Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Вести / Актуелности

Одржан тренинг за будуће тренере за добро управљање

  • Златибор, 7. децембар 2018.

У периоду од 3. до 7. децембра 2018. у оквиру програма Сwисс ПРО одржан је тренинг за будуће тренере који су похађали чланови локалног тима за добро управљање формираног током реалитације програма претходника – европског ПРОГРЕСа. Овај тренинг први је корак у оснаживању наших контакт особа за добро управљање које ће до краја процеса бити оспособљене за преношење знања својим колегама и имплементацију тренинга о добром управљању широм Србије.

Тренинг за тренере, који је реализовао конзорцијум Smart Action на Златибору, окупио је 18 чланова локалног тима за добро управљање који су током програма Европски ПРОГРЕС уз финансирање Владе Швајцарске прошли низ обука у овој области, али и посетили Швајцарску како би сагледали добре праксе и лакше применили стечена знања у својим локалним самоуправама.

Конципиран да пружи довољно информација о методолошком приступу, вештинама и техникама потребним за реализацију тренинга, али и омогући низ практичних вежби за учеснике, овај петодневни тренинг омогућио је члановима локалног тима да се опробају у фацилитацији, презентацији, комуникацији укључујући ону са „тешким“ учесницима, припреми концепта и агенде, и свему што ће им у реалним околностима бити потребно.

„Програм Swiss Pro улаже велике напоре да добро управљање постане пракса у јединицама локалне самоуправе. Убеђени смо да су полазници овог тренинга важни носиоци овог процеса и заједно са њима настављамо да ширимо позитивну праксу.“ каже Снежана Либонг Нгаи, службеница програма Swiss Pro за добро управљање и родну равноправност.

Упкос напорној агенди и многочасовном свакодневном раду, учесници су показивали изузетан степен мотивације, а за припрему неких презентација радили чак до касних ноћних сати.

„Изненађен сам, у најпозитивнијем смислу, степеном мотивације овог тима, њиховом интеракцијом, конструктивним радом, и коначно посвећеношћу и раду на овом конкретном тренингу, али и самој идеји и принципима доброг управљања“, каже Ненад Челаревић, едукатор који је уз Андријану Јовановић одржао овај тренинг.

И сами учесници потврђују јаку мотивисаност, посвећеност и спремност за даљи рад у области доброг управљања. Кажу да оно није само поштовање принципа као што су ефикасност и делотворност, транспарентност, учешће, одговорност, владавина права, равноправност и одсуство дискриминације, већ да добро управљање представља филозофију живота и рада.

У наредном периоду неколицина чланова тима за добро управљање спречених да присуствују тренингу проћи ће са тренерима курикулум уз који су њихове колеге радиле на Златибору, а након тога следе даљи кораци у оснаживању тима и њиховој припреми за држање тренинга о добром управљању у локалним самоуправама које припадају територији програма Swiss Pro.