Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Aktuelnosti

Počinju prijave za e-obuku o dobrom upravljanju na lokalnom nivou

  • Beograd, 28. septembar 2018.

U okviru programa Swiss PRO, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizovaće e-obuku (učenje na daljinu) na temu „Dobro upravljanje na lokalnom nivou“. Obuka koja treba da osnaži kapacitete lokalnih samouprava u ovoj oblasti trajaće od 15. oktobra do 23. novembra 2018.

E-obuka o dobrom upravljanju u namenjena je donosiocima odluka i zaposlenima u gradovima i opštinama koji treba da doprinesu usvajanju i sprovođenju principa dobrog upravljanja: efikasnosti, delotvornosti, transparentnosti, odgovornosti, vladavini prava, participaciji, jednakosti i nediskriminaciji u svakodnevnoj praksi.

Kako bi polaznici obuke, koja će trajati šest nedelja, dobili osnovne informacije o programu obuke, mentorima i načinu rada i korišćenja platforme za učenje na daljinu, SKGO će 10. oktobra 2018. sa početkom u 11 časova u hotelu „M“ (Bulevar oslobođenja 56a) organizovati jednodnevni skup povodom početka obuke. Prijavljenim učesnicima agenda će biti blagovremeno poslata.

Obuka je za predstavnike gradova i opština besplatna, a više informacija nalazi se na ovom linku.