Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Aktuelnosti

Paketi podrške za JLS u oblasti antikorupcijskih politika - poziv za podnošenje prijava

  • Beograd, 10. septembar 2021.

Paketi podrške lokalnim samoupravama podrazumevaju pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u predmetnim oblastima kroz obuke, mentorski rad, savetodavnu podršku i podršku unapređenju postojećih ili razvoju novih procedura i akata u lokalnim samoupravama u skladu sa razvijenim modelima i najboljim praksama.

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u okviru programa Swiss PRO raspisuje Poziv za podnošenje prijava za pakete podrške:

  • za unapređenje antikorupcijskih politika na lokalnom nivou (ref. br. PP-01/2021)

Rok za dostavljanje prijava je 30. septembar 2021. godine do 16 časova na e-mejl adresu secretariat@skgo.org. 

Biće dodeljeno ukupno dva paketa podrške. Pravo na učešće imaju svi zainteresovani gradovi i opštine u Republici Srbiji osim lokalnih samouprava navedenih u poglavlju 2.1. Smernica za podnošenje prijava, koje se nalaze u okviru Dokumentacije i uputstava za prijavljivanje, koji su dostupni na sajtu SKGO.

Poziv za Paket podrške za unapređenje antikorupcijskih politika na lokalnom nivou objavljuje se po četvrti put u okviru projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“, koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti - Swiss PRO”, a koji podržava Vlada Švajcarske u saradnji sa Vladom Srbije i sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.