Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Шта радимо / Родна равноправност

Родна равноправност, као трећи стуб програма, у фокусу је као значајан принцип и област у којој се спроводе активности усмерене ка јачању институционалног оквира за примену овог принципа на локалном нивоу, као и ка унапређењу локалних политика родне равноправности.

Swiss PRO усмерава посебну пажњу питању родне равноправности, која није само аспект програма који прожима све друге области, већ и засебан стуб, као питање од суштинског значаја за друштво које тежи ка свом унапређењу. Рад на оснаживању родне равноправности у друштву директно доприноси побољшању његовог укупног благостања. Он доприноси привредном развоју и снази друштва, његовој кохезији, као и уравнотеженијем политичком функционисању, нарочито у јавним политикама и доношењу одлука. Оснаживање жена као једне од маргинализованих група у савременој Србији, како у политичком, тако и економском смислу, такође служи као главни процес подршке у постизању друштвених промена. Родна равноправност је неопходна за добро управљање и остваривање његових принципа у стварном животу, као и пракси јавног, приватног и цивилног сектора.

Програм пружа подршку локалним самоуправама за успостављање и/или јачање локалних механизама за родну равноправност који ће допринети унапређењу положаја и поштовања права жена и девојчица на локалном нивоу. Програм такође подржава успостављање локалних женских одборничких мрежа у циљу промоције и заговарања ове важне теме.

Пример добре праксе у области родне равноправности

Да би се промовисала агенда родне равноправности и обезбедила конкретна потпора за подршку правима жена и њиховом политичком и економском оснаживању, програм који је претходио Swiss PRO – програм Европски ПРОГРЕС, развио је и спровео посебну активност с циљем да подржи оснивање локалних женских одборничких мрежа у 15 скупштина општине.

Замисао у основи овог пројекта била је да се оспособе чланице локалних парламената које долазе из различитих политичких опција како би научиле на који начин да се залажу за права жена и њихово оснаживање, те да са те позиције наступају уједињено у случају када се разговара о локалним политикама и када се оне усвајају, што би могло да има позитивне или негативне последице за жене на локалном нивоу.

У једној општини се новооснована локална женска одборничка мрежа није ограничила само на борбу за женска права на челу или у позадини локалне скупштине, већ је предузела мере да оснажи изузетно угрожену групу жена – жене из сеоских подручја.

Мрежа је деловала конкретно и координисано, као „једно“, тако што је лобирала и прикупљала неопходна средства и ресурсе из различитих извора, што је довело до обезбеђивања средстава за живот за одређени број жена са села које су претходно имале тешке животне услове.