Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Kontakt

Kontaktirajte nas

Polje TEMA PORUKE je obavezno.
Polje PORUKA je obavezno.
Polje IME je obavezno.
Ispravna adresa e-pošte je neophodna.

Kancelarije

Kancelarija u Beogradu

Skerlićeva 4

11000 Beograd, Srbija

Tel/Fax: +381 11 344 11 06

Tel: +381 11 344 10 48

Fax: +381 11 344 10 52

 

Kancelarija u Novom Pazaru

Kragujevačka 1

36300 Novi Pazar, Srbija

Tel: +381 (0)20 337 300

Fax: +381 (0)20 20 411 032

 

Kancelarija u Nišu

Ćirila i Metodija 23

18000 Niš, Srbija

Tel: +381 (0)18 246 126

Fax: +381 (0)18 520 705

 


Naš tim

Grem Tindal

Menadžer programa

Ana Nedeljković Belja

Nacionalna menadžerka programa

anan@unops.org

Dragan Mladenović

Savetnik za dobro upravljanje

draganm@unops.org

Nataša Ivanović

Službenica za socijalnu uključenost

natasai@unops.org

Snežana Libong Ngai

Službenica za dobro upravljanje i rodnu ravnopravnost

snezanal@unops.org

Petar Janjatović

Menadžer za komunikacije

petarj@unops.org

Vera Jovanović

Službenica za komunikacije

veraj@unops.org

Bojana Petrović

Asistentkinja na programu

bojanap@unops.org

Edin Bašić

Asistent na programu

edinb@unops.org

Aleksandra Saša Solujić

Saradnica na programu

rsoc.swisspro@unops.org