Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Uspešne priče

Loznica, 27. jun 2022.

Podrška roditeljima dece sa invaliditetom u Loznici

Uz podršku Vlade Švajcarske kroz program Swiss PRO, Grad Loznica je u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad sproveo projekat „Zajedno u podršci roditelja dece sa invaliditetom”.

Sjenica, 9. jun 2022.

Senzorna soba u Sjenici

Opština Sjenica je uz podršku Vlade Švajcarske kroz program Swiss PRO uvela uslugu senzorne sobe. Ova usluga povećava koncentraciju za učenje, smirenost i socijalizaciju, a time i bolju socijalnu uključenost dece i mladih sa smetnjama u razvoju.

Niš, 19. april 2022.

Poboljšanje položaja sakupljača sekundarnih sirovina

Inovativni humanitarni servis „ODNESI“ uspostavljen je u okviru projekta „Preduzeće, a ne smeće“ koji je Republički sindikat sakupljača sekundarnih sirovina sproveo uz podršku Vlade Švajcarske kroz program Swiss PRO.

Leskovac, 28. mart 2022.

Ekonomsko osnaživanje Roma i Romkinja

Poboljšanje socijalno ekonomskog položaja romske zajednice, posebno žena, glavni je cilj kome je doprineo projekat koji je organizacija „Romska obnova, saradnja i alternativa - ROSA“ sprovela uz podršku Vlade Švajcarske kroz program Swiss PRO.