Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Šta radimo?

Dobro upravljanje

Princip dobrog upravljanja predstavlja jedan od tri programska stuba, a aktivnosti u ovoj oblasti sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).

Socijalna uključenost

Socijalna uključenost, kao drugi stub programa, predstavlja oblast u kojoj se realizuju brojne programske aktivnosti kako bi dovele do njenog unapređenja, ali i unapređenja socijalnih usluga.

Rodna ravnopravnost

Rodna ravnopravnost, kao treći stub programa, u fokusu je kao značajan princip i oblast u kojoj se sprovode aktivnosti usmerene ka jačanju institucionalnog okvira za primenu ovog principa na lokalnom nivou, kao i ka unapređenju lokalnih politika rodne ravnopravnosti.


Najnovije vesti

Novi Pazar, 22. oktobar 2021.

Predstavljeno osam novih eUsluga u Novom Pazaru

Građani i građanke Novog Pazara od 22. oktobra 2021. godine mogu da koriste osam novih elektronskih usluga koje je gradska uprava razvila uz podršku Vlade Švajcarske...
Beograd, 5. oktobar 2021.

Počinje kampanja „Da kliknemo zajedno“

Program Swiss PRO je uz podršku Vlade Švajcarske pokrenuo kampanju „Da kliknemo zajedno“ kako bi građanima i građankama približio prednosti upotrebe elektronskih usluga i otvorenih podataka...
Beograd, 28. septembar 2021.

Četvrta eObuka „Dobro upravljanje na lokalnom nivou“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u okviru programa Swiss PRO organizuje četvrtu eObuku na temu dobrog upravljanja koja je namenjena donosiocima odluka i zaposlenima u...
Beograd, 10. septembar 2021.

Paketi podrške za JLS u oblasti antikorupcijskih politika - poziv za podnošenje prijava

Paketi podrške lokalnim samoupravama podrazumevaju pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u predmetnim oblastima kroz obuke, mentorski rad, savetodavnu podršku i podršku unapređenju postojećih ili razvoju...
Beograd, 6. septembar 2021.

Obuka „Uvođenje i implementacija principa dobre uprave u radu jedinica lokalne samouprave“

Uz podršku Vlade Švajcarske kroz program Swiss PRO, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje obuku „Uvođenje i implementacija principa dobre uprave u radu jedinica lokalne...
Beograd, 26. avgust 2021.

SKGO objavio javni poziv za tehničku pomoć u sprovođenju završne analize učinka i kapaciteta JLS u primeni principa dobrog upravljanja

Analiza se sprovodi u okviru projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“ koji podržava Vlada Švajcarske. Projekat sprovodi SKGO u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju...

Konkursi

RFP/2021/19023

Sprovođenje kampanje za podizanje svesti javnоsti o dostupnosti usluga e-Uprave na lokalnom nivou (UNOPS-SWISSPRO-2021-S-003)

Datum objave:
sreda, 24. februar 2021.

Datum zatvaranja:
četvrtak, 18. mart 2021. 12:00

CFP 02-2021

Javni poziv za podršku odgovoru na posledice kovida 19 u podstandardnim romskim naseljima

Datum objave:
ponedeljak, 25. januar 2021.

Datum zatvaranja:
petak, 26. februar 2021.

CFP 01-2021

Javni poziv za podršku lokalnim samoupravama za sprovođenje usluga socijalne zaštite kao odgovor na posledice kovida 19

Datum objave:
ponedeljak, 25. januar 2021.

Datum zatvaranja:
petak, 26. februar 2021.

RFP/2021/18398

Sprovođenje kampanje za podizanje svesti javnоsti o dostupnosti usluga e-Uprave na lokalnom nivou (UNOPS-SWISSPRO-2021-S-001)

Datum objave:
sreda, 20. januar 2021.

Datum zatvaranja:
četvrtak, 11. februar 2021. 12:00


Kalendar događaja

Uspešne priče

Savetodavna služba u Opštini Krupanj poboljšava pristup pravima građanima i građankama iz ranjivih društvenih grupa

Kroz Savetodavnu službu Opština Krupanj otvorila je svoja vrata i za građane koje nije obuhvatio Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. Ostvarene je odlična saradnja sa drugim lokalnim institucijama, naročito Centrom...