Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Aktuelnosti

Podsticanje učešće građana kao osnova dobrog upravljanja na lokalnom nivou

  • Vrnjačka Banja, 28. februar 2020.

Primena principa učešća građana bila je glavna tema četvrtog po redu treninga za kontakt osobe za dobro upravljanje koji je održan od 26. do 28. februara 2020. godine u Vrnjačkoj Banji. Obuku uz podršku Vlade Švajcarske sprovodi program SWISS PRO u cilju izgradnje kapaciteta lokalnih samouprava.

Na treningu su učestvovali predstavnice i predstavnici 30 lokalnih samouprava, a obuci je doprinela i Milena Nedeljkov, predstavnica Кancelarije za saradnju sa civilnim društvom. Ona je predstavila ulogu organizacija civilnog društva u procesu donošenja propisa i mehanizme njihovog učešća. Posebno su predstavljene Smernice za uključivanje organizacija civilnog društva u radne grupe za izradu predloga dokumenata javnih politika i nacrta, odnosno predloga propisa i načini na koje Кancelarije za saradnju sa civilnim društvom pruža podršku državnim organima za uključivanje u rad radnih grupa i drugih savetodavnih tela.

Učesnici treninga su diskutovali i o konkretnim primerima i dilemama koje se tiču primene princip učešća građana u procesu odlučivanja i doprinosu participativne demokratije predstavničkoj. Radionica je bila posvećena i pristupu, normativnom okviru, praksi, instrumentima i izazovima u učešću građana bez prava odlučivanja („meko učešće“), kao i učešću sa pravom odlučivanja („čvrsto učešće“). Tokom treninga su unapređena i znanja o građanskom aktivizmu i praksi participativnog budžetiranja u lokalnim samoupravama.

Trening je deo šire podrške kojom Vlada Švajcarske kroz program Swiss PRO podržava opštine i gradove da stvore osnove za unapređenje upravljanja i postupanja javnog sektora na lokalnom nivou. Podrška lokalnim samoupravama obuhvata i uvođenje i unapređenja e-Uprave i pružanja e-Usluga građanima i privredi, prilagođavanje lokalnih propisa novim zakonima, kao i e-obuke i radionice razmene iskustava koje Swiss PRO sprovodi u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština.