Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Uspešne priče

Podrška roditeljima dece sa invaliditetom u Loznici

  • Loznica, 27. jun 2022.

Uz podršku Vlade Švajcarske kroz program Swiss PRO, Grad Loznica je u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad sproveo projekat „Zajedno u podršci roditelja dece sa invaliditetom”.

Tokom sprovođenja projekta održano je 14 radionica za decu sa defektologom, logopedom, oligofrenologom i osam radionica za roditelje sa kliničkim psihologom.

„Nikada nije bilo nešto tako organizovano za našu decu. A sada su tu i naša deca prisutna, gde se oni međusobno znaju, gde su okrenuti ka deci, rade, uče kroz igru, a pritom jako im odgovara i presrećni su”, ističe Neda Tadić Vasiljević, majka Marije Vasiljević.

Dok su deca učestvovala na kreativnim radionicama, roditelji su dobili priliku da razgovaraju sa psihologom, ali i međusobno, o situacijama kroz koje prolaze. Radionice su u početku bile grupne, a onda su dogovarani individualni razgovori sa roditeljima.

„Za sve ove godine, moje dete koje ima 18 godina, to je bila borba mene same. U suštini, negde mi svi roditelji sa takvom decom i zaboravimo da mislimo na sebe. Ovo što smo dobili u ovoj  radionici, upravo imamo podršku psihologa, stručnih lica, sa kojima možemo da razgovaramo, verovatno i o mnogim temama koje nikada nismo ni rekli”, ističe Rada Stefanović, majka Jovane Stefanović.

Korist od realizacije ovog projekta imalo je 30 dece sa invaliditetom i 80 članova njihovih porodica. U okviru projekta uspostavljene su savetodavne i socioedukativne usluge socijalne zaštite.

„Oni su prepuni strepnje, prepuni straha, prepuni negativnih iščekivanja. Radili smo upravo na tome da se osnaže, da emotivno dobro ventiliraju. Da sa više emotivnih kapaciteta budu roditelj deteta koje ima teškoće u razvoju”, navodi psiholog Živka Mićanović Cvejić.

Projekat je privukao pažnju javnosti i lokalnih privrednika pa su deca dobila paketiće i besplatan termin sedmično u jednoj igraonici.

„Od roditelja smo saznali da su usluge logopeda za njih skupe i da nekim roditeljima čak nisu dostupne, a nekom detetu je potrebno i dva tretmana sedmično. Osvetlili smo jednu ciljnu grupu, koja je do tada bila nevidljiva i onda su ljudi prepoznali da mogu da uzmu učešće u tome. Da svi živimo malo bolje ako se samo malo potrudimo, da prosto svi budemo jednako uključeni u život zajednice", navodi Tanja Glišić Matić, načelnica Odeljenja za društvene poslove Grada Loznice.

Projekat Grada Loznice jedan je od 41 projekta podržanog u okviru dva javna poziva pod sloganom „Snage udruži, podršku pruži” kojim je Vlada Švajcarske kroz program Swiss PRO podržala lokalne samouprave u sprovođenju usluga socijalne zaštite.

Više informacija o podržanim projektima možete pronaći u pregledu rezultata podrške.