Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Вести / Актуелности

Почела је трећа по реду е-обуке о добром управљању

  • ZOOM, 12. октобар 2020.

Иницијални скуп за полазнике е-обуке о добром управљању одржан је у форми вебинара у петак, 9. октобра 2020. године преко интернет платформе ZООМ. Стална конференција градова и општина (СKГО) у оквиру програма Swiss PRO организује трећу е-обуку на ову тему, а пријављено је учешће више од 160 службеника из 50 градова и општина у Србији.

Интернет обука биће реализована од 9. октобра до 27. новембра, а за циљ има обезбеђење подршке локалним самоуправама кроз оснаживање њихових капацитета за усвајање и спровођење принципа доброг управљања (ефикасност, делотворност, транспарентност, одговорност, владавина права, партиципација, једнакост и недискриминација) у свакодневној пракси.

Обука се реализује као акредитовани програм у оквиру Секторског програма континуираног стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе за 2020. годину, тако да ће полазници који успешно заврше обуку добити сертификате. 

СKГО е-обуку организује у оквиру пројекта „Унапређење доброг управљања на локалном нивоу“, који се реализује преко програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“, а који спроводи Kанцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у партнерству са СKГО.