Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Вести / Актуелности

Почела обука за добро управљање на локалном нивоу

  • Београд, 17. октобар 2018.

У склопу програма Swiss PRO, 180 полазника похађаће обуку преко интернета о добром управљању на локалном нивоу коју организује Стална конференција градова и општина (СКГО). Ова шестонедељна онлајн „е-обука” намењена је доносиоцима одлука и запосленима у градовима и општинама са циљем да обезбеди подршку локалним самоуправама кроз оснаживање њихових капацитета за усвајање и спровођење принципа доброг управљања (ефикасност, делотворност, транспарентност, одговорност, владавина права, партиципација, једнакост и недискриминација) у свакодневној пракси.

„Циљ је да се представницима локалних самоуправа помогне да што боље осмисле своје поступање и деловање и примене принципе доброг управљања као што су транспарентност у доношењу одлука и обављању послова локалне самоуправе, унапређење административне ефикасности и делотворности, поштовање принципа равноправности и једнакости свих грађана", рекао је заменик генералног секретара за услуге чланству СКГО Иван Миливојевић.

Он је додао да ће полазници обуку моћи да прате док су на послу у локалним самоуправама, али да постоји и могућност да то чине и ван радног времена, јер довољно је да имају приступ рачунару.

„Ово је могућност да се унапреди и побољша рад представника локалних самоуправа у Србији кроз стицање нових знања, размену практичног искуства и ширење информација о пословању и управљању", казао је Миливојевић.

Ана Недељковић Беља, национална менаџерка програма Swiss PRO, рекла је да је електронска обука усмерена на изградњу и повећање капацитета запослених на локалном нивоу.

„То значи да ће кроз праксу, конкретне примере и теоријски рад учесници имати прилику да науче како да у свакодневном раду укључе грађане и тако омогуће већу транспарентност рада локалне самоуправе и раде што квалитетније", казала је она и додала да је за представнике општина у Србији важно да користе информације које нуди електронска обука о добром управљању јер ће им то омогућити успешнији рад на пројектима који се спроводе у локалним самоуправама.

„Неопходно је и да се стечена знања преносе како би основни принципи доброг пословања могли да се примењују у једном дугом и континуираном процесу", рекла је Недељковић Беља.

Она је додала да поред електронске обуке, програм укључује и регионалне тренинге за доносиоце одлука и представнике локалних самоуправа.

Ову активност СКГО организује у оквиру пројекта „Унапређење доброг управљања на локалном нивоу", који подржава Влада Швајцарске преко Програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO", а који спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС).