Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Šta radimo?

Dobro upravljanje

Princip dobrog upravljanja predstavlja jedan od tri programska stuba, a aktivnosti u ovoj oblasti sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).

Socijalna uključenost

Socijalna uključenost, kao drugi stub programa, predstavlja oblast u kojoj se realizuju brojne programske aktivnosti kako bi dovele do njenog unapređenja, ali i unapređenja socijalnih usluga.

Rodna ravnopravnost

Rodna ravnopravnost, kao treći stub programa, u fokusu je kao značajan princip i oblast u kojoj se sprovode aktivnosti usmerene ka jačanju institucionalnog okvira za primenu ovog principa na lokalnom nivou, kao i ka unapređenju lokalnih politika rodne ravnopravnosti.


Najnovije vesti

Beograd, 26. april 2021.

Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou i ženske odborničke mreže

U okviru tehničke podrške lokalnim samoupravama za formiranje i jačanje kapaciteta mehanizama za rodnu ravnopravnost i ženskih odborničkih mreža koju u saradnji sa programom Swiss PRO...
Beograd, 12. april 2021.

Švajcarska sa više od 120.000 evra podržava ublažavanje posledica kovida 19 u romskim naseljima

Kroz program Swiss PRO Vlada Švajcarske podržava organizacije civilnog društva i lokalne samouprave u sprovođenju projekata usmerenih na ublažavanje posledica pandemije u podstandardnim romskim naseljima. Realizacijom...
Beograd, 5. april 2021.

Podrška sprovođenju usluga socijalne zaštite kao odgovor na posledice kovida 19

U okviru programa Swiss PRO, uz podršku Vlade Švajcarske vrednu više od 310.000 evra i doprinos lokalnih samouprava u iznosu od oko 115.000 evra, biće sprovedena...
Beograd, 17. mart 2021.

Izabrani dobitnici godišnje nagrade za najbolju primenu principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou u 2020. godini

Knić, Kragujevac, Kruševac i Veliko Gradište izabrani su za pobednike Javnog poziva za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu u primeni principa dobrog upravljanja u...
Kruševac, Ivanjica, Ćićevac, Kraljevo, 8. mart 2021.

Zajedno sa lokalnim samoupravama doprinosimo da ravnopravnost postane stvarnost

Na Međunarodni dan žena više lokalnih samouprava u Srbiji je obeležilo i početak realizacije projekata za osnaživanje lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost, koje sprovode uz podršku...
Beograd, 26. februar 2021.

Doprinos obuci mladih na stručnom usavršavanju u lokalnim samoupravama

Podrška unapređenju rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou bila je glavna tema o kojoj su predstavnici programa Swiss PRO razgovarali sa 11 polaznika i polaznica OEBS programa...

Konkursi

RFP/2021/19023

Sprovođenje kampanje za podizanje svesti javnоsti o dostupnosti usluga e-Uprave na lokalnom nivou (UNOPS-SWISSPRO-2021-S-003)

Datum objave:
sreda, 24. februar 2021.

Datum zatvaranja:
četvrtak, 18. mart 2021. 12:00

CFP 02-2021

Javni poziv za podršku odgovoru na posledice kovida 19 u podstandardnim romskim naseljima

Datum objave:
ponedeljak, 25. januar 2021.

Datum zatvaranja:
petak, 26. februar 2021.

CFP 01-2021

Javni poziv za podršku lokalnim samoupravama za sprovođenje usluga socijalne zaštite kao odgovor na posledice kovida 19

Datum objave:
ponedeljak, 25. januar 2021.

Datum zatvaranja:
petak, 26. februar 2021.

RFP/2021/18398

Sprovođenje kampanje za podizanje svesti javnоsti o dostupnosti usluga e-Uprave na lokalnom nivou (UNOPS-SWISSPRO-2021-S-001)

Datum objave:
sreda, 20. januar 2021.

Datum zatvaranja:
četvrtak, 11. februar 2021. 12:00

CFP 03-2020

Javni poziv za podršku lokalnim samoupravama u osnaživanju mehanizama za rodnu ravnopravnost - produžen rok do 23. oktobra

Datum objave:
četvrtak, 10. septembar 2020.

Datum zatvaranja:
petak, 23. oktobar 2020.


Kalendar događaja

Uspešne priče

Kroz obuke do bolje socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom

Bez alata nema zanata, naziv je projekta u okviru kojeg su nezaposlene osobe sa invaliditetom ili sa manjim primanjima prošle obuku za proizvodnju ručnih radinosti i kako da ih plasiraju...