Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Aktuelnosti

Produžen rok za prijave na javni poziv za razvoj usluga socijalne zaštite

  • Beograd, 20. mart 2020.

Vlada Švajcarske će kroz ovaj poziv sa 242.000 evra podržati do 20 lokalnih samouprava u uspostavljanju efikasnog i održivog sistema socijalne zaštite na lokalnom nivou.

U skladu sa novonastalom situacijom uzrokovanom virusom COVID-19 i na osnovu procene stanja na lokalnom nivou, program Swiss PRO produžava do 11. maja 2020. godine rok za dostavljanje predloga projekata za sprovođenje i razvoj usluga socijalne zaštite.

Javni poziv pod sloganom „Snage udruži, podršku pruži“ ima za cilj povećanje dostupnosti i kvaliteta usluga socijalne zaštite za najmanje 500 korisnika i korisnica iz ranjivih društvenih grupa.

Pravo učešća na javnom pozivu ima 96 gradova i opština iz regiona Šumadije i Zapadne Srbije i regiona Južne i Istočne Srbije. 

Sve informacije o pozivu, načinu konkurisanja i kriterijumima za izbor projekata, kao i prijavna dokumentacija dostupni su na internet stranici programa Swiss PRO.

Ukoliko ste propustili info-sesije koje je programa Swiss PRO organizovao povodom ovog javnog poziva, možete pogledati snimak sesije koja je održana putem interneta.