Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Šta radimo?

Dobro upravljanje

Princip dobrog upravljanja predstavlja jedan od tri programska stuba, a aktivnosti u ovoj oblasti sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).

Socijalna uključenost

Socijalna uključenost, kao drugi stub programa, predstavlja oblast u kojoj se realizuju brojne programske aktivnosti kako bi dovele do njenog unapređenja, ali i unapređenja socijalnih usluga.

Rodna ravnopravnost

Rodna ravnopravnost, kao treći stub programa, u fokusu je kao značajan princip i oblast u kojoj se sprovode aktivnosti usmerene ka jačanju institucionalnog okvira za primenu ovog principa na lokalnom nivou, kao i ka unapređenju lokalnih politika rodne ravnopravnosti.


Najnovije vesti

Beograd, 26. februar 2021.

Program Swiss PRO doprineo obuci mladih na stručnom usavršavanju u lokalnim samoupravama

Podrška unapređenju rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou bila je glavna tema o kojoj su predstavnici programa Swiss PRO razgovarali sa 11 polaznika i polaznica OEBS programa...
Beograd, 25. januar 2021.

Podrška Vlade Švajcarske odgovoru na posledice kovida 19 na lokalnom nivou

Program Swiss PRO objavio je dva nova javna poziva u cilju pružanja podrške lokalnim zajednicama u ublažavanju uticaja krize izazvane pandemijom kovida 19. Vlada Švajcarske će...
Beograd, 18. januar 2021.

Objavljen treći poziv za godišnju nagradu za primenu principa dobrog upravljanja

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavilo je 15. januara 2021. godine Javni poziv za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu u 2020. godini. Rok...
Beograd, 14. decembar 2020.

Serijal video klipova o dobrom upravljanju na lokalnom nivou

U cilju podizanja svesti javnosti o koristima koje primena principa dobrog upravljanja u radu lokalnih samouprava donosi građanima, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) je u...
Beograd, 11. decembar 2020.

Završena treća e-Obuka o dobrom upravljanju na lokalnom nivou

Ukupno 129 učesnika iz 43 lokalne samouprave uspešno je završilo e-Obuku „Dobro upravljanje na lokalnom nivou“ koju je treću godinu za redom organizovala Stalna konferencija gradova...
Beograd, 4. decembar 2020.

Vlada Švajcarske podržava jačanje rodne ravnopravnosti u 28 gradova i opština u Srbiji

Program Swiss PRO je u okviru javnog poziva „Da ravnopravnost postane stvarnost“ podržao 28 lokalnih samouprava da realizuju projekte koji imaju za cilj osnaživanje mehanizama za...

Konkursi

RFP/2021/19023

Sprovođenje kampanje za podizanje svesti javnоsti o dostupnosti usluga e-Uprave na lokalnom nivou (UNOPS-SWISSPRO-2021-S-003)

Datum objave:
sreda, 24. februar 2021.

Rok za prijavu:
četvrtak, 18. mart 2021. 12:00

CFP 02-2021

Javni poziv za podršku odgovoru na posledice kovida 19 u podstandardnim romskim naseljima

Datum objave:
ponedeljak, 25. januar 2021.

Datum zatvaranja:
petak, 26. februar 2021.

CFP 01-2021

Javni poziv za podršku lokalnim samoupravama za sprovođenje usluga socijalne zaštite kao odgovor na posledice kovida 19

Datum objave:
ponedeljak, 25. januar 2021.

Datum zatvaranja:
petak, 26. februar 2021.

RFP/2021/18398

Sprovođenje kampanje za podizanje svesti javnоsti o dostupnosti usluga e-Uprave na lokalnom nivou (UNOPS-SWISSPRO-2021-S-001)

Datum objave:
sreda, 20. januar 2021.

Datum zatvaranja:
četvrtak, 11. februar 2021. 12:00

CFP 03-2020

Javni poziv za podršku lokalnim samoupravama u osnaživanju mehanizama za rodnu ravnopravnost - produžen rok do 23. oktobra

Datum objave:
četvrtak, 10. septembar 2020.

Datum zatvaranja:
petak, 23. oktobar 2020.


Kalendar događaja

Uspešne priče

Kroz obuke do bolje socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom

Bez alata nema zanata, naziv je projekta u okviru kojeg su nezaposlene osobe sa invaliditetom ili sa manjim primanjima prošle obuku za proizvodnju ručnih radinosti i kako da ih plasiraju...