Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Aktuelnosti

Počela je treća po redu e-obuke o dobrom upravljanju

  • ZOOM, 12. oktobar 2020.

Inicijalni skup za polaznike e-obuke o dobrom upravljanju održan je u formi vebinara u petak, 9. oktobra 2020. godine preko internet platforme ZOOM. Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u okviru programa Swiss PRO organizuje treću e-obuku na ovu temu, a prijavljeno je učešće više od 160 službenika iz 50 gradova i opština u Srbiji.

Internet obuka biće realizovana od 9. oktobra do 27. novembra, a za cilj ima obezbeđenje podrške lokalnim samoupravama kroz osnaživanje njihovih kapaciteta za usvajanje i sprovođenje principa dobrog upravljanja (efikasnost, delotvornost, transparentnost, odgovornost, vladavina prava, participacija, jednakost i nediskriminacija) u svakodnevnoj praksi.

Obuka se realizuje kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2020. godinu, tako da će polaznici koji uspešno završe obuku dobiti sertifikate. 

SKGO e-obuku organizuje u okviru projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“, koji se realizuje preko programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.