Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Конкурси / Јавни позиви

отворен
CFP 03-2020

Рок за пријаву:
понедељак, 12. октобар 2020.