Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Aktuelnosti

Završena treća e-Obuka o dobrom upravljanju na lokalnom nivou

  • Beograd, 11. decembar 2020.

Ukupno 129 učesnika iz 43 lokalne samouprave uspešno je završilo e-Obuku „Dobro upravljanje na lokalnom nivou“ koju je treću godinu za redom organizovala Stalna konferencija gradova i opština u okviru programa Swiss PRO. Obuka je trajala sedam nedelja, a polaznici koji su položili sve testove ostvarili su pravo na sertifikat Nacionalne akademije za javnu upravu i SKGO.

Obuka je ponudila ključne informacije, znanja i primere prakse od važnosti za sprovođenje principa dobrog upravljanja u lokalnim samoupravama u oblastima kao što su: odgovorno upravljanje razvojem i javnim resursima, predvidivost upravnog postupanja, ekonomično i efikasno vršenje nadležnosti lokalne samouprave, zaštita prava i učešće građana u vođenju javnih poslova na lokalnom nivou, ravnopravnost i zabrana diskriminacije, transparentnost u obavljanju poslova lokalne samouprave i prevencija i sankcionisanje korupcije na lokalnom nivou.

Na završnom događaju koji je organizovan 8. decembra 2020. godine putem onlajn platforme Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO, istakao je zadovoljstvo značajnim brojem polaznika koji su sa uspehom završili obuku i naveo da je iza 129 učesnika koji su dobili sertifikate intenzivan sedmonedeljni rad na 13 lekcija, kao i na istom broju ispita. 

Ovom prilikom, on je naglasio da reforma lokalne samouprave u kontekstu reforme javne uprave podrazumeva njenu suštinsku transformaciju u pravcu kreiranja modernog servisa za građane zasnovanog na principima dobrog upravljanja.

„Iz tog razloga smatramo da će sprovođenje aktivnosti na ovom projektu, kao i znanje preneto tokom ove e-obuke, pomoći lokalnim samoupravama u postepenom ostvarenju ovog ambicioznog i zahtevnog cilja“, zaključio je Staničić.

Saša Mogić, pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave, podržao je rad SKGO i pohvalio polaznike koji su sa uspehom realizovali ovu e-obuku, što čini „veliki korak i napredak za unapređenju dobrog upravljanja u gradovima i opštinama“, uz molbu istima da stečena znanja i informacije proslede i svojim kolegama na lokalnom nivou. Mogić je iskoristio priliku da pomene standarde i načine rada u lokalnoj samoupravi i SKGO Indeks dobre uprave, kako bi građani dobili jednak kvalitet i efikasnost od svake uprave, iako smo svesni različitih kapaciteta. Mogić je takođe obavestio da je Ministarstvo sa SKGO u finalnoj fazi izrada Nacrta Programa reforme sistema lokalne samouprave sa pratećim akcionim planom – uz podršku Vlade Švajcarske, a imajući u vidu standarde kvaliteta, te je pozvao prisutne na javnu raspravu koja će uskoro biti objavljena.

Mogić je informisao prisutne da je u procesu izrada i da će Ministarstvo uskoro biti objavljen treći poziv za nacionalno takmičenje za najbolju gradsku, odnosno opštinsku upravu – u 2020. godini, koju je formiralo sa SKGO i UNOPS.

Saša Miler, šefica Sektora za dobro upravljanje iz Švajcarske kancelarije za saradnju, istakla je da sa zadovoljstvom Švajcarska godinama podržava reformske procese u Srbiji, te se zahvalila učesnicima što su izdvojili svoje vreme i što rade na unapređivanju svojih znanja, te promociji ove teme koja je važna za sve građane Srbije. Miler je na kraju rekla da će Švajcarska i dalje podržavati Srbiju na putu unapređivanja i sprovođenja principa dobrog upravljanja.

Marko Vujačić iz Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS), istakao je da uprava počiva na zaposlenima i njihovoj stručnosti, te da ovakve obuke i druge aktivnosti koje su podržane od strane Vlade Švajcarske, značajno, uz zalaganje pojedinaca, mogu da doprinesu pozitivnim promenama.

Obuka je realizovana u okviru projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou", koji podržava Vlada Švajcarske preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS), u partnerstvu sa SKGO.