Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Uspešne priče

Unapređenje eUprave u Malom Zvorniku

  • Mali Zvornik, 27. maj 2022.

Opština Mali Zvornik uvela je nove eUsluge uz podrkšu Vlade Švajcarske kroz program Swiss PRO. Devet novih elektronskih usluga dostupno je na portalu eUprava.

Nove eUsluge su odgovor na potrebe lokalne zajednice, a korisne su i građanima koji žive i rade van Malog Zvornika. U skladu sa tim, kreirane su i prve usluge, prijava inspekcijama, inspekciji zaštite životne sredine, komunalnoj inspekciji, saobraćajnoj inspekciji, prijava komunalnog problema. 

"To su u suštini glavne usluge koje koriste naši meštani koji provode svaki dan u Malom Zvorniku, dok su za potrebe građana koji borave van našeg mesta to najčešće potrebe za izdavanjem različitih uverenja, potvrda ili izvoda iz matičnih knjiga", navodi Boris Katić iz Opštine Mali Zvornik.

Preko portala eUprave građani mogu direktno da komuniciraju sa direktnim obrađivačem i izvršiocem po njihovom zahtevu. Ostavlja se pisani trag prilikom te komunikacije, što pogoduje i lokalnim samoupravama, a i samim građanima. 

"Odlazila sam u opštinu, da prijavim problem za uličnu rasvetu. Mrak, po tri-četri dana. Sad ako prijavim preko telefona, eUsluge, odmah dolaze i reše problem", ističe Svetlana Petrović iz Malog Zvornika.

Slično je iskustvo ima i Borivoje Mićić iz geodetske firme u Malom Zvorniku, kome je uvođenje eUsluge za izdavanje informacije o lokaciji dosta olakšalo poslovanje.

"Više ne moramo da dostavljamo opštini, da čekamo, da idemo po uplatnice, da se vraćamo, nego to možemo elektronskim putem, čak i kad smo na terenu. Da dostavimo čak i da dobijemo dok smo na terenu i u mnogome je lakše", navodi Mićić.

Pored nabavke potrebne IT opreme, projektom koji je u okviru programa Swiss PRO sprovela Opština Mali Zvornik obučeni su službenici i unapređene procedure za pružanje eUsluga.

Pogledajte kratak video o uticaju projekta na neke od krajnjih korisnika.

Projekat Opštine Mali Zvornik jedan je od 35 projekata podržanih u okviru javnog poziva pod sloganom „Da kliknemo zajedno” kojim je Vlada Švajcarske kroz program Swiss PRO podržala lokalne samouprave u unapređenju elektronske uprave.

Više informacija o podržanim projektima možete pronaći u pregledu rezultata.