Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Uspešne priče

Senzorna soba u Sjenici

  • Sjenica, 9. jun 2022.

Opština Sjenica je uz podršku Vlade Švajcarske kroz program Swiss PRO uvela uslugu senzorne sobe. Ova usluga povećava koncentraciju za učenje, smirenost i socijalizaciju, a time i bolju socijalnu uključenost dece i mladih sa smetnjama u razvoju.

Ideja za projekat senzorne sobe je potekla od udruženja Povetarac u Sjenici čija je primarna briga o deci sa smetnjama u razvoju. 

"Ovde bi trebalo da budu i drugi krajnji korisnici, vrtići u gradu, škole, bolnice i druge javne ustanove zbog toga što se ovo ne tiče samo dece sa posebnim potrebama već jednostavno svi koji primete da imaju određenih problema u razvoju dece. Ovaj projekat je posledica međuopštinske saradnje pošto slična usluga ima u Ivanjici. Obuke i sertifikaciju celog osoblja smo dobili iz susedne opštine, odnosno njihovog centra i zaposlenih", ističe Edis Muminović, koordinator projekta iz Opštine Sjenica.

Samim projektom je opremljena jedna senzorna soba, kao i angažovano osoblje koje radi sa krajnjim korisnicima.

"Pomagala koja mi koristimo kao stimulaciju čula kod deteta su vodena tuba, svetlosni premen, “lejzi beg” fotelja koja je priključena uz muziku, imamo takođe svetlosnu zavesu, sa UV zvezdanim nebom. Ujedno kroz svu tu igru, mi učimo i boje i pričamo. Korisnici koriste ljuljašku,koristimo i senzornu tablu, sa didaktičkim igrama. Čitava je prostorija šarena, raznolika, baš da se deca opuste i uživaju", navodi diplomirana psihološkinja Ajša Mahmutović.

Cilj senzorne sobe jeste da obezbedi potpunu fizičku i psihičku relaksaciju deteta.

"Ukoliko se javi da dete ima teškoća senzorne integracije to može uzrokovati dalje teškoće u njegovom razvoju. Procenjuje se da 12 do 20 posto dece školske dobi ima poremećaj senzorne integracije pa se samim tim javljaju teškoće kao što su teškoće u učenju, teškoće pažnje, sedenja u klupi", istče Valida Ciljević Hodžić, diplomirani logoped surdoaudiolog.

Usluge senzorne sobe u Sjenici do sada je koristilo 50 dece, a veliki značaj ove nove usluge prepoznaju i njihovi roditelji.

"Meni sad sin polazi u prvi razred i baš će da mi znači, zbog njega da bi se bolje prilagodio tim školskim uslovima i da bi bio slobodniji sa decom, da nema problem taj da ga je sramota da izgovori adekvatnu reč i da li će pogrešiti", navodi Merima Kaličanin, jedan od roditelja dece koja koriste usluge senzorne sobe.

Pogledajte kratak video o iskustvima korisnika senzorne sobe i uticaju projekta.

Projekat Opštine Sjenica jedan je od 41 projekta podržanog u okviru dva javna poziva pod sloganom „Snage udruži, podršku pruži” kojim je Vlada Švajcarske kroz program Swiss PRO podržala lokalne samouprave u sprovođenju usluga socijalne zaštite.

Više informacija o podržanim projektima možete pronaći u pregledu rezultata podrške.