Swiss PRO
 • Vlada Republike Srbije
 • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
 • UNOPS
 • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Konkursi / Javni pozivi

zatvoren

Rok za prijavu:
utorak, 16. april 2019.
24:00

CFP 01-2019

Javni poziv za podršku lokalnim samoupravama za rad savetodavnih službi za građane

 • Datum objave: ponedeljak, 18. mart 2019.

 • Datum zatvaranja: utorak, 16. april 2019. 24:00


Postanite odgovorniji u pogledu boljeg pristupa pravima ranjivih grupa kroz uspostavljanje sistemskog mehanizma Savetodavne službe za građane u jedinicama lokalne samouprave, a koja je u skladu sa novousvojenim predlogom Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

Da li ispunjavate sledeće uslove?

 • Jedna ste od 99 jedinica lokalne samouprave koje mogu da se prijave za podršku programa
 • Pripadate II, III i IV grupi razvijenosti
 • Nemate uspostavljenu jedinicu za pružanje besplatne i savetodavne pravne pomoći za građane

Savetodavna služba za građane može biti organizovana:

 • Projektnim angažovanjem diplomiranog pravnika
 • Putem partnerstva sa organizacijom civilnog društva (minimum 2 godine postojanja) ili advokatskom kancelarijom

Program posebno ohrabruje uspostavljanje međuopštinske saradnje.

Vrednost granta: od 15.100 dolara do 18.875 dolara po projektu.

Trajanje projekata: 18 meseci (tri meseca za pripremne aktivnosti i 15 meseci za pružanje savetodavnih usluga građanima)

Kako se prijaviti?

Zahteve za pojašnjenje možete uputiti na adresu rsoc.cfp.clarifications@unops.org najkasnije do 12. aprila 2019. godine.

O Pozivu

Ukupan budžet poziva za dodelu bespovratne pomoći lokalnim samoupravama je 226.500 dolara. Ova inicijativa samo je jedna od aktivnosti koju finansira Vlada Švajcarske kroz razvojni program Swiss PRO u cilju omogućavanja boljeg pristupa ranjivih grupa njihovim pravima i potrebama kroz sprovođenje politika i praksi koje omogućavaju i podstiču socijalnu uključenost.

Izbor korisnika će se vršiti evaluacijom i rangiranjem podnešenih prijava.

Više o programu kao i o procesu, kriterijumima za izbor korisnika i načinu prijavljivanja možete saznati na informativnim sesijama i opisu i kriterijumima Javnog poziva u nastavku.

Pozivamo Vas da posetite jednu od šest informativnih sesija na kojima ćemo predstaviti detalje poziva:

 • Zaječar, u ponedeljak, 25. marta, Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije RARIS (Trg oslobođenja bb) u 13 časova
 • Niš, u utorak, 26. marta, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju (Pariske komune bb) u 12 časova
 • Vranje, u sredu 27. marta, sala Gradske uprave (Kralja Milana br. 1), u 11 časova
 • Kraljevo, u ponedeljak 1. aprila, Gradska uprava Kraljevo, sala 2 (Trg Jovana Sarića 1) u 12 časova
 • Užice, u utorak 2. aprila, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju (Nemanjina 52) u 13 časova
 • Šabac, u sredu 3. aprila, Centar za stručno usavršavanje (Nikole Tesle 1A) u 12 časova

Dokumentacija