Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Konkursi / Tenderi

otvoren

Rok za prijavu:
sreda, 16. jun 2021.
12:00

Preostalo vreme do isteka konkursa:

03
17
27
dana
sati
minuta

RFP/2021/19929

Pružanje usluga za sprovođenje Treninga za trenere za stručne centre za dobro upravljanje na lokalnom nivou (UNOPS-SWISSPRO-2021-S-008)

  • Datum objave: sreda, 26. maj 2021.

  • Datum zatvaranja: sreda, 16. jun 2021. 12:00


Dokumentacija