Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Aktuelnosti

Predstavljeni paketi podrške u oblasti dobrog upravljanja na lokalnom nivou

  • Beograd, 26. avgust 2020.

Stalna konferencija gradova i opština održala je 26. avgusta 2020. godine onlajn info dan povodom predstavljanja poziva za dodelu paketa podrške za unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti, kao i paketa za unapređenje antikorupcijskih politika na lokalnom nivou.

Učesnicima su detaljno predstavljene opšte karakteristike i uslovi poziva za dodelu paketa podrške, sadržina paketa podrške po tematskim oblastima koje su definisane za svaki od paketa, vrsta podrške koju gradovi i opštine mogu da očekuju, kao i način podnošenja konkursne dokumentacije i kriterijumi za dodelu paketa podrške. Info dan je po prvi put održan on-line u formi vebinara uz aktivno učešće predstavnika zainteresovanih gradova i opština.

Javni poziv za podnošenje prijava za dodelu paketa podrške je otvoren do 14. septembra 2020.

Poziv za pakete podrške objavljuje se u okviru projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“, koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti - Swiss PRO”, koji podržava Vlada Švajcarske u saradnji sa Vladom Srbije, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.