Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Вести / Актуелности

146 представника локалних самоуправа успешно завршило е-обуку о добром управљању

  • Београд, 17. децембар 2018.

У оквиру програма Swiss PRO Стална конференција градова и општина (СКГО) доделила је 17. децембра 2018. године сертиикате учесницима е-обуке „Добро управљање на локалном нивоу“. Обука је трајала седам недеља, а сертиф-икат о успешно савладаном градиву добило је 146 полазника из 60 градова и општина.

Током церемоније доделе сертификата о завршеној е-обуци, кроз коју су се запослени у локалним самоуправама од 15. октобра до 30. новембра 2018. упознали са принципима добре управе као што су транспарентност, предвидивост, ефикасност, забрана дискриминације и санкционисање корупције на локалном нивоу, присутнима су се обратили представници донатора, имплементатора и националних партнера програма Swiss PRO.

Ђорђе Станичић, генерални секретар СКГО, истакао је да је е-обука савремени вид учења који представља квалитетан скок у односу на класичне начине усавршавања и пружа велике могућности и за локалне доносиоце политичких одлука, али и за запослене у локалним самоуправама у Србији.

Државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе Бојан Стевић оценио је да је велика заинтересованост за електронску обуку о добром управљању на локалном нивоу показатељ да запослени теже да своју професионалност подигну на виши ниво. "На овај начин најбоље се можемо приближити грађанима и задо-вољити њихове потребе. Поред тога, Србија тежи приступању ЕУ, а добра локална управа је један од најбитнијих аспеката тог посла", рекао је Стевић.

Шефица канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у Србији Микела Телатин рекла је да је неопходно улагати значајне ресурсе у унапређење ло-калног начина управљања, и то на свакодневном нивоу. "Крајњи циљ нису само боље услуге за грађане на ло-калном нивоу, већ и побољшање живота људи у Србији и њихов лакши приступ јавним услугама", указала је она.

Обраћања на скупу ком је присуствовало педесетак представника локалних самоуправа закључичла је Саша Мил-ер, шефица Одељења за управљање у Амбасади Швајцарске. "Влада Швајцарске је са 6,2 милиона евра финансирала концепт доброг управљања у локалним самоуправама у Србији, а свеукупна швајцарска помоћ у наредне четири године биће 95 милиона евра", навела је Милер, истакавши да је добро управљање кључан елемент сваког друштва које тежи одрживом развоју.