Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

O nama / Program

Program „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“ doprinosi poboljšanju kvaliteta života građana i građanki Srbije, naročito onih koji pripadaju ranjivim društvenim grupama, kroz unapređenje vladavine prava na lokalnom nivou, jačanje društvene kohezije i povećanje odgovornosti, transparentnosti, efikasnosti i delotvornosti lokalnih samouprava, kao i učešća stanovništva u procesima donošenja odluka.

Vlada Švajcarske, kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC) opredelila je sredstva u ukupnom iznosu od 6,6 miliona evra za realizaciju programa Swiss PRO u periodu od 1. januara 2018. do 30. novembra 2022. godine.

Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) je odgovorna za realizaciju programa Swiss PRO, koji će se u određenim aktivnostima sprovoditi u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).

Projekti odabrani putem javnih poziva će se u najvećoj meri sprovoditi u skladu sa metodologijom dodele bespovratnih sredstava. Na ovaj način institucije korisnice sredstava imaju punu kontrolu nad realizacijom projekta, dok UNOPS prati sprovođenje i pruža tehničku podršku.

Program se oslanja na dobre prakse i ostvarene rezultate svojih prethodnika, razvojnih programa EU PROGRES i Evropski PROGRES.

Tri ključne oblasti kojima se program bavi jesu:

Dobro upravljanje

Socijalna uključenost

Rodna ravnopravnost