Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Aktuelnosti

Održan trening za buduće trenere za dobro upravljanje

  • Zlatibor, 7. decembar 2018.

U periodu od 3. do 7. decembra 2018. u okviru programa Swiss PRO održan je trening za buduće trenere koji su pohađali članovi lokalnog tima za dobro upravljanje formiranog tokom realitacije programa prethodnika – evropskog PROGRESa. Ovaj trening prvi je korak u osnaživanju naših kontakt osoba za dobro upravljanje koje će do kraja procesa biti osposobljene za prenošenje znanja svojim kolegama i implementaciju treninga o dobrom upravljanju širom Srbije.

Trening za trenere, koji je realizovao konzorcijum Smart Action na Zlatiboru, okupio je 18 članova lokalnog tima za dobro upravljanje koji su tokom programa Evropski PROGRES uz finansiranje Vlade Švajcarske prošli niz obuka u ovoj oblasti, ali i posetili Švajcarsku kako bi sagledali dobre prakse i lakše primenili stečena znanja u svojim lokalnim samoupravama.

Koncipiran da pruži dovoljno informacija o metodološkom pristupu, veštinama i tehnikama potrebnim za realizaciju treninga, ali i omogući niz praktičnih vežbi za učesnike, ovaj petodnevni trening omogućio je članovima lokalnog tima da se oprobaju u facilitaciji, prezentaciji, komunikaciji uključujući onu sa „teškim“ učesnicima, pripremi koncepta i agende, i svemu što će im u realnim okolnostima biti potrebno.

„Program Swiss Pro ulaže velike napore da dobro upravljanje postane praksa u jedinicama lokalne samouprave. Ubeđeni smo da su polaznici ovog treninga važni nosioci ovog procesa i zajedno sa njima nastavljamo da širimo pozitivnu praksu.“ kaže Snežana Libong Ngai, službenica programa Swiss PRO za dobro upravljanje i rodnu ravnopravnost.

Upkos napornoj agendi i mnogočasovnom svakodnevnom radu, učesnici su pokazivali izuzetan stepen motivacije, a za pripremu nekih prezentacija radili čak do kasnih noćnih sati.

„Iznenađen sam, u najpozitivnijem smislu, stepenom motivacije ovog tima, njihovom interakcijom, konstruktivnim radom, i konačno posvećenošću i radu na ovom konkretnom treningu, ali i samoj ideji i principima dobrog upravljanja“, kaže Nenad Čelarević, edukator koji je uz Andrijanu Jovanović održao ovaj trening.

I sami učesnici potvrđuju jaku motivisanost, posvećenost i spremnost za dalji rad u oblasti dobrog upravljanja. Kažu da ono nije samo poštovanje principa kao što su efikasnost i delotvornost, transparentnost, učešće, odgovornost, vladavina prava, ravnopravnost i odsustvo diskriminacije, već da dobro upravljanje predstavlja filozofiju života i rada.

U narednom periodu nekolicina članova tima za dobro upravljanje sprečenih da prisustvuju treningu proći će sa trenerima kurikulum uz koji su njihove kolege radile na Zlatiboru, a nakon toga slede dalji koraci u osnaživanju tima i njihovoj pripremi za držanje treninga o dobrom upravljanju u lokalnim samoupravama koje pripadaju teritoriji programa Swiss PRO.