Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Aktuelnosti

U 70 lokalnih samouprava unapređena elektronska uprava uz podršku Vlade Švajcarske

  • Beograd, 27. maj 2022.

Nove elektronske usluge i otvoreni podaci dostupni su građanima i građankama 70 gradova i opština kao rezultat podrške Vlade Švajcarske kroz program Swiss PRO, istaknuto je na događaju održanom 27. maja 2022. godine u Beogradu, kojim je završena kampanja pod sloganom „Da kliknemo zajedno”.

Program Swiss PRO je uz podršku Vlade Švajcarske i u saradnji sa Vladom Srbije i lokalnim samoupravama sproveo sveobuhvatnu tehničku i finansijsku podršku za unapređenje kapaciteta i procedura za pružanje eUsluga i otvaranje podataka, kao i razvoj veb prezentacija. 

„Aktivnosti u oblasti digitalizacije i eUprave su duži niz godina na vrhu liste prioriteta Vlade Republike Srbije. Od izuzetnog je značaja podrška Vlade Švajcarske kroz Program Swiss PRO u osnaživanju zaposlenih u lokalnim samoupravama u unapređenju znanja i procedura za funkcionisanje elektronske uprave, kako bi efikasno stavili sve njihove kapacitete u svrhu unapređenja tih usluga za građane i privredu. Ostajemo posvećeni daljem razvoju eUprave po meri svih nas, kako bismo dodatno unapredili kvalitet života građana u daljem lokalnom i ekonomskom razvoju”, istakao je ispred Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Aleksandar Trivić Lovčanski, posebni savetnik ministra sa ovlašćenjima šefa Kabineta.

Gradovi i opštine su imali priliku da objave elektronske usluge na unapređenom portalu eUprava, a veoma značajan doprinos programa je u domenu podizanja svesti o značaju elektronske uprave, uređenju regulatornog okvira na lokalnom nivou i sticanja praktičnih veština za pružanje elektronskih usluga, istaknuto je na događaju.

„Vlade Švajcarske već više od 20 godina podržava reformu i modernizaciju lokalnih samouprava, a kroz program Swiss PRO unapređujemo uslove u kojima se pružaju eUsluge, kao i način pružanja usluga i bolji pristup otvorenim podacima, što obezbeđuje bolju transparentnost i efikasnost. Sve ovo nije lak poduhvat i upravo zbog toga zaslužuju pohvale sve lokalne samouprave koje su uvele razne nove eUsluge. Nastavićemo da podržavamo uvođenje eUsluga koje će povećati transparentnost i efikasnost uprave na svim nivoima u Srbiji“, naglasila je Melina Papageorgiou, šefica odeljenja za dobro upravljanje u Švajcarskoj kancelariji za saradnju.

U okviru kampanje informisanja javnosti na trgovima širom Srbije organizovana je promocija eUsluga i više od 1.800 građana i građanki direktno je upoznato sa mogućnošču da preko portala eUprava brzo i lako pristupe određenim pravima i uslugama koje su u nadležnosti lokalne administracije, dok je oko million ljudi informisano putem društvenih mreža o prednostima upotrebe eUsluga i otvorenih podataka.

„Mnoge usluge lokalnih samouprava su sada jeftinije i brže i zaista su za građane i privredu efikasnije. Ne smemo da zaboravimo da ipak građani i građanke ostvaruju svoja prava i završavaju svoje poslove na lokalnom nivou, a mi ćemo i dalje težiti razvijanju eUprave i elektronskih usluga na lokalnom. Zahvaljujući podršci Vlade Švajcarske bili smo u mogućnosti da zajedno doprinesemo pozitivnim promenama“, rekao je Marko Vujačić, šef programa UNOPS u Srbiji.

Posebno priznanje programa Swiss PRO za napredak ostvaren u otvaranju podataka dodeljeno je Gradu Novom Pazaru, koji je na portalu otvorenih podataka objavio 65 setova podataka, dok je opštini Vrnjačka Banja dodeljeno posebno priznanje za napredak ostvaren u pružanju elektronskih usluga i upotrebi sistema za razmenu podataka za poslove iz izvornih i poverenih nadležnosti. 

Iskustvo u radu na razvoju eUprave na lokalnom nivou uz podršku programa Swiss PRO na događaju je predstavila Opština Krupanj.

„Rad na uspostavljanju novih eUsluga bio bi mnogo komplikovaniji bez značajne podrške koju nam je pružio program Swiss PRO. Unapređena lokalna eUprava omogućila je bolju komunikaciju sa građanima i povećala njihovo zadovoljstvo uslugama koje pruža naša lokalna samouprava“, navela je Svetlana Milovanović, saradnica za lokalni ekonomski razvoj i informisanje u Opštini Krupanj.

Na događaju je prikazan i video o uspehu projekta koji je realizovala Opština Mali Zvornik.

Više informacija o rezultatima sprovedenih aktivnosti dostupno je u pregledu rezultata podrške programa Swiss PRO.

Kampanja „Da kliknemo zajedno“ realizovana je u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, koji podržava Vlada Švajcarske u saradnji sa Vladom Srbije, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).