenje usluga socijalne zaštite kao odgovor na posledice kovida 19

Datum objave:
ponedeljak, 25. januar 2021.

Datum zatvaranja:
petak, 26. februar 2021.

RFP/2021/18398

Sprovođenje kampanje za podizanje svesti javnоsti o dostupnosti usluga e-Uprave na lokalnom nivou (UNOPS-SWISSPRO-2021-S-001)

Datum objave:
sreda, 20. januar 2021.

Datum zatvaranja:
četvrtak, 11. februar 2021. 12:00


Kalendar događaja

Uspešne priče

Proširenje usluge pomoć u kući u Lebanu – još više solidarnosti sa najstarijima

Uz podršku Vlade Švajcarske kroz program Swiss PRO, Opština Lebane u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad Lebane sprovodi projekat „Odgovor lokalne zajednice na kovid 19“, koji je usmeren ka...