Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Šta radimo / Dobro upravljanje

Princip dobrog upravljanja predstavlja jedan od tri programska stuba, a aktivnosti u ovoj oblasti sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).

Swiss PRO dobro upravljanje vidi kao stalan proces definisan nizom normativnih principa koji oblikuju način na koji se javni interesi prepoznaju, definišu i sprovode, kao i način na koji se ostvaruju javna ovlašćenja i izvršavaju javne obaveze.

Krajnji cilj ovog procesa – koji uključuje javni i privatni sektor, građane i njihove organizacije, jeste poboljšanje kvaliteta života građana stvaranjem okruženja koje stalno omogućava učvršćivanje i poboljšanje odgovornosti i vladavine prava; transparentnost u vršenju javnih dužnosti; učešće građana u javnim politikama i procesima odlučivanja; okruženje koje poštuje ljudska prava i radi na njihovom unapređenju, obezbeđuje mehanizme za borbu protiv diskriminacije i povećava ravnopravnost, te na kraju omogućava efikasno i delotvorno izvršavanje javnih dužnosti i obaveza.

Program pruža podršku lokalnim samoupravama u primeni principa dobrog upravljanja, omogućava uspostavljanje Centra za razmenu informacija i znanja, podstiče razvoj i primenu lokalnih regulativa i politika, stimuliše uspostavljanje lokalnih usluga e-uprave i doprinosi podizanju svesti o koristima primene mehanizama dobrog upravljanja.

Primer dobre prakse u oblasti dobrog upravljanja

Problemu povećanog broja pasa lutalica u dve opštine u Južnoj Srbiji (Vlasotince i Bojnik) pristupilo se kroz međuopštinsku saradnju, tj. izgradnjom Prihvatilišta za pse u opštini Vlasotince, u okviru prethodnika programa Swiss PRO – programa Evropski PROGRES. Aktivnosti usmerene na poboljšanje lokalnog upravljanja imale su za cilj da povećaju odgovornost i transparentnost postojećih i upravljanje novoosnovanog javnog tela.

Opština Vlasotince, u kojoj je objekat izgrađen, podržana je i usmeravana kroz proces tokom kojeg je donela Odluku o dodeli javnog zemljišta za besplatnu upotrebu, Odluku o izgradnji zgrade od javnog značaja, Pravilnik o hvatanju pasa lutalica, kao i Odluku o obavljanju komunalne aktivnosti zoo-higijene.

Dve opštine su prvobitno usvojile zajedničke lokalne politike, tj. Program o kontroli i smanjenju broja lutalica i potpisale Ugovor o zajedničkom komunalnom radu u okviru prihvatilišta za pse. Izgrađeno prihvatilište uskoro je postalo regionalni projekat, jer je još pet lokalnih samouprava u pregovorima dobilo pravo korišćenja objekta i potpisalo relevantna pravna dokumenta, regulišući upotrebu prihvatilišta za pse i finansijsko učešće u njegovom radu.