Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Aktuelnosti

Srbija, 21. septembar 2018.

Swiss PRO izradio Procenu nivoa upravljanja u lokalnim samoupravama

Program Swiss PRO je, preko svog partnera u realizaciji, na reprezentativnom uzorku od 60 jedinica lokalne samouprave (LSU) u Srbiji, sproveo istraživački projekat o ostvarenom nivou primene koncepta i principa dobrog upravljanja u njihovom svakodnevnom radu. Procenu upravljanja na lokalnom nivou (PULN) obavila je Stalna konferencija...

Srbija, 19. septembar 2018.

Objavljen poziv za pružanje Paketa podrške lokalnim samoupravama

U okviru programa Swiss PRO, objavljeni su javni pozivi za podnošenje prijava za Pakete podrške lokalnim samoupravama za unapređenje građanskog učešća i transparentnosti na lokalnom nivou, kao i za unapređenje antikorupcijskih politika.

Srbija, 15. septembar 2018.

Odobreno 350.000 evra za 26 organizacija civilnog društva i tehnička podrška za 16 lokalnih samouprava

U okviru programa Swiss PRO odobrena je podrška Vlade Švajcarske vredna 350.000 evra za 26 organizacija civilnog društva kako bi sprovele socijalno inovativne projekte u 48 gradova i opština, dok tehničku podršku namenjenu lokalnim samoupravama za sprovođenje projekata u partnerstvu sa civilnim sektorom dobija 16 gradova...

Beograd, 7. septembar 2018.

Procena stanja e-uprave na lokalu kao korak ka njenom unapređenju

Program Swiss PRO započeo je izradu procene i analize trenutnog stanja elektronske uprave (e-Uprave) na lokalnom nivou, a primena njenih nalaza doprineće unapređenju efikasnosti rada uprave u službi građana.