Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Aktuelnosti

Dodeljene nagrade pobednicima Nacionalnog takmičenja za najbolju praksu u primeni principa dobre uprave

  • Beograd, 4. decembar 2019.

Grad Novi Pazar, opštine Ruma i Vlasotince i beogradska gradska opština Vračar dobitnici su nagrada na konkursu za primere najboljih praksi u primeni principa dobre uprave tokom 2018. godine.

Nagrade su dodelili Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), na osnovu objavljenog javnog poziva, a iz sredstava projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“ kao dela šireg programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, koji realizuje UNOPS u partnerstvu sa SKGO.

Na ovaj način MDULS, SKGO i UNOPS, kroz program Swiss PRO i uz podršku Vlade Švajcarske, žele da promovišu najbolje prakse i ostvarene rezultate na lokalnom nivou i dodatno podstaknu dalji razvoj i primenu principa dobrog upravljanja u radu lokalnih vlasti.

Nagradni fond ukupne vrednosti nešto više od 10.000 evra predstavlja vid finansijske podrške za unapređenje dobre uprave, odnosno sprovođenje aktivnosti ili pribavljanje dobara i usluga predloženih od strane dobitnika nagrada, koje je odobrila konkursna komisija. 

Generalni sekretar SKGO Đorđe Staničić istakao je da su ove nagrade izraz želja, potreba ali i rezultata gradova i opština i da je ceo projekat koji se tiče dobrog upravljanja, na ovaj način dobio svoj praktični izraz.

Džemil Divanefendić, načelnik gradske uprave Novog Pazara istakao je da nagrada za oblasti efikasnost i delotvornost predstavlja pozitivni efekat projekta elektronske pisarnice, a dobijena oprema će doprineti efikasnijem i transparentnijem radu uprave i podizanju kvaliteta pruženih usluga građanima.

Marinko Đorđević, predstavnik opštine Vlasotince koja je dobila nagradu u oblasti odgovornost i vladavina prava, najavio je skorašnje otvaranje jedinstvenog upravnog mesta u ovoj opštini i naglasio da će se upravo dobijena oprema iskoristiti za opremanje i efikasan rad zaposlenih koji će raditi na upravnom mestu.

Saša Radivojević iz opštine Ruma istakao je da su sredstva povodom nagrade za oblasti transparentnost i učešće javnosti u radu lokalne samouprave iskorišćena za nabavku medicinske opreme za Dom zdravlja, od koje će najviše koristi imati upravo građani.

Radmila Sarić, zamenica predsednika GO Vračar je istakla da su nagradu za oblasti ravnopravnost i odsustvo diskriminacije iskoristili za senzorna vrata i taktilne staze u renoviranom Domu zdravlja.