Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Aktuelnosti

SKGO izradio modele akata za sprovođenje pojedinih mera iz lokalnog antikorupcijskog plana

  • Beograd, 6. novembar 2019.

Modeli akata su izrađeni u okviru projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“, koji se realizuje preko programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).

U cilju pružanja podrške sprovođenju lokalnih antikorupcijskih planova, SKGO je izradio najvažnije modele akata za sprovođenje mera iz lokalnog antikorupcijskog plana u sedam oblasti, između ostalih i sledeće:

  • Model odluke o prijavljivanju i upravljanju privatnim interesima javnih funkcionera u postupku donošenja opštih akata, čijim se usvajanjem doprinosi otklanjanju rizika korupcije kroz uvođenje mehanizama za sprečavanje usvajanja „propisa sa opredeljenim ciljem“, tj. „propisa sa odredištem“ (cilj 1.2. u Modelu LAP-a)
  • Model pravilnika o upravljanju sukobom interesa zaposlenih u gradskoj/opštinskoj upravi, čijim se donošenjem doprinosi smanjenju broja slučajeva sukoba interesa zaposlenih u organima lokalne samouprave (cilj 2.3. u Modelu LAP-a)
  • Model pravilnika o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja sa Modelom potvrde o prijemu informacije o unutrašnjem uzbunjivanju, čijim se donošenjem doprinosi punoj primeni i praćenju propisa u oblasti zaštite uzbunjivača (cilj 3.1. u Modelu LAP-a)
  • Model odluke o postupku predlaganja kandidata za članove nadzornog odbora javnog preduzeća čiji je osnivač lokalna samouprava, čijim se usvajanjem doprinosi otklanjanju rizika korupcije u postojećem sistemu upravljanja javnim preduzećima na lokalnom nivou (cilj 4.1. u Modelu LAP-a)
  • Model odluke o kontroli prijema i realizacije donacija lokalnoj samoupravi, čijim se usvajanjem doprinosi otklanjanju okolnosti koje dovode do mogućeg uticaja na rad organa lokalne samouprave kroz davanje donacija (cilj 7.1. u Modelu LAP-a)

Modele možete preuzeti na sajtu SKGO.

Razvoj lokalne antikorupcijske politike u Srbiji je u poslednjih nekoliko godina aktuelizovan, pre svega, kroz Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije iz 2013. godine, a zatim i Akcioni plan za pregovaranje Srbije sa Evropskom unijom za Poglavlje 23 iz juna 2016. godine. Ova dva dokumenta su za jedinice lokalne samouprave (JLS) u Srbiji predvidela obavezu usvajanja lokalnih antikorupcijskih planova (LAP) i formiranja tela za nadzor nad njihovom primenom. SKGO je jedan od partnera u ovom procesu od samog početka, od podrške razvoju Modela LAP-a Agencije za borbu protiv korupcije, na osnovu kojeg se ovi planovi usvajaju, do gore pomenutog četvorogodišnjeg projekta, koji, između ostalog, dodeljuje pakete podrške JLS za usvajanje i sprovođenje LAP, kao i formiranje lokalnih tela za nadzor nad njihovom primenom.

Sve informacije o aktivnostima koje Stalna konferencija gradova i opština sprovodi u okviru programa Swiss PRO možete pronaći na sajtu SKGO.