Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Šta radimo?

Dobro upravljanje

Princip dobrog upravljanja predstavlja jedan od tri programska stuba, a aktivnosti u ovoj oblasti sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).

Socijalna uključenost

Socijalna uključenost, kao drugi stub programa, predstavlja oblast u kojoj se realizuju brojne programske aktivnosti kako bi dovele do njenog unapređenja, ali i unapređenja socijalnih usluga.

Rodna ravnopravnost

Rodna ravnopravnost, kao treći stub programa, u fokusu je kao značajan princip i oblast u kojoj se sprovode aktivnosti usmerene ka jačanju institucionalnog okvira za primenu ovog principa na lokalnom nivou, kao i ka unapređenju lokalnih politika rodne ravnopravnosti.


Najnovije vesti

Beograd, 14. decembar 2021.

U 32 lokalne samouprave u Srbiji stručniji kadar za dobro upravljanje

Razvoj znanja i veština državnih službenika ključni je korak ka kvalitetnijim javnim uslugama za sve građane i većoj odgovornosti, transparentnosti i efikasnosti lokalnih samouprava, istaknuto je...
Beograd, 14. decembar 2021.

Kontakt osobe za dobro upravljanje posetile Nacionalnu akademiju za javnu upravu

Program Swiss PRO organizovao je za kontakt osobe za dobro upravljanje iz 46 lokalnih samouprava posetu Nacionalnoj akademiji za javnu upravu, koja je održana 14. decembra...
Beograd, 10. decembar 2021.

Izgradnja kapaciteta za dobro upravljanje na lokalnom nivou - dodela sertifikata

Program Swiss PRO organizuje događaj pod nazivom „Izgradnja kapaciteta za dobro upravljanje na lokalnom nivou“, koji će biti održan u utorak, 14. decembra 2021. godine, sa...
Šabac, 10. novembar 2021.

Devet novih e-Usluga predstavljeno građanima Šapca

Program Swiss PRO organizovao je u Šapcu događaj u okviru kampanje „Da kliknemo zajedno“. Na gradskom trgu građanima su predstavljene prednosti upotrebe elektronskih usluga na lokalnom...
Vrnjačka Banja, 5. novembar 2021.

Građanima Vrnjačke Banje predstavljeno devet novih e-Usluga

Građani i građanke Vrnjačke Banje od sada mogu da koriste devet novih elektronskih usluga koje je gradska uprava razvila uz podršku Vlade Švajcarske kroz programa Swiss...
Zaječar, 29. oktobar 2021.

Predstavljene e-Usluge građanima i građankama Zaječara

Građani i građanke Zaječara će uskoro moći da koriste devet novih elektronskih usluga koje je gradska uprava razvila uz podršku Vlade Švajcarske kroz programa Swiss PRO...

Konkursi

RFP/2021/19023

Sprovođenje kampanje za podizanje svesti javnоsti o dostupnosti usluga e-Uprave na lokalnom nivou (UNOPS-SWISSPRO-2021-S-003)

Datum objave:
sreda, 24. februar 2021.

Datum zatvaranja:
četvrtak, 18. mart 2021. 12:00

CFP 02-2021

Javni poziv za podršku odgovoru na posledice kovida 19 u podstandardnim romskim naseljima

Datum objave:
ponedeljak, 25. januar 2021.

Datum zatvaranja:
petak, 26. februar 2021.

CFP 01-2021

Javni poziv za podršku lokalnim samoupravama za sprovođenje usluga socijalne zaštite kao odgovor na posledice kovida 19

Datum objave:
ponedeljak, 25. januar 2021.

Datum zatvaranja:
petak, 26. februar 2021.

RFP/2021/18398

Sprovođenje kampanje za podizanje svesti javnоsti o dostupnosti usluga e-Uprave na lokalnom nivou (UNOPS-SWISSPRO-2021-S-001)

Datum objave:
sreda, 20. januar 2021.

Datum zatvaranja:
četvrtak, 11. februar 2021. 12:00


Kalendar događaja

Uspešne priče

Proširenje usluge pomoć u kući u Lebanu – još više solidarnosti sa najstarijima

Uz podršku Vlade Švajcarske kroz program Swiss PRO, Opština Lebane u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad Lebane sprovodi projekat „Odgovor lokalne zajednice na kovid 19“, koji je usmeren ka...