Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Вести / Актуелности

SWISS PRO програм представљен партнерским националним институцијама

  • Београд, 10. мај 2018.

Стална конференција градова и општина и УНОПС организовали су 10. маја састанак са институционалним партнерима у циљу представљања новог програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO”. Овом приликом, представницима и представницама националних институција представљене су програмске активности и изражена захвалност на доприносу приликом креирања програма.

Ђорђе Станичић, генерални секретар СКГО је рекао je да се програм бави темама које су од вишеструког значаја како за рад и боље функционисање локалне самоуправе, тако и за грађане као крајне кориснике услуга које управа пружа.

„Као партнер на пројекту, СКГО ће својим чланицама обезбедити неопходну подршку за унапређење доброг управљања на локалном нивоу, како и гласи део програма који спроводи СКГО“, изјавио је Станичић.

„Питања као што су одговорно управљање, учешће грађана у креирању политика, једнак приступ услугама, ефикасно и уједначено, односно предвидиво поступање, су само неке од тема којима ћемо се бавити у наредном периоду, а које ће допринети трансформацији управе у сервис грађана, подизању капацитета и унапређењу процедура према потребама локалне заједнице“, закључио је генерални секретар СКГО.

Грем Тиндал, шеф канцеларије УНОПС у Србији истакао је значај сарадње са колегама из националних институција током реализације пројекта.

„Доста смо одмакли у увођењу принципа доброг управљања у Србији током претходних седам година“, истакао је Тиндал и додао да је, пре свега, реч о промени понашања.

Он је такође нагласио да УНОПС са Европском унијом ради на спровођењу програма ЕУ ПРО укупне вредности 25 милиона евра, који ће радити на повезивању доброг управљања са инфраструктурним пројектима, а који ће допринети унапређењу пословног окружења кроз повећање ефикасности и ефективности у пружању услуга пословним субјектима на локалу и социјалном укључивању у мултиетничким заједницама.

Ана Недељковић Беља, национална менаџерка програма је истакла да су основни циљеви програма допринос унапређењу управљања кроз јачање локалних капацитета за примену принципа доброг управљања у пракси и побољшање живота рањивих група кроз спровођење локалних политика и мера социјалне заштите.

По њеним речима циљне групе су локалне самоуправе, јавна предузећа и рањиве групе становништва, док ће директан исход програма бити унапређење доброг управљања на локалном нивоу, повећање социјалне укључености рањивих група и унапређење родне равноправности.

Никола Тарбук, заменик генералног секретара СКГО представио је главне активности које ће реализовати Стална конференција у наредном периоду у оквиру програма.

По његовим речима СКГО ће радити на процени капацитета најмање 60 локалних самоуправа за примену доброг управљања коришћењем Индекса добре управе који је СКГО развила у сарадњи са Немачком организацијом за техничку сарадњу. Биће пружена саветодавна и директна подршка кроз базу знања и информациони центар о добром управљању и израђен приручник за спровођење доброг управљања на локалном нивоу. Реализацијом електронских и конвенцијалних обука радиће се на јачању капацитета градова и општина, а у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе биће организовано национално такмичење за локалне самоуправе у циљу избора најбоље праксе.

Тарбук је посебно истакао израду и спровођење специфичних пакета подршке за локалне самоуправе, учешћа грађана.

Програм обухвата 99 градова и општина у Србији, финансира га Влада Швајцарске са 5,8 милиона евра, а спроводи га Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) уз учешће СКГО као партнера. Програм је званично почео 1. јануара 2018, и трајаће до 31. децембра 2021. године.