Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Šta radimo?

Dobro upravljanje

Princip dobrog upravljanja predstavlja jedan od tri programska stuba, a aktivnosti u ovoj oblasti sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).

Socijalna uključenost

Socijalna uključenost, kao drugi stub programa, predstavlja oblast u kojoj se realizuju brojne programske aktivnosti kako bi dovele do njenog unapređenja, ali i unapređenja socijalnih usluga.

Rodna ravnopravnost

Rodna ravnopravnost, kao treći stub programa, u fokusu je kao značajan princip i oblast u kojoj se sprovode aktivnosti usmerene ka jačanju institucionalnog okvira za primenu ovog principa na lokalnom nivou, kao i ka unapređenju lokalnih politika rodne ravnopravnosti.


Najnovije vesti

Beograd, 18. mart 2019.

Objavljen poziv podrške lokalnim samoupravama za uspostavljanje Savetodavnih službi za građane

Fondom vrednim 262.500 dolara Vlada Švajcarske će, kroz program Swiss PRO, podržati jedinice lokalne samouprave (JLS) da uspostave Savetodavne službe za građane usmerene na bolji pristup...
Beograd, 15. mart 2019.

SIPRU predstavio Program lokalnih inicijativa – LIP2

Tim za socijalnu uključenost i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU), održao je informativne sesije o Programu lokalnih inicijativa za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva- LIP2,...
Beograd, 21. februar 2019.

Dodeljena priznanja lokalnim samoupravama u oblasti dobre uprave

U okviru Projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“ kao dela šireg programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti –...
Beograd, 8. februar 2019.

Odabrani primeri najboljih praksi u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou za 2018. godinu

U okviru prvog Nacionalnog godišnjeg takmičenja za izbor najbolje prakse u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou, sprovedenom za 2018. godinu, odabrane su lokalne samouprave...
Beograd, 21. januar 2019.

Otvoren javni poziv lokalnim samoupravama za učešće u istraživanju zadovoljstva građana

Program Swiss PRO otvorio je poziv za 99 gradova i opština da se prijave za učešće u istraživanju zadovoljstva građana. Ovo istraživanje, koje sprovodi Centar za...
Beograd, 17. decembar 2018.

146 predstavnika lokalnih samouprava uspešno završilo e-obuku o dobrom upravljanju

U okviru programa Swiss PRO Stalna konferencija gradova i opština dodelila je 17. decembra 2018. godine sertiikate učesnicima e-obuke „Dobro upravljanje na lokalnom nivou“. Obuka je...

Konkursi

CFP 01-2019

Javni poziv za podršku lokalnim samoupravama za rad savetodavnih službi za građane

Datum objave:
ponedeljak, 18. mart 2019.

Rok za prijavu:
utorak, 16. april 2019. 24:00

VA/2019/B5109/17573

Službenik/ca za medije i komunikacije

Datum objave:
ponedeljak, 18. mart 2019.

Rok za prijavu:
nedelja, 7. april 2019. 24:00

Javni poziv lokalnim samoupravama za učešće u istraživanju zadovoljstva građana

Datum objave:
ponedeljak, 21. januar 2019.

Datum zatvaranja:
petak, 8. februar 2019. 24:00

VA/2018/B5109/16510

Programski asistent

Datum objave:
utorak, 2. oktobar 2018.

Datum zatvaranja:
ponedeljak, 15. oktobar 2018. 24:00

RFP/2018/5758

Sprovođenje istraživanja zadovoljstva građana u lokalnim samoupravama iz područja intervencije programa (UNOPS-SWISSPRO-2018-S-005)

Datum objave:
utorak, 28. avgust 2018.

Datum zatvaranja:
sreda, 19. septembar 2018. 12:00 CET

VA/2018/B5109/16097

Konsultant/konsultantkinja za lokalnu samoupravu i organizacije civilnog društva

Datum objave:
četvrtak, 19. jul 2018.

Datum zatvaranja:
utorak, 31. jul 2018. 24:00


Kalendar događaja

Uspešne priče

Dobro upravljanje učimo od najboljih

U istraživanjima stavova građana i građanki Srbije o procesu evropskih integracija i reformama koje čine njegov sastavni deo, 66 odsto ispitanika smatra da je neophodno sprovoditi reforme zarad dobrobiti stanovništva...