Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

O нама / Програм

Програм подршке Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO допринеће побољшању квалитета живота грађана и грађанки Србије, нарочито оних који припадају рањивим друштвеним групама, кроз унапређење владавине права на локалном нивоу, јачање друштвене кохезије и повећање одговорности, транспарентности, ефикасности и делотворности локалних самоуправа, као и учешћа становништва у процесима доношења одлука.

Влада Швајцарске, кроз Швајцарску агенцију за развој и сарадњу (СДЦ) определила је средства у укупном износу од 5,8 милиона евра за реализацију програма у периоду од 1. јануара 2018. до 31. децембра 2021. године.

Канцеларија за Уједињене нације за пројектне услуге (УНОПС) као имплементатор је одговорна за реализацију програма који ће се у одређеним активностима спроводити у партнерству са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО).

Пројекти одабрани путем јавних позива, ће се у највећој мери спроводити у складу са методологијом доделе бесповратних средстава. На овај начин институције кориснице средстава имају пуну контролу над реализацијом пројекта, док УНОПС прати спровођење и пружа техничку подршку.

Програм се ослања на добре праксе и остварене резултате својих претходника, развојних програма  ЕУ ПРОГРЕС-а и Европског ПРОГРЕС-а.

Три кључне области којима се програм бави јесу

Добро управљање

Социјална укљученост

Родна равноправност