Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Вести / Актуелности

Серијал видео клипова о добром управљању на локалном нивоу

  • Београд, 14. децембар 2020.

У циљу подизања свести јавности о користима које примена принципа доброг управљања у раду локалних самоуправа доноси грађанима, Стална конференција градова и општина (СKГО) је у оквиру програма Swiss PRO израдила серијал анимираних видео клипова.

Серија анимираних клипова под називом “Добро управљање на локалном нивоу” говори о кључним информацијама и правима који грађанке и грађани имају и могу да остваре у својим градским и општинским управама. Засновани су на начелима доброг управљања на локалном нивоу у Србији, а уједно представљају и фундалменталне вредности европске демократије, односно захтеве које мора да поштује добра демократска управа: одговарање потребама грађана и учешће грађана у одлучивању, отвореност и транспарентност, једнакост, људска права, културна разноликост и социјална кохезија, етичко и анти-корупцијско поступање, административна ефикасност и делотворност, одговорност и владавина права.

Сви видео клипови су доступни на овом линку.

Израда видео материјала омогућена је у оквиру програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“, који подржава Влада Швајцарске у сарадњи са Владом Србије, а спроводи Kанцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у партнерству са СKГО. 

СKГО је искључиво одговоран за садржај клипова који не представља нужно ставове Владе Швајцарске и Владе Србије.