Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Aktuelnosti

Počela obuka za dobro upravljanje na lokalnom nivou

  • Beograd, 17. oktobar 2018.

U sklopu programa Swiss PRO, 180 polaznika pohađaće obuku preko interneta o dobrom upravljanju na lokalnom nivou koju organizuje Stalna konferencija gradova i opština (SKGO). Ova šestonedeljna onlajn „e-obuka” namenjena je donosiocima odluka i zaposlenima u gradovima i opštinama sa ciljem da obezbedi podršku lokalnim samoupravama kroz osnaživanje njihovih kapaciteta za usvajanje i sprovođenje principa dobrog upravljanja (efikasnost, delotvornost, transparentnost, odgovornost, vladavina prava, participacija, jednakost i nediskriminacija) u svakodnevnoj praksi.

„Cilj je da se predstavnicima lokalnih samouprava pomogne da što bolje osmisle svoje postupanje i delovanje i primene principe dobrog upravljanja kao što su transparentnost u donošenju odluka i obavljanju poslova lokalne samouprave, unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti, poštovanje principa ravnopravnosti i jednakosti svih građana", rekao je zamenik generalnog sekretara za usluge članstvu SKGO Ivan Milivojević.

On je dodao da će polaznici obuku moći da prate dok su na poslu u lokalnim samoupravama, ali da postoji i mogućnost da to čine i van radnog vremena, jer dovoljno je da imaju pristup računaru.

„Ovo je mogućnost da se unapredi i poboljša rad predstavnika lokalnih samouprava u Srbiji kroz sticanje novih znanja, razmenu praktičnog iskustva i širenje informacija o poslovanju i upravljanju", kazao je Milivojević.

Ana Nedeljković Belja, nacionalna menadžerka programa Swiss PRO, rekla je da je elektronska obuka usmerena na izgradnju i povećanje kapaciteta zaposlenih na lokalnom nivou.

„To znači da će kroz praksu, konkretne primere i teorijski rad učesnici imati priliku da nauče kako da u svakodnevnom radu uključe građane i tako omoguće veću transparentnost rada lokalne samouprave i rade što kvalitetnije", kazala je ona i dodala da je za predstavnike opština u Srbiji važno da koriste informacije koje nudi elektronska obuka o dobrom upravljanju jer će im to omogućiti uspešniji rad na projektima koji se sprovode u lokalnim samoupravama.

„Neophodno je i da se stečena znanja prenose kako bi osnovni principi dobrog poslovanja mogli da se primenjuju u jednom dugom i kontinuiranom procesu", rekla je Nedeljković Belja.

Ona je dodala da pored elektronske obuke, program uključuje i regionalne treninge za donosioce odluka i predstavnike lokalnih samouprava.

Ovu aktivnost SKGO organizuje u okviru projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou", koji podržava Vlada Švajcarske preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).