Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Aktuelnosti

Održana radionica o metodologiji za praćenje i izveštavanje o primeni lokalnog antikorupcijskog plana

  • Beograd, 18. oktobar 2019.

Dvodnevna radionica za razmenu iskustava na temu praćenja i izveštavanja o primeni lokalnog antikorupcijskog plana održana je 17. i 18. oktobra 2019. godine u Beogradu. Radionica je organizovana u okviru projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“, koji se realizuje preko programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).

Razvoj lokalne antikorupcijske politike u Srbiji je u poslednjih nekoliko godina aktuelizovan, pre svega, kroz Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije iz 2013. godine, a zatim i Akcioni plan za Poglavlje 23 pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji iz juna 2016. godine. Ova dva dokumenta su za jedinice lokalne samouprave (JLS) u Srbiji predvidela obavezu usvajanja lokalnih antikorupcijskih planova (LAP) i formiranja tela za nadzor nad njihovom primenom.

SKGO je jedan od partnera u ovom procesu od samog početka, od podrške razvoju Modela LAP-a Agencije za borbu protiv korupcije, na osnovu kojeg se ovi planovi usvajaju, do gore pomenutog četvorogodišnjeg projekta, koji, između ostalog, dodeljuje pakete podrške JLS za usvajanje i sprovođenje LAP-a, kao i formiranje lokalnih tela za nadzor nad njihovom primenom, u vezi sa čijim izborom i radom je izrađeno i nekoliko modela akata.

Cilj radionice bio je predstavljanje i testiranje metodologije putem simulacije postupka praćenja i izveštavanja o realizaciji jedne od mera iz LAP-a, kao i razmena iskustava i mišljenja o ovoj temi između JLS koje su formirale lokalna tela za nadzor, u skladu s Modelom Agencije i korisnica pomenutih paketa podrške kojima formiranje i početak rada ovih tela tek predstoji. Radionici su prisustvovali predstavnici Šapca, Plandišta, Sombora, Dimitrovgrada, Užica, Medveđe, Boljevca i Subotice, kao i predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije.

Nakon predstavljanja Nacrta metodologije, tokom diskusije, simulacije postupka praćenja i izveštavanja i razmene iskustava o dosadašnjem radu već formiranih lokalnih tela za nadzor, učesnici radionice izneli su dragocene komentare i sugestije koje će Agencija inkorporirati u finalnu verziju Metodologije, kako bi postupak nadzora bio ujednačen i što efikasniji i kvalitetniji.

Agencija za borbu protiv korupcije će u narednom periodu preporučiti JLS metodologiju za praćenje i izveštavanje o primeni LAP, koju lokalna tela za nadzor mogu koristiti u svom radu. Ova metodologija je izrađena uz podršku USAID Projekta za odgovornu vlast.

Sve informacije o aktivnostima koje Stalna konferencija gradova i opština sprovodi u okviru programa Swiss PRO možete pronaći na sajtu SKGO.