Swiss PRO
 • Влада Републике Србије
 • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
 • УНОПС
 • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Вести / Актуелности

Отворен јавни позив локалним самоуправама за учешће у истраживању задовољства грађана

 • Београд, 21. јануар 2019.

Програм Swiss PRO отворио је позив за 99 градова и општина да се пријаве за учешће у истраживању задовољства грађана. Ово истраживање, које спроводи Центар за слободне изборе и демократију (ЦеСИД), утврдиће степен поверења и задовољства грађана у односу на рад локалних самоуправа, али и дати шири преглед стања у односу на репрезентативни узорак.

Отварањем позива за учешће у истраживању задовољства грађана 21. јануара 2019. године, програм подршке Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености  - Swiss PRO - пружио је прилику локалним самоуправама да сагледају стање у својим градовима и општинама по питању перцепције становништва, али и добију користан алат за идентификовање могуц́ности за унапређење пружања услуга грађанима.

Учешћем у спровођењу истраживања, за које се локалне самоуправе могу пријавити до 8. фебруара 2019. године, градови и опшптине добиће прилику да стекну увид у:

 • Перцепцију грађана локалне самоуправе о квалитету живота у општини/граду;
 • Степен поверења који грађани локалне самоуправе имају у локалне институције;
 • Степен задовољства грађана локалне самоуправе радом органа локалне самоуправе;
 • Преглед стања у конкретној јединици локалне самоуправе у односу на друге;
 • Перцепцију грађана о елементима које је потребно унапредити или променити у оквиру локалне самоуправе, посебно у области пружања јавних услуга, и
 • Шира знања о значају и ефектима спровођења истраживања јавног мњења у локалној самоуправи, односно о врстама истраживања, креирању инструмената и тумачењу података.

Заинтересоване локалне самоуправе пријављују се подношењем писма о намерама.

Како би се обезбедила потпуна репрезентативност локалних самоуправа које ће се наћи у узорку, селекција ће бити извршена на основу:

 • социо-економског статуса (нивоа развијености) локалне самоуправе;
 • географског положаја (статистички региони);
 • демографских индикаториа и трендова;
 • типа јединице локалне самоуправе (град/општина);
 • броја службеника у локалној самоуправи по глави становника и
 • нивоа незапослености

а ЦеСИД ће у сарадњи са програмом одабрати до 50 јединица локалне самоуправе у којима ће се спровести истраживање задовољства грађана.

Све информације о позиву и начину пријаве, као и пратећа документа, налазе се на овом линку.