Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Шта радимо?

Добро управљање

Принцип доброг управљања представља један од три програмска стуба, а активности у овој области спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у партнерству са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО).

Социјална укљученост

Социјална укљученост, као други стуб програма, представља област у којој се реализују бројне програмске активности како би довеле до њеног унапређења, али и унапређења социјалних услуга.

Родна равноправност

Родна равноправност, као трећи стуб програма, у фокусу је као значајан принцип и област у којој се спроводе активности усмерене ка јачању институционалног оквира за примену овог принципа на локалном нивоу, као и ка унапређењу локалних политика родне равноправности.


Најновије вести

Београд, 25. септембар 2019.

Стручнији кадар за добро управљање у 23 локалне самоуправе у Србији уз подршку Владе Швајцарске

Применом принципа доброг управљања, грађани и грађанке могу да очекују квалитетније услуге од општинске и државне управе и већу одговорност, транспарентност и ефикасност. Развој стручних знања...
Београд, 23. септембар 2019.

Изградња капацитета за добро управљање на локалном нивоу

Програм Swiss PRO организује догађај под називом „Изградња капацитета за добро управљање на локалном нивоу“, који ће бити одржан у среду 25. септембра 2019. године, са...
Београд, 18. септембар 2019.

Нова прилика за е-обуку о добром управљању на локалном нивоу

У оквиру програма Swiss PRO, Стална конференција градова и општина (СKГО) организује нову е-обуку на тему „Добро управљање на локалном нивоу“. Пријаве је потребно послати најкасније...
Београд, 17. септембар 2019.

Kрећу регионалне обуке за унапређење ефикасности администрације и услуга за грађане и привреду

У оквиру програма Swiss PRO у периоду од 24. септембра до 6. новембра 2019. године биће организовано седам регионалних обука за унапређење административне ефикасности и делотворности,...
Београд, 12. септембар 2019.

Објављен позив СKГО за пружање Пакета подршке локалним самоуправама

Пакети подршке подразумевању пружање експертске подршке и стручног знања кроз обуке, менторски рад, саветодавну и подршку унапређењу или развоју нових процедура и аката у ЈЛС.
Београд, 19. август 2019.

Продужен рок за пријаве за подршку локалним самоуправама за унапређење еУправе

Влада Швајцарске ће кроз овај позив са 350.000 евра подржати до 40 локалних самоуправа како би увеле или надоградиле еУправу и еУслуге и на тај начин...

Конкурси

RFP/2019/10971

Пружање техничке подршке локалним самоуправама за унапређење родне равноправности (UNOPS-SWISSPRO-2019-S-009)

Датум објаве:
среда, 31. јул 2019.

Датум затварања:
четвртак, 22. август 2019. 12:00 CET

CFP 01-2019

Јавни позив за подршку локалним самоуправама за рад саветодавних служби за грађане

Датум објаве:
понедељак, 18. март 2019.

Датум затварања:
уторак, 16. април 2019. 24:00

VA/2019/B5109/17573

Службеник/ца за медије и комуникације

Датум објаве:
понедељак, 18. март 2019.

Датум затварања:
недеља, 14. април 2019. 24:00


Календар догађаја

Успешне приче

Добро управљање учимо од најбољих

У истраживањима ставова грађана и грађанки Србије о процесу европских интеграција и реформама које чине његов саставни део, 66 одсто испитаника сматра да је неопходно спроводити реформе зарад добробити становништва...