Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Вести / Актуелности

Јавни позив за јачање родне равноправности на локалном нивоу продужен до 23. октобра

  • Београд, 8. октобар 2020.

Програм Swiss PRO продужава до 23. октобра 2020. године рок за пријаве на јавни позив за подршку локалним самоуправама у оснаживању механизама за родну равноправност.

Јавни позив под слоганом „Да равноправност постане стварност“ има за циљ институционално јачање локалних механизама за родну равноправност. Влада Швајцарске ће кроз овај позив са 100.000 евра подржати до 30 локалних самоуправа у оснаживању механизама који доприносе промоцији и заговарању родне равноправности у локалним заједницама.

Право учешћа на јавном позиву има 96 градова и општина из региона Шумадије и Западне Србије и региона Јужне и Источне Србије. 

Локалне самоуправе ће бити подржане са до 3.300 евра по пројекту који за циљ има повећање учешц́а жена у процесу доношења одлука, унапређење положаја жена у локалној заједници у области борбе против родно заснованог насиља, здравља жена, економског оснаживања, положаја жена на селу, као и припадница рањивих група. Активности могу бити усмерене и на унапређење компетенција локалних механизама, као и промоцију Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу.

Програм посебно охрабрује успостављање међуопштинске и међуинституционалне сарадње, а додатно ће бити вредновани и пројекати идентификовани у локалним акционим плановима за родну равноправност.

Све информације о јавном позиву, документација за пријављивање и одговори на сва пристигла питања у вези са позивом доступни су на интернет страници програма Swiss PRO, као и снимак информативне сесије која је одржана путем интернета.