Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Aktuelnosti

146 predstavnika lokalnih samouprava uspešno završilo e-obuku o dobrom upravljanju

  • Beograd, 17. decembar 2018.

U okviru programa Swiss PRO Stalna konferencija gradova i opština dodelila je 17. decembra 2018. godine sertiikate učesnicima e-obuke „Dobro upravljanje na lokalnom nivou“. Obuka je trajala sedam nedelja, a sertifikat o uspešno savladanom gradivu dobilo je 146 polaznika iz 60 gradova i opština.

Tokom ceremonije dodele sertifikata o završenoj e-obuci, kroz koju su se zaposleni u lokalnim samoupravama od 15. oktobra do 30. novembra 2018. upoznali sa principima dobre uprave kao što su transparentnost, predvidivost, efikasnost, zabrana diskriminacije i sankcionisanje korupcije na lokalnom nivou, prisutnima su se obratili predstavnici donatora, implementatora i nacionalnih partnera programa Swiss PRO.

Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO, istakao je da je e-obuka savremeni vid učenja koji predstavlja kvalitetan skok u odnosu na klasične načine usavršavanja i pruža velike mogućnosti i za lokalne donosioce političkih odluka, ali i za zaposlene u lokalnim samoupravama u Srbiji.

Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Bojan Stević ocenio je da je velika zainteresovanost za elektronsku obuku o dobrom upravljanju na lokalnom nivou pokazatelj da zaposleni teže da svoju profesionalnost podignu na viši nivo. "Na ovaj način najbolje se možemo približiti građanima i zadovoljiti njihove potrebe. Pored toga, Srbija teži pristupanju EU, a dobra lokalna uprava je jedan od najbitnijih aspekata tog posla", rekao je Stević.

Šefica kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u Srbiji Mikela Telatin rekla je da je neophodno ulagati značajne resurse u unapređenje lokalnog načina upravljanja, i to na svakodnevnom nivou. "Krajnji cilj nisu samo bolje usluge za građane na lokalnom nivou, već i poboljšanje života ljudi u Srbiji i njihov lakši pristup javnim uslugama", ukazala je ona.

Obraćanja na skupu kom je prisustvovalo pedesetak predstavnika lokalnih samouprava zaključičla je Saša Miler, šefica Odeljenja za upravljanje u Ambasadi Švajcarske. "Vlada Švajcarske je sa 6,2 miliona evra finansirala koncept dobrog upravljanja u lokalnim samoupravama u Srbiji, a sveukupna švajcarska pomoć u naredne četiri godine biće 95 miliona evra", navela je Miler, istakavši da je dobro upravljanje ključan element svakog društva koje teži održivom razvoju.