Swiss PRO
 • Vlada Republike Srbije
 • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
 • UNOPS
 • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Konkursi / Javni pozivi

zatvoren

Rok za prijavu:
ponedeljak, 20. maj 2019.
24:00

CFP 02-2019

Javni poziv za podršku lokalnim samoupravama za sprovođenje socijalno-inovativnih projekata u partnerstvu sa organizacijama civilnog društva

 • Datum objave: petak, 12. april 2019.

 • Datum zatvaranja: ponedeljak, 20. maj 2019. 24:00


Želite da sprovedete nove ideje po meri svoje zajednice?

Da li se vaše ideje odnose na osnaživanje ranjivih grupa kroz obuke za bolju zapošljivost ili na bolju dostupnost javnih usluga za ranjive grupe uključujući usluge zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite?

Podnosilac prijave mora da ispuni sledeće kriterijume:

 • Da bude jedna od 16 lokalnih samouprava (LS) kojima je dodeljena tehnička pomoć u okviru prve faze ovog Javnog poziva: Babušnica, Bela Palanka, Bosilegrad, Vladičin Han, Vlasotince, Zaječar, Ivanjica, Kragujevac, Novi Pazar, Nova Varoš, Negotin, Raška, Smederevo, Smederevska Palanka, Trgovište i Ćuprija.
 • Da je LS usvojila jedan ili oba pravilnika (Pravilnik o utvrđivanju javnog interesa i Pravilnik о načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta opštine/grada za podsticanje projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja) koji su izrađeni u okviru tehničke pomoći
 • Da je sklopljeno obavezno partnerstvo između LS (vodeći partner) i lokalne organizacije civilnog društva - OCD (projektni partner)

Kriterijumi za izbor partnerske OCD:

 • Samo OCD zvanično registrovana najmanje jednu godinu koja ima jasnu i dokazanu evidenciju o učešću na prethodnim projektima koji uključuju međunarodne donatore i organizacije.
 • Za predloge projekata koji podrazumevaju pružanje posebnih usluga socijalne zaštite, OCD moraju biti licencirane za pružanje predloženih usluga socijalne zaštite, sa najmanje dve godine iskustva u pružanju takvih usluga.

Vrednost granta: od 10.000 do 14.000 evra (predlozi budžeta moraju biti izraženi u američkim dolarima - od 11.400 do 16.000)

Trajanje projekta: od osam do 11 meseci

Kako se prijaviti?

O Pozivu

Ukupan budžet poziva za dodelu bespovratne pomoći pomenutim LS kojima je pružena tehnička pomoć je 85.000 evra (96.000 američkih dolara). Program će direktno podržati do šest lokalnih projekata koji se sprovode u partnerstvu LS i OCD u oblasti socijalnih inovacija koji će odgovoriti na potrebe lokalnog stanovništva iz ranjivih grupa. Ova inicijativa samo je jedna od aktivnosti koju finansira Vlada Švajcarske kroz razvojni program Swiss PRO u cilju poboljšanog pristupa ranjivih grupa njihovim pravima i potrebama putem boljeg obezbeđivanja politika i praksi socijalne uključenosti.

Izbor korisnika biće izvršen evaluacijom i rangiranjem podnetih predloga projekta.

Više o programu i procesu, kriterijumima za izbor korisnika i načinu apliciranja možete saznati u opisu i kriterijumima Javnog poziva.


Dokumentacija