Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Aktuelnosti

Serijal video klipova o dobrom upravljanju na lokalnom nivou

  • Beograd, 14. decembar 2020.

U cilju podizanja svesti javnosti o koristima koje primena principa dobrog upravljanja u radu lokalnih samouprava donosi građanima, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) je u okviru programa Swiss PRO izradila serijal animiranih video klipova.

Serija animiranih klipova pod nazivom “Dobro upravljanje na lokalnom nivou” govori o ključnim informacijama i pravima koji građanke i građani imaju i mogu da ostvare u svojim gradskim i opštinskim upravama. Zasnovani su na načelima dobrog upravljanja na lokalnom nivou u Srbiji, a ujedno predstavljaju i fundalmentalne vrednosti evropske demokratije, odnosno zahteve koje mora da poštuje dobra demokratska uprava: odgovaranje potrebama građana i učešće građana u odlučivanju, otvorenost i transparentnost, jednakost, ljudska prava, kulturna raznolikost i socijalna kohezija, etičko i anti-korupcijsko postupanje, administrativna efikasnost i delotvornost, odgovornost i vladavina prava.

Svi video klipovi su dostupni na ovom linku.

Izrada video materijala omogućena je u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, koji podržava Vlada Švajcarske u saradnji sa Vladom Srbije, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO. 

SKGO je isključivo odgovoran za sadržaj klipova koji ne predstavlja nužno stavove Vlade Švajcarske i Vlade Srbije.