Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Šta radimo / Rodna ravnopravnost

Rodna ravnopravnost, kao treći stub programa, bila je u fokusu kao značajan princip i oblast u kojoj se sprovode aktivnosti usmerene ka jačanju institucionalnog okvira za primenu ovog principa na lokalnom nivou, kao i ka unapređenju lokalnih politika rodne ravnopravnosti.

Swiss PRO je usmerio posebnu pažnju pitanju rodne ravnopravnosti, koja nije samo aspekt programa koji prožima sve druge oblasti, već i zaseban stub, kao pitanje od suštinskog značaja za društvo koje teži ka svom unapređenju. Rad na osnaživanju rodne ravnopravnosti u društvu direktno doprinosi poboljšanju njegovog ukupnog blagostanja. On doprinosi privrednom razvoju i snazi društva, njegovoj koheziji, kao i uravnoteženijem političkom funkcionisanju, naročito u javnim politikama i donošenju odluka. Osnaživanje žena kao jedne od marginalizovanih grupa u savremenoj Srbiji, kako u političkom, tako i ekonomskom smislu, takođe služi kao glavni proces podrške u postizanju društvenih promena. Rodna ravnopravnost je neophodna za dobro upravljanje i ostvarivanje njegovih principa u stvarnom životu, kao i praksi javnog, privatnog i civilnog sektora.

Program je pružio podršku lokalnim samoupravama za uspostavljanje i/ili jačanje lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost koji će doprineti unapređenju položaja i poštovanja prava žena i devojčica na lokalnom nivou. Program je takođe podržao uspostavljanje lokalnih ženskih odborničkih mreža u cilju promocije i zagovaranja ove važne teme.

Sprovođenjem relevantnih projekata i aktivnosti ojačani su kapaciteti predstavnica i predstavnika lokalnih samouprava čime je dat doprinos pozitivnim promenama, jačanju lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost i stvaranju lokalnih ženskih odborničkih mreža. Rezultati aktivnosti vidljivi su kroz unapređena znanja i poboljšan položaj 5.706 korisnika/ca u 44 JLS.

Doprinos promociji i zagovaranju rodne ravnopravnosti u lokalnim zajednicama ostvaren je kroz uspostavljanje 31 lokalnog mehanizma za rodnu ravnopravnost, a primena lokalnih rodnih politika usvojenih u 28 JLS doprinosi višem stepenu jednakosti žena pri donošenju odluka i inkluzivnijem procesu definisanja lokalnih budžeta i pružanja javnih usluga. 

Osnivanje ženskih odborničkih mreža u 30 JLS otvorilo je do sada neiskorišćen potencijal za procese kontinuiranog sprovođenja rodnih inicijativa na lokalnim nivou. Kroz ohrabrivanje i podržavanje međustranačke saradnje lokalnih odbornica u radu ostvaren je korak ka ispunjenju zajedničkog cilja – unapređenja rodne ravnopravnosti.

Primer dobre prakse u oblasti rodne ravnopravnosti

UKLJUČIVANJE ŽENA OSNAŽUJE ZAJEDNICU

Kao rezultat aktivnosti podizanja svesti žena o mogućnostima za aktivno učešće u donošenju odluka, došlo je do znatnog povećanja učešća žena u radu mesnih zajednica u Kruševcu, naročito u seoskim sredinama.

U ekonomskom smislu, žene su osnažene za formiranje udruženja i otpočinjanje sopstvenog posla. U okviru projekta, osnovano je jedno udruženje i izrađena čak 33 biznis plana u cilju ostvarivanja subvencije za samozapošljavanje.