Swiss PRO
 • Vlada Republike Srbije
 • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
 • UNOPS
 • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Aktuelnosti

Otvoren javni poziv lokalnim samoupravama za učešće u istraživanju zadovoljstva građana

 • Beograd, 21. januar 2019.

Program Swiss PRO otvorio je poziv za 99 gradova i opština da se prijave za učešće u istraživanju zadovoljstva građana. Ovo istraživanje, koje sprovodi Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID), utvrdiće stepen poverenja i zadovoljstva građana u odnosu na rad lokalnih samouprava, ali i dati širi pregled stanja u odnosu na reprezentativni uzorak.

Otvaranjem poziva za učešće u istraživanju zadovoljstva građana 21. januara 2019. godine, program podrške Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti - Swiss PRO - pružio je priliku lokalnim samoupravama da sagledaju stanje u svojim gradovima i opštinama po pitanju percepcije stanovništva, ali i dobiju koristan alat za identifikovanje mogućnosti za unapređenje pružanja usluga građanima.

Učešćem u sprovođenju istraživanja, za koje se lokalne samouprave mogu prijaviti do 8. februara 2019. godine, gradovi i opšptine dobiće priliku da steknu uvid u:

 • Percepciju građana lokalne samouprave o kvalitetu života u opštini/gradu;
 • Stepen poverenja koji građani lokalne samouprave imaju u lokalne institucije;
 • Stepen zadovoljstva građana lokalne samouprave radom organa lokalne samouprave;
 • Pregled stanja u konkretnoj jedinici lokalne samouprave u odnosu na druge;
 • Percepciju građana o elementima koje je potrebno unaprediti ili promeniti u okviru lokalne samouprave, posebno u oblasti pružanja javnih usluga, i
 • Šira znanja o značaju i efektima sprovođenja istraživanja javnog mnjenja u lokalnoj samoupravi, odnosno o vrstama istraživanja, kreiranju instrumenata i tumačenju podataka.

Zainteresovane lokalne samouprave prijavljuju se podnošenjem pisma o namerama.

Kako bi se obezbedila potpuna reprezentativnost lokalnih samouprava koje će se naći u uzorku, selekcija će biti izvršena na osnovu:

 • socio-ekonomskog statusa (nivoa razvijenosti) lokalne samouprave;
 • geografskog položaja (statistički regioni);
 • demografskih indikatoria i trendova;
 • tipa jedinice lokalne samouprave (grad/opština);
 • broja službenika u lokalnoj samoupravi po glavi stanovnika i
 • nivoa nezaposlenosti

a CeSID će u saradnji sa programom odabrati do 50 jedinica lokalne samouprave u kojima će se sprovesti istraživanje zadovoljstva građana.

Sve informacije o pozivu i načinu prijave, kao i prateća dokumenta, nalaze se na ovom linku.