Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Aktuelnosti

SWISS PRO program predstavljen partnerskim nacionalnim institucijama

  • Beograd, 10. maj 2018.

Stalna konferencija gradova i opština i UNOPS organizovali su 10. maja sastanak sa institucionalnim partnerima u cilju predstavljanja novog programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti - Swiss PRO”. Ovom prilikom, predstavnicima nacionalnih institucija predstavljene su programske aktivnosti i izražena zahvalnost na doprinosu prilikom kreiranja programa.

Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO je rekao da se program bavi temama koje su od višestrukog značaja kako za rad i bolje funkcionisanje lokalne samouprave, tako i za građane kao krajne korisnike usluga koje uprava pruža.

„Kao partner na projektu, SKGO će svojim članicama obezbediti neophodnu podršku za unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou, kako i glasi deo programa koji implementira SKGO“, izjavio je Staničić.

„Pitanja kao što su odgovorno upravljanje, učešće građana u kreiranju politika, jednak pristup uslugama, efikasno i ujednačeno, odnosno predvidivo postupanje, su samo neke od tema kojima ćemo se baviti u narednom periodu, a koje će doprineti transformaciji uprave u servis građana, podizanju kapaciteta i unapređenju procedura prema potrebama lokalne zajednice“, zaključio je generalni sekretar SKGO.

Grem Tindal, šef kancelarije UNOPS u Srbiji istakao je značaj saradnje sa kolegama iz nacionalnih institucija tokom realizacije projekta.

„Dosta smo odmakli u uvođenju principa dobrog upravljanja u Srbiji tokom prethodnih sedam godina“, istakao je Tindal i dodao da je, pre svega, reč o promeni ponašanja.

On je takođe naglasio da UNOPS sa Evropskom unijom radi na sprovođenju programa EU PRO ukupne vrednosti 25 miliona evra, koji će raditi na povezivanju dobrog upravljanja sa infrastrukturnim projektima, a koji će doprineti unapređenju poslovnog okruženja kroz povećanje efikasnosti i efektivnosti u pružanju usluga poslovnim subjektima na lokalu i socijalnom uključivanju u multietničkim zajednicama.

Ana Nedeljković Belja, nacionalna menadžerka programa je istakla da su osnovni ciljevi programa doprinos unapređenju upravljanja kroz jačanje lokalnih kapaciteta za primenu principa dobrog upravljanja u praksi i poboljšanje života ranjivih grupa kroz sprovođenje lokalnih politika i mera socijalne zaštite.

Po njenim rečima ciljne grupe su lokalne samouprave, javna preduzeća i ranjive grupe stanovništva, dok će direktan ishod programa biti unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou, povećanje socijalne uključenosti ranjivih grupa i unapređenje rodne ravnopravnosti.

Nikola Tarbuk, zamenik generalnog sekretara SKGO predstavio je glavne aktivnosti koje će realizovati Stalna konferencija u narednom periodu u okviru programa.

Po njegovim rečima SKGO će raditi na proceni kapaciteta najmanje 60 lokalnih samouprava za primenu dobrog upravljanja korišćenjem Indeksa dobre uprave koji je SKGO razvila u saradnji sa Nemačkom organizacijom za tehničku saradnju. Biće pružena savetodavna i direktna podrška kroz bazu znanja i informacioni centar o dobrom upravljanju i izrađen priručnik za sprovođenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou. Realizacijom elektronskih i konvencijalnih obuka radiće se na jačanju kapaciteta gradova i opština, a u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave biće organizovano takmičenje za lokalne samouprave u cilju izbora najbolje prakse.

Tarbuk je posebno istakao izradu i sprovođenje specifičnih paketa podrške za lokalne samouprave, a u cilju unapređenja efikasnosti i delotvornosti, borbe protiv korupcije i unapređenja učešća građana.

Program obuhvata 99 gradova i opština u Srbiji, finansira ga Vlada Švajcarske sa 5,8 miliona evra, a sprovodi ga Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) uz učešće SKGO kao partnera. Program je zvanično počeo 1. januara 2018, i trajaće do 31. decembra 2021. godine.