Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Шта радимо?

Добро управљање

Принцип доброг управљања представља један од три програмска стуба, а активности у овој области спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у партнерству са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО).

Социјална укљученост

Социјална укљученост, као други стуб програма, представља област у којој се реализују бројне програмске активности како би довеле до њеног унапређења, али и унапређења социјалних услуга.

Родна равноправност

Родна равноправност, као трећи стуб програма, у фокусу је као значајан принцип и област у којој се спроводе активности усмерене ка јачању институционалног оквира за примену овог принципа на локалном нивоу, као и ка унапређењу локалних политика родне равноправности.


Најновије вести

Београд, 20. децембар 2019.

Уручени сертификати полазницима е-обуке о добром управљању

Свечаним уручењем сертификата полазницима 20. децембра 2019. године у Београду завршена је е-обука „Добро управљање на локалном нивоу“ која је организована у оквиру програма Swiss PRO....
Београд, 11. децембар 2019.

Пакети подршке за 15 градова и општина

Унапређење грађанског учешћа и транспарентности, као и унапређење антикорупцијских политика на локалном нивоу области су у којима је 15 локалних самоуправа потписало Меморандум о сарадњи са...
Београд, 4. децембар 2019.

Додељене награде победницима Националног такмичења за најбољу праксу у примени принципа добре управе

Град Нови Пазар, општине Рума и Власотинце и београдска градска општина Врачар добитници су награда на конкурсу за примере најбољих пракси у примени принципа добре управе...
Златибор, 29. новембар 2019.

Транспарентност локалних самоуправа као механизам за борбу против корупције и веће укључивање грађана

Трећи тренинг у оквиру новог циклуса обука за примену концепта и принципа доброг управљања у локалним самоуправама у Србији одржан је од 27. до 29. новембра...
Београд, 6. новембар 2019.

СKГО израдио моделе аката за спровођење појединих мера из локалног антикорупцијског плана

Модели аката су израђени у оквиру пројекта „Унапређење доброг управљања на локалном нивоу“, који се реализује преко програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг...
Kрагујевца, 31. октобар 2019.

Kвалитетнији живот за више од 3.000 људи из рањивих група

Положај више од 3.000 грађана и грађанки из рањивих група, међу којима су најзаступљеније жене, припадници и припаднице ромске националне мањине и млади, побољшан је кроз...

Конкурси

RFP/2019/12819

Пружање техничке подршке локалним самоуправама за унапређење е-Управе (UNOPS-SWISSPRO-2019-S-018)

Датум објаве:
петак, 13. децембар 2019.

Датум затварања:
уторак, 28. јануар 2020. 12:00 CET

VA/2019/B5109/18720

Службеник/ца за добро управљање и родну равноправност

Датум објаве:
среда, 16. октобар 2019.

Датум затварања:
четвртак, 14. новембар 2019. 24:00

RFP/2019/10971

Пружање техничке подршке локалним самоуправама за унапређење родне равноправности (UNOPS-SWISSPRO-2019-S-009)

Датум објаве:
среда, 31. јул 2019.

Датум затварања:
четвртак, 22. август 2019. 12:00 CET

CFP 01-2019

Јавни позив за подршку локалним самоуправама за рад саветодавних служби за грађане

Датум објаве:
понедељак, 18. март 2019.

Датум затварања:
уторак, 16. април 2019. 24:00


Календар догађаја

Успешне приче

Подршка породицама у лечењу од рака

Више од 600 људи оболелих од малигних болести и око 1.500 чланова њихових породица добило је додатну здравствену подршку Саветовалишта НАРЦИС које је основала организација цивилног друштва Удружење здравствених радника...