Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Листа пројеката

Сектор Област подршке Град / општина Врста подршке Статус Naziv Opis Nosilac Partneri Regioni Okrug Učešće SWISS PRO Sufinansiranje Ukupna vrednost projekta Boja pozadine
Добро управљање еУправа и еУслуге Александровац Финансијска подршка ЈЛС
Захтев на клик У оквиру пројекта додељена финансијска средства за набавку ИТ опреме у циљу унапређења рада електронске управе и ефикаснијег спровођења услуга и процедура унапређених кроз техничку подршку. Општина Александровац Шумадија и западна Србија Расински округ 8.400 5.300 13.700 tamno-siva-bg
Добро управљање Добро управљање и инфраструктурни пројекти Алексинац Техничка подршка ЈЛС
Наткривање и опремање зелене пијаце у Алексинцу Техничка подршка ЈЛС у интеграцији принципа доброг управљања у инфраструктурни пројекат који је финансиран од стране ЕУ кроз програм EU PRO, доприноси одговорнијој и транспарентнијој употреби јавних објеката, поштујући принцип недискриминације и једнаког приступа рањивим групама. Техничку подршку спроводи: Swiss PRO. Инфраструктурни пројекат спроводи: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Јужна и источна Србија Нишавски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање Отворени подаци Алексинац Техничка подршка ЈЛС
Унапређење доступности отворених података Техничка подршка ЈЛС за развој регулаторних и институционалних оквира за отварање података, одређивање приоритета отворених података, изградњу капацитета, успостављање механизама за ажурирање и управљање отвореним подацима, као и партиципативни приступ и сарадњу са јавним институцијама, приватним и цивилним сектором у дефинисању потреба. Swiss PRO ДЦГ доо Јужна и источна Србија Нишавски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Родна равноправност Механизми за родну равноправност Аранђеловац Финансијска подршка ЈЛС
Оснаживање жена из руралних средина општине Аранђеловац у социјалном и предузетничком контексту Едукативни програми из области социјалног и предузетничког оснаживања за жене из руралних подручја, у циљу пружања подстицаја и подршке у реализацији идеја за остваривање економске независности. Општина Аранђеловац Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља и Форум жена Пријепоља Шумадија и западна Србија Шумадијски округ 3.390 0 3.390 roze-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Аранђеловац Техничка подршка ЈЛС
Унапређење социјалне укључености на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за побољшање ефикасности и квалитета постојец́их или унапређених услуга социјалне заштите у складу са потребама рањивих друштвених група на локалном нивоу. Swiss PRO Центар за социјалну политику Шумадија и западна Србија Шумадијски округ 0 0 0 siva-bg
Добро управљање Отворени подаци Аранђеловац Техничка подршка ЈЛС
Унапређење доступности отворених података Техничка подршка ЈЛС за развој регулаторних и институционалних оквира за отварање података, одређивање приоритета отворених података, изградњу капацитета, успостављање механизама за ажурирање и управљање отвореним подацима, као и партиципативни приступ и сарадњу са јавним институцијама, приватним и цивилним сектором у дефинисању потреба. Swiss PRO ДЦГ доо Шумадија и западна Србија Шумадијски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање Пружање јавних услуга Ариље Техничка подршка ЈЛС
Унапређење пружања услуга грађанима и привреди Техничка подршка ЈЛС за унапређење пружања јавних услуга као одговор на потребе грађана изражене током истраживања задовољства грађана квалитетом услуга локалне самоуправе. Swiss PRO Шумадија и западна Србија Златиборски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање Грађанско учешће и транспарентност Ариље Техничка подршка ЈЛС
Пакети подршке локалним самоуправама за 2020. Пакети подршке локалним самоуправама подразумевају пружање експертске подршке и стручног знања у предметним областима кроз обуке, менторски рад, саветодавну подршку и подршку унапређењу постојећих или развоју нових процедура и аката у локалним самоуправама у складу са развијеним моделима и најбољим праксама. Swiss PRO / СКГО Шумадија и западна Србија Златиборски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Ариље Финансијска подршка ЈЛС
Ми бринемо за социјално укључивање старих и одраслих особа са инвалидитетом Пружање помоц́и у кући за 12 старијих и 8 одраслих особа са инвалидитетом из градских и руралних подручја, успостављање међусекторског партнерства између кључних локалних актера које ц́е ојачати капацитете и компетенције релевантних актера за мапирање потреба, планирање, пружање, праћење и процену услуге социјалне заштите за ове циљне групе. Општина Ариље Центар за социјални рад Ариље Шумадија и западна Србија Златиборски округ 11.440 9.707 21.147 siva-bg
Добро управљање Отворени подаци Ариље Техничка подршка ЈЛС
Унапређење доступности отворених података Техничка подршка ЈЛС за развој регулаторних и институционалних оквира за отварање података, одређивање приоритета отворених података, изградњу капацитета, успостављање механизама за ажурирање и управљање отвореним подацима, као и партиципативни приступ и сарадњу са јавним институцијама, приватним и цивилним сектором у дефинисању потреба. Swiss PRO ДЦГ доо Шумадија и западна Србија Златиборски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Бабушница Финансијска подршка ЈЛС
Заједничким снагама у борби против ковида 19 Тим стручњака ће посећивати старија лица која живе у удаљеним селима са циљем да им обезбеди неопходну здравствену подршку, укључујући медицинске прегледе, стручне и психолошке консултације и услуге психотерапије. Општина Бабушница Центар за социјални рад Бабушница Јужна и источна Србија Пиротски округ 15.975 5.870 21.845 siva-bg
Родна равноправност Механизми за родну равноправност Бабушница Финансијска подршка ЈЛС
Време је за равноправност Организовање округлог стола за жене градоначелнице/председнице општина и чланове механизама за родну равноправност из 20 локалних самоуправа са циљем размене искустава о значају једнаких могућности и једнаког третмана жена и мушкараца, што би требало да допринесе бољем разумевању родних улога, родних стереотипа и начина на које они утичу на формулисање и спровођење јавних политика. Спровођење едукативних радионица и за ученице средњих школа и за жене старости од 45 до 60 година ради подизања нивоа свести о значају родне равноправности и здравствене заштите. Општина Бабушница Јужна и источна Србија Пиротски округ 3.383 0 3.383 roze-bg
Добро управљање Добро управљање и инфраструктурни пројекти Бабушница Техничка подршка ЈЛС
Унапређење енергетске ефикасности у вртићу „Дечја радост” Техничка подршка ЈЛС у интеграцији принципа доброг управљања у инфраструктурни пројекат који је подржала Kраљевина Норвешка кроз пројекат Норвешка за вас, доприноси одговорнијој и транспарентнијој употреби јавних објеката, поштујући принцип недискриминације и једнаког приступа рањивим групама. Техничку подршку спроводи: Swiss PRO. Инфраструктурни пројекат спроводи: Норвешка за вас. Swiss PRO Норвешка за вас Јужна и источна Србија Пиротски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Бабушница Финансијска подршка ЈЛС
Заједно за старије Пружање услуге помоћ у кући за 27 нових корисника из шест удаљених и планинских села којима је хитно потребна подршка. Општина Бабушница Јужна и источна Србија Пиротски округ 11.440 1.370 12.810 siva-bg
Добро управљање Добро управљање и инфраструктурни пројекти Бабушница Техничка подршка ЈЛС
Реконструкција Дома културе Техничка подршка ЈЛС у интеграцији принципа доброг управљања у инфраструктурни пројекат који је финансиран од стране ЕУ кроз програм EU PRO, доприноси одговорнијој и транспарентнијој употреби јавних објеката, поштујући принцип недискриминације и једнаког приступа рањивим групама. Техничку подршку спроводи: Swiss PRO. Инфраструктурни пројекат спроводи: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Јужна и источна Србија Пиротски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање еУправа и еУслуге Бабушница Финансијска подршка ЈЛС
Унапређење система е-Услуга у општини Бабушница Уводи се најмање 20 нових еУслуга које се односити на матични регистар, бирачки списак, пореску управу, социјалну заштиту, комунална питања, инспекције, урбанизам и изградњу, пољопривреду и предузећа Општина Бабушница Јужна и источна Србија Пиротски округ 5.920 1.480 7.400 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Бабушница Техничка подршка ЈЛС
Унапређење социјалне укључености на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за побољшање ефикасности и квалитета постојец́их или унапређених услуга социјалне заштите у складу са потребама рањивих друштвених група на локалном нивоу. Swiss PRO Центар за социјалну политику Јужна и источна Србија Пиротски округ 0 0 0 siva-bg
Социјална укљученост Саветодавне службе за грађане и грађанке Бабушница Финансијска подршка ЈЛС
Подршка за успостављање саветодавне службе за грађане и грађанке Дипломирани правник/ца ће пружати услуге у оквиру постојећег услужног центра у згради општине, као и у пет већих локалних месних заједница. Очекује се да ће кроз пројекат око 1200 припадника/ца рањивих група користити саветодавне услуге. Општина Бабушница Јужна и источна Србија Пиротски округ 15.003 0 15.003 siva-bg
Социјална укљученост Процедуре за финансирање пројеката ОЦД Бабушница Техничка подршка ЈЛС
Унапређење прописа и процедура за финансирање локалних пројеката које спроводе организације цивилног друштва Унапређење Правилника о средствима за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења, усвојеног 2018. године, у области примене принципа транспарентности; развој прописа повезаних са утврђивањем и поновном проценом јавног интереса, као и успостављање механизама за праћење пројеката које спроводе ОЦД и евалуацију њихових резултата. Swiss PRO Јужна и источна Србија Пиротски округ 0 0 0 siva-bg
Родна равноправност Политике родне равноправности Бабушница Техничка подршка ЈЛС
Унапређење родне равноправности на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за унапређење локалних механизама и политика родне равноправности, успостављање локалних Женских одборничких мрежа, изградњу капацитета за представнице ЖОМ, као и за израду годишњег плана рада и спровођење активности јавног заговарања. Swiss PRO Центар за социјалну политику Јужна и источна Србија Пиротски округ 0 0 0 roze-bg
Добро управљање еУправа и еУслуге Бајина Башта Техничка подршка ЈЛС
Унапређење е-Управе и е-Услуга Техничка подршка ЈЛС за унапређење еУправе и еУслуга. Swiss PRO ДЦГ доо Шумадија и западна Србија Златиборски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање Пружање јавних услуга Бајина Башта Техничка подршка ЈЛС
Унапређење пружања услуга грађанима и привреди Техничка подршка ЈЛС за унапређење пружања јавних услуга као одговор на потребе грађана изражене током истраживања задовољства грађана квалитетом услуга локалне самоуправе. Swiss PRO Шумадија и западна Србија Златиборски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање Административна ефикасност Бајина Башта Техничка подршка ЈЛС
Пакети подршке локалним самоуправама за 2020. Пакети подршке локалним самоуправама подразумевају пружање експертске подршке и стручног знања у предметним областима кроз обуке, менторски рад, саветодавну подршку и подршку унапређењу постојећих или развоју нових процедура и аката у локалним самоуправама у складу са развијеним моделима и најбољим праксама. Swiss PRO / СКГО Шумадија и западна Србија Златиборски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање Добро управљање и инфраструктурни пројекти Баточина Техничка подршка ЈЛС
Реконструкција спортских терена Техничка подршка ЈЛС у интеграцији принципа доброг управљања у инфраструктурни пројекат који је финансиран од стране ЕУ кроз програм EU PRO, доприноси одговорнијој и транспарентнијој употреби јавних објеката, поштујући принцип недискриминације и једнаког приступа рањивим групама. Техничку подршку спроводи: Swiss PRO. Инфраструктурни пројекат спроводи: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Шумадија и западна Србија Шумадијски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Баточина Техничка подршка ЈЛС
Унапређење социјалне укључености на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за побољшање ефикасности и квалитета постојец́их или унапређених услуга социјалне заштите у складу са потребама рањивих друштвених група на локалном нивоу. Swiss PRO Центар за социјалну политику Шумадија и западна Србија Шумадијски округ 0 0 0 siva-bg
Социјална укљученост Подстандардна ромска насеља Бела Паланка Финансијска подршка ОЦД
Подршка угроженој деци ромске националности у општини Белој Паланци Подршка образовању 30 школске деце ромске националности путем пружања механизама за учење на даљину и менторске подршке. Романо Дром Јужна и источна Србија Пиротски округ 12.624 0 12.624 siva-bg
Родна равноправност Механизми за родну равноправност Бела Паланка Финансијска подршка ЈЛС
Жене - покретачи производње на традиционални начин Организовање едукативних радионица из области производње и прераде хране на традиционалан начин (припрема ајвара и џемова), као и стицање знања из области маркетинга и промоције пољопривредних производа за 20 жена. Спровођење јавног позива за одабир 5 дуготрајно незапослених жена које ће добити опрему за производњу и прераду здраве хране на традиционалан начин. Општина Бела Паланка Јужна и источна Србија Пиротски округ 3.404 332 3.736 roze-bg
Добро управљање Добро управљање и инфраструктурни пројекти Бела Паланка Техничка подршка ЈЛС
Адаптација и енергетска рехабилитација зграде Центра за социјални рад у Белој Паланци Техничка подршка ЈЛС у интеграцији принципа доброг управљања у инфраструктурни пројекат који је подржала Kраљевина Норвешка кроз пројекат Норвешка за вас, доприноси одговорнијој и транспарентнијој употреби јавних објеката, поштујући принцип недискриминације и једнаког приступа рањивим групама. Техничку подршку спроводи: Swiss PRO. Инфраструктурни пројекат спроводи: Норвешка за вас. Swiss PRO Норвешка за вас Јужна и источна Србија Пиротски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Бела Паланка Финансијска подршка ЈЛС
Развој услуге помоћ у кући у Општини Бела Паланка Пружање услуге на основу утврђених индивидуалних планова подршке, који могу укључивати одржавање личне хигијене и становања, бригу о исхрани корисника, мерење крвног притиска, подршку у одржавању свакодневног контакта са институцијама, припрему огрева и друге физичке активности. Поред тога, четири незапослене особе из рањивих група биц́е оспособљене и ангажоване као геронтодомаћице што ц́е допринети њиховом бољем економском положају и социјалној укључености. Општина Бела Паланка Центар за социјални рад Бела Паланка Јужна и источна Србија Пиротски округ 11.792 1.430 13.222 siva-bg
Добро управљање Добро управљање и инфраструктурни пројекти Бела Паланка Техничка подршка ЈЛС
Санација и адаптација зграде Установе културе „Ремезијана“ Техничка подршка ЈЛС у интеграцији принципа доброг управљања у инфраструктурни пројекат који је финансиран од стране ЕУ кроз програм EU PRO, доприноси одговорнијој и транспарентнијој употреби јавних објеката, поштујући принцип недискриминације и једнаког приступа рањивим групама. Техничку подршку спроводи: Swiss PRO. Инфраструктурни пројекат спроводи: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Јужна и источна Србија Пиротски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање еУправа и еУслуге Бела Паланка Финансијска подршка ЈЛС
е-Управа ближа грађанима Укупно 12 редовних услуга из области грађанских права и пореза биц́е успостављено као еУслуге Општина Бела Паланка Јужна и источна Србија Пиротски округ 8.730 2.300 11.030 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Бела Паланка Техничка подршка ЈЛС
Унапређење социјалне укључености на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за побољшање ефикасности и квалитета постојец́их или унапређених услуга социјалне заштите у складу са потребама рањивих друштвених група на локалном нивоу. Swiss PRO Центар за социјалну политику Јужна и источна Србија Пиротски округ 0 0 0 siva-bg
Социјална укљученост Саветодавне службе за грађане и грађанке Бела Паланка Финансијска подршка ЈЛС
Подршка за успостављање саветодавне службе за грађане и грађанке Дипломирани правник/ца изабраће се са евиденције незапослених НСЗ. Службеник/ца ће радити пуно радно време у згради општине, док ће једном недељно теренски рад бити организован у једној од највећих месних заједница (Црвена Река, Дивљана, Коритница, Клисура и Мирановачка Кула) како би се достигао очекивани број од 450 корисника/ца. Општина Бела Паланка Јужна и источна Србија Пиротски округ 13.544 0 13.544 siva-bg
Социјална укљученост Процедуре за финансирање пројеката ОЦД Бела Паланка Техничка подршка ЈЛС
Унапређење прописа и процедура за финансирање локалних пројеката које спроводе организације цивилног друштва Унапређење постојећег Правилника о критеријумима и условима за одабир пројеката које спроводе ОЦД, усвојеног 2015. године, у смислу непристраснијих и транспарентнијих процедура одабира и његово усклађивање са новом Уредбом; развој свих осталих прописа у вези са утврђивањем јавног интереса и успостављање механизама праћења и евалуације. Swiss PRO Јужна и источна Србија Пиротски округ 0 0 0 siva-bg
Родна равноправност Политике родне равноправности Бела Паланка Техничка подршка ЈЛС
Унапређење родне равноправности на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за унапређење локалних механизама и политика родне равноправности, успостављање локалних Женских одборничких мрежа, изградњу капацитета за представнице ЖОМ, као и за израду годишњег плана рада и спровођење активности јавног заговарања. Swiss PRO Центар за социјалну политику Јужна и источна Србија Пиротски округ 0 0 0 roze-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Блаце Финансијска подршка ЈЛС
Унапређење услуге помоћи у кући за старија лица и особе са инвалидитетом Биће појачан квалитет редовне услуге помоћи у кући медицинском и психолошком подршком кроз ангажовање мултидисциплинарног мобилног тима, односно психолога, дефектолога, лекара и медицинске сестре који ће посећивати кориснике/це двапут месечно да би адекватно одговорили на последице пандемије ковид 19 вируса. Општина Блаце Центар за социјални рад Блаце Јужна и источна Србија Топлички округ 14.000 1.625 15.625 siva-bg
Родна равноправност Механизми за родну равноправност Блаце Финансијска подршка ЈЛС
Економско оснаживање жена пољопривредница Подршка женама пољопривредницама у општини Блаце за повећање производње и њихово оснаживање кроз циљану обуку за 15 жена пољопривредница и доделу опреме - пластеника путем транспарентног Јавног позива. Општина Блаце Јужна и источна Србија Топлички округ 3.404 0 3.404 roze-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Блаце Техничка подршка ЈЛС
Унапређење социјалне укључености на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за побољшање ефикасности и квалитета постојец́их или унапређених услуга социјалне заштите у складу са потребама рањивих друштвених група на локалном нивоу. Swiss PRO Центар за социјалну политику Јужна и источна Србија Топлички округ 0 0 0 siva-bg
Родна равноправност Механизми за родну равноправност Бојник Финансијска подршка ЈЛС
Будућност са једнаким шансама за све Подизање нивоа свести о значају родне равноправности међу запосленима у школама и ученицима кроз едукацију ученичких парламената у две локалне самоуправе. Формирање Међуопштинског координационог тима, Међуопштинског тима за родну равноправност међу младима и организовање конкурса за најбољу идеју за промовисање родне равноправности. Општина Бојник Општина Власотинце Јужна и источна Србија Јабланички округ 3.404 923 4.327 roze-bg
Добро управљање еУправа и еУслуге Бојник Финансијска подршка ЈЛС
Унапређење е-Управе и е-Учешћа на територији општине Бојник Успостављање укупно седам нових еУслуга везаних за порезе, издавање потврда, приступ информацијама од јавног значаја, правну помоћ и пријављивање комуналних проблема. Општина Бојник Јужна и источна Србија Јабланички округ 6.200 1.600 7.800 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Бојник Техничка подршка ЈЛС
Унапређење социјалне укључености на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за побољшање ефикасности и квалитета постојец́их или унапређених услуга социјалне заштите у складу са потребама рањивих друштвених група на локалном нивоу. Swiss PRO Центар за социјалну политику Јужна и источна Србија Јабланички округ 0 0 0 siva-bg
Добро управљање еУправа и еУслуге Бољевац Техничка подршка ЈЛС
Унапређење е-Управе и е-Услуга Техничка подршка ЈЛС за унапређење еУправе и еУслуга. Swiss PRO ДЦГ доо Јужна и источна Србија Зајечарски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање Пружање јавних услуга Бољевац Техничка подршка ЈЛС
Унапређење пружања услуга грађанима и привреди Техничка подршка ЈЛС за унапређење пружања јавних услуга као одговор на потребе грађана изражене током истраживања задовољства грађана квалитетом услуга локалне самоуправе. Swiss PRO Јужна и источна Србија Зајечарски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање Добро управљање и инфраструктурни пројекти Бољевац Техничка подршка ЈЛС
Изградња канализационе мреже на десној обали реке Арнауте Техничка подршка ЈЛС у интеграцији принципа доброг управљања у инфраструктурни пројекат који је финансиран од стране ЕУ кроз програм EU PRO, доприноси одговорнијој и транспарентнијој употреби јавних објеката, поштујући принцип недискриминације и једнаког приступа рањивим групама. Техничку подршку спроводи: Swiss PRO. Инфраструктурни пројекат спроводи: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Јужна и источна Србија Зајечарски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање Антикорупцијске политике Бољевац Техничка подршка ЈЛС
Пакети подршке локалним самоуправама за 2019. Пакети подршке локалним самоуправама подразумевају пружање експертске подршке и стручног знања у предметним областима кроз обуке, менторски рад, саветодавну подршку и подршку унапређењу постојећих или развоју нових процедура и аката у локалним самоуправама у складу са развијеним моделима и најбољим праксама. Swiss PRO / СКГО Јужна и источна Србија Зајечарски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Подстандардна ромска насеља Бор Финансијска подршка ОЦД
Подршка за боље сутра Побољшање приступа праву на образовање за децу и младе из три подстандардна ромска насеља (Север, Стари центар и Старо Селиште) у Бору кроз подршку у учењу енглеског језика, математике, физике и хемије, ИТ курсеве, психолошку подршку, информативно-образовне радионице и професионалну оријентацију, чиме ће се побољшати њихов успех у школи и омогућити наставак образовања као и њихово лично, емоционално и социјално сазревање. Удружење грађана „КОКОРО“ Ромска иницијатива младих „Гyпсy соул“ и Центар за социјални рад Бор Јужна и источна Србија Борски округ 12.793 0 12.793 siva-bg
Добро управљање Пружање јавних услуга Бор Техничка подршка ЈЛС
Унапређење пружања услуга грађанима и привреди Техничка подршка ЈЛС за унапређење пружања јавних услуга као одговор на потребе грађана изражене током истраживања задовољства грађана квалитетом услуга локалне самоуправе. Swiss PRO Јужна и источна Србија Борски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање еУправа и еУслуге Бор Финансијска подршка ЈЛС
Веб портал - Мој предмет Унапређење електронске писарнице што ће побољшати ефикасност и транспарентност локалне управе према грађанима Град Бор Јужна и источна Србија Борски округ 5.680 1.600 7.280 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Социјално иновативни пројекти Бор Финансијска подршка ОЦД
Трајна промена на боље Побољшање ресоцијализације и спречавање асоцијалног понашања деце и младих са проблематичним понашањем (узраста 10-18), укључујући малолетне преступнике, унапређивањем услуге у овлашћеном Центру за дневни боравак у Бору, учвршћивањем међусекторске сарадње између судског већа за малолетнике, тужилаштва, полиције, школа и центара за социјални рад, као и применом тих мера у Центру за социјални рад Зајечар. Удружење грађана „Кокоро“ - Бор Центар за социјални рад Бор Јужна и источна Србија Борски округ 13.938 1.002 14.940 siva-bg
Родна равноправност Политике родне равноправности Бор Техничка подршка ЈЛС
Унапређење родне равноправности на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за унапређење локалних механизама и политика родне равноправности, успостављање локалних Женских одборничких мрежа, изградњу капацитета за представнице ЖОМ, као и за израду годишњег плана рада и спровођење активности јавног заговарања. Swiss PRO Центар за социјалну политику Јужна и источна Србија Борски округ 0 0 0 roze-bg
Добро управљање Отворени подаци Бор Техничка подршка ЈЛС
Унапређење доступности отворених података Техничка подршка ЈЛС за развој регулаторних и институционалних оквира за отварање података, одређивање приоритета отворених података, изградњу капацитета, успостављање механизама за ажурирање и управљање отвореним подацима, као и партиципативни приступ и сарадњу са јавним институцијама, приватним и цивилним сектором у дефинисању потреба. Swiss PRO ДЦГ доо Јужна и источна Србија Борски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање Добро управљање и инфраструктурни пројекти Босилеград Техничка подршка ЈЛС
Завршетак изградње система водоснабдевања Босилеграда са извора Рода Техничка подршка ЈЛС у интеграцији принципа доброг управљања у инфраструктурни пројекат који је финансиран од стране ЕУ кроз програм EU PRO, доприноси одговорнијој и транспарентнијој употреби јавних објеката, поштујући принцип недискриминације и једнаког приступа рањивим групама. Техничку подршку спроводи: Swiss PRO. Инфраструктурни пројекат спроводи: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Јужна и источна Србија Пчињски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Социјално иновативни пројекти Босилеград Финансијска подршка ОЦД
О2 (Органски оптимист) Економска подршка рањивим породицама из Босилеграда путем ефикасне пољопривредне производње као вида програма социјалног предузетништва обезбеђивањем пољопривредне опреме, биљака, обуке, превоза робе и, на крају, проналажењем тржишта за продају производа. Удружење „Оптимист“ Јужна и источна Србија Пчињски округ 13.667 2.645 16.312 siva-bg
Социјална укљученост Процедуре за финансирање пројеката ОЦД Босилеград Техничка подршка ЈЛС
Унапређење прописа и процедура за финансирање локалних пројеката које спроводе организације цивилног друштва Унапређење постојећег Правилника о финансирању пројеката које спроводе ОЦД и Правилника о финансирању спортских удружења и усклађивање са новоусвојеном Уредбом Владе која регулише пројекте од јавног интереса, развијајући све остале прописеу вези са дефинисањем јавног интереса, праћењем и евалуацијом тих пројеката. Swiss PRO Јужна и источна Србија Пчињски округ 0 0 0 siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Брус Финансијска подршка ЈЛС
Подршка особама са инвалидитетом током пандемије ковид 19 вируса у општини Брус Проширење обухвата корисника/ца за додатних 11 деце због друштвене изолованости деце са развојним поремећајима узроковане пандемијом ковид 19 вируса. Активности центра за дневни боравак организују се кроз различите образовне радионице и индивидуални рад са стручњацима. Општина Брус Шумадија и западна Србија Расински округ 15.795 0 15.795 siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Брус Техничка подршка ЈЛС
Унапређење социјалне укључености на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за побољшање ефикасности и квалитета постојец́их или унапређених услуга социјалне заштите у складу са потребама рањивих друштвених група на локалном нивоу. Swiss PRO Центар за социјалну политику Шумадија и западна Србија Расински округ 0 0 0 siva-bg
Родна равноправност Механизми за родну равноправност Бујановац Финансијска подршка ЈЛС
Карцином: превенција и контрола Кроз едукативне радионице одржане од стране лекара, 50 жена из Бујановца проширило је своја знања о важности превенције, као и свим начинима превенције малигних болести, у циљу смањења броја жена оболелих од рака и повећања броја жена које редовно иду на превентивни преглед. Општина Бујановац Јужна и источна Србија Пчињски округ 3.149 0 3.149 roze-bg
Добро управљање Добро управљање и инфраструктурни пројекти Бујановац Техничка подршка ЈЛС
Унапређење система јавног осветљења у урбаном делу Бујановца Техничка подршка ЈЛС у интеграцији принципа доброг управљања у инфраструктурном пројекту који је финансиран од стране ЕУ кроз комплементарни програм ЕУ ПРО, доприносећи тако одговорној и транспарентној употреби јавних објеката, поштујући принцип недискриминације и једнаког приступа ранијим групама. Swiss PRO EU PRO Јужна и источна Србија Пчињски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање Отворени подаци Бујановац Техничка подршка ЈЛС
Унапређење доступности отворених података У оквиру техничке подршке ЈЛС развијен је регулаторни и институционални оквир за отварање података и одређивање приоритета отворених података. Отворена три сета података - буџети за 2020, 2021. и 2022. годину. Изграђени капацитети запослених у ЈЛС и успостављен механизам за ажурирање и управљање отвореним подацима. Swiss PRO ДЦГ доо Јужна и источна Србија Пчињски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање еУправа и еУслуге Чачак Финансијска подршка ЈЛС
еУправа Чачак - Да кликенмо и одлучујемо заједно Побољшано функционисање еУправе у погледу пружања услуга на бази еЗУП-а, док ц́е 19 услуга везане за грађанске статусе и социјалну заштиту прерасти у еУслуге Град Чачак Шумадија и западна Србија Моравички округ 8.900 6.400 15.300 tamno-siva-bg
Добро управљање Отворени подаци Чачак Техничка подршка ЈЛС
Унапређење доступности отворених података Техничка подршка ЈЛС за развој регулаторних и институционалних оквира за отварање података, одређивање приоритета отворених података, изградњу капацитета, успостављање механизама за ажурирање и управљање отвореним подацима, као и партиципативни приступ и сарадњу са јавним институцијама, приватним и цивилним сектором у дефинисању потреба. Swiss PRO ДЦГ доо Шумадија и западна Србија Моравички округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Родна равноправност Механизми за родну равноправност Ћићевац Финансијска подршка ЈЛС
оснаЖЕНЕ предузетнице Унапређење капацитета жена у општини Ћићевац за економско оснаживање организацијом низа обука и информативних кампања са циљем њиховог мотивисања за покретање сопственог предузећа. Општина Ћићевац Шумадија и западна Србија Расински округ 3.401 0 3.401 roze-bg
Добро управљање Административна ефикасност Ћићевац Техничка подршка ЈЛС
Пакети подршке локалним самоуправама за 2020. Пакети подршке локалним самоуправама подразумевају пружање експертске подршке и стручног знања у предметним областима кроз обуке, менторски рад, саветодавну подршку и подршку унапређењу постојећих или развоју нових процедура и аката у локалним самоуправама у складу са развијеним моделима и најбољим праксама. Swiss PRO / СКГО Шумадија и западна Србија Расински округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање еУправа и еУслуге Деспотовац Техничка подршка ЈЛС
Унапређење е-Управе и е-Услуга Техничка подршка ЈЛС за унапређење еУправе и еУслуга. Swiss PRO ДЦГ доо Шумадија и западна Србија Поморавски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање Административна ефикасност Деспотовац Техничка подршка ЈЛС
Пакети подршке локалним самоуправама за 2020. Пакети подршке локалним самоуправама подразумевају пружање експертске подршке и стручног знања у предметним областима кроз обуке, менторски рад, саветодавну подршку и подршку унапређењу постојећих или развоју нових процедура и аката у локалним самоуправама у складу са развијеним моделима и најбољим праксама. Swiss PRO / СКГО Шумадија и западна Србија Поморавски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање Отворени подаци Деспотовац Техничка подршка ЈЛС
Унапређење доступности отворених података Техничка подршка ЈЛС за развој регулаторних и институционалних оквира за отварање података, одређивање приоритета отворених података, изградњу капацитета, успостављање механизама за ажурирање и управљање отвореним подацима, као и партиципативни приступ и сарадњу са јавним институцијама, приватним и цивилним сектором у дефинисању потреба. Swiss PRO ДЦГ доо Шумадија и западна Србија Поморавски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Родна равноправност Механизми за родну равноправност Димитровград Финансијска подршка ЈЛС
Једнакост жена и мушкараца у општини Димитровград Јачање управљачких структура за јавно заговарање и промовисање родне равноправности и примене родних принципа у свакодневном раду. Организација информативних и едукативних радионица за доносиоце одлука, лидере, одборнике, председнике парламентарних радних тела и представнике удружења грађана о принципима Европске повеље. Општина Димитровград Јужна и источна Србија Пиротски округ 3.064 255 3.319 roze-bg
Добро управљање Добро управљање и инфраструктурни пројекти Димитровград Техничка подршка ЈЛС
Адаптација спортског комплекса – реконструкција помоћних просторија Техничка подршка ЈЛС у интеграцији принципа доброг управљања у инфраструктурни пројекат који је финансиран од стране ЕУ кроз програм EU PRO, доприноси одговорнијој и транспарентнијој употреби јавних објеката, поштујући принцип недискриминације и једнаког приступа рањивим групама. Техничку подршку спроводи: Swiss PRO. Инфраструктурни пројекат спроводи: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Јужна и источна Србија Пиротски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање еУправа и еУслуге Димитровград Финансијска подршка ЈЛС
Увођење нових е-Услуга путем релевантног националног портала Уводи се укупно осам нових еУслуга везаних за порезе, издавање потврда, приступ информацијама од јавног значаја, жалбе грађана, упис у вртић́ и пријављивање комуналног проблема грађевинским и комуналним инспекцијама Општина Димитровград Јужна и источна Србија Пиротски округ 6.530 1.630 8.160 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Димитровград Техничка подршка ЈЛС
Унапређење социјалне укључености на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за побољшање ефикасности и квалитета постојец́их или унапређених услуга социјалне заштите у складу са потребама рањивих друштвених група на локалном нивоу. Swiss PRO Центар за социјалну политику Јужна и источна Србија Пиротски округ 0 0 0 siva-bg
Родна равноправност Политике родне равноправности Димитровград Техничка подршка ЈЛС
Унапређење родне равноправности на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за унапређење локалних механизама и политика родне равноправности, успостављање локалних Женских одборничких мрежа, изградњу капацитета за представнице ЖОМ, као и за израду годишњег плана рада и спровођење активности јавног заговарања. Swiss PRO Центар за социјалну политику Јужна и источна Србија Пиротски округ 0 0 0 roze-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Гаџин Хан Финансијска подршка ЈЛС
ОХРАБРЕЊЕ – Програм подршке за породице у ризику од издвајања детета из породице Превентиван програм кроз саветовање и едукативну подршку породицама у ризику од издвајања детета због пораста насиља у породици током пандемије ковид 19 вируса да би се спречила институционализација деце. Општина Гаџин Хан Центар за социјални рад Гаџин Хан Јужна и источна Србија Нишавски округ 15.975 2.145 18.120 siva-bg
Родна равноправност Механизми за родну равноправност Голубац Финансијска подршка ЈЛС
Унапређење положаја жена са села и њихово економско оснаживање Побољшање економског оснаживања 20 незапослених вишеструко угрожених жена из руралних подручја путем обуке и пласирања производа на тржиште. Општина Голубац Организација младих “Цупае” Јужна и источна Србија Браничевски округ 2.553 425 2.978 roze-bg
Добро управљање Добро управљање и инфраструктурни пројекти Голубац Техничка подршка ЈЛС
Реконструкција вишенаменског објекта културе у Голупцу Техничка подршка ЈЛС у интеграцији принципа доброг управљања у инфраструктурни пројекат који је подржала Kраљевина Норвешка кроз пројекат Норвешка за вас, доприноси одговорнијој и транспарентнијој употреби јавних објеката, поштујући принцип недискриминације и једнаког приступа рањивим групама. Техничку подршку спроводи: Swiss PRO. Инфраструктурни пројекат спроводи: Норвешка за вас. Swiss PRO Норвешка за вас Јужна и источна Србија Браничевски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање Добро управљање и инфраструктурни пројекти Голубац Техничка подршка ЈЛС
Санација вишенаменских спортских терена и летње позорнице у Голупцу Техничка подршка ЈЛС у интеграцији принципа доброг управљања у инфраструктурни пројекат који је финансиран од стране ЕУ кроз програм EU PRO, доприноси одговорнијој и транспарентнијој употреби јавних објеката, поштујући принцип недискриминације и једнаког приступа рањивим групама. Техничку подршку спроводи: Swiss PRO. Инфраструктурни пројекат спроводи: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Јужна и источна Србија Браничевски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање еУправа и еУслуге Голубац Финансијска подршка ЈЛС
Успостављање система е-Управе у општини Голубац Брже поступање у складу са еЗУП-ом, док ц́е три основне услуге везане за грађански статус прерасти у еУслуге. Општина Голубац Јужна и источна Србија Браничевски округ 8.470 2.140 10.610 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Голубац Техничка подршка ЈЛС
Унапређење социјалне укључености на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за побољшање ефикасности и квалитета постојец́их или унапређених услуга социјалне заштите у складу са потребама рањивих друштвених група на локалном нивоу. Swiss PRO Центар за социјалну политику Јужна и источна Србија Браничевски округ 0 0 0 siva-bg
Родна равноправност Политике родне равноправности Голубац Техничка подршка ЈЛС
Унапређење родне равноправности на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за унапређење локалних механизама и политика родне равноправности, успостављање локалних Женских одборничких мрежа, изградњу капацитета за представнице ЖОМ, као и за израду годишњег плана рада и спровођење активности јавног заговарања. Swiss PRO Центар за социјалну политику Јужна и источна Србија Браничевски округ 0 0 0 roze-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Ивањица Финансијска подршка ЈЛС
Заједно смо отпорнији Осим проширења постојеће услуге помоћи у кући на додатних 40 корисника/ца из удаљених сеоских подручја, квалитет ће бити унапређен медицинском и психолошком подршком да би се адекватно одговорило на последице пандемије ковид 19 вируса. Општина Ивањица Шумадија и западна Србија Моравички округ 15.975 2.175 18.150 siva-bg
Родна равноправност Механизми за родну равноправност Ивањица Финансијска подршка ЈЛС
Једнаке могућности Подизање нивоа свести међу женама у руралним подручјима и представницима локалних самоуправа о родној равноправности кроз низ радионица. Економско оснаживање жена у руралним подручјима и пружање подстицаја за покретање сопственог пословања путем одабира 20 жена које ће добити опрему за покретање производње мини десерта/колача. Општина Ивањица Шумадија и западна Србија Моравички округ 3.404 1.227 4.631 roze-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Ивањица Финансијска подршка ЈЛС
Од срца срцу Саветовалиште и терапијска услуга за породице особа са инвалидитетом, са нагласком на брац́у и сестре деце са инвалидитетом, у циљу њиховог оснаживања за бољу социјалну укљученост. Општина Ивањица Шумадија и западна Србија Моравички округ 11.792 1.410 13.202 siva-bg
Добро управљање еУправа и еУслуге Ивањица Финансијска подршка ЈЛС
Ивањица општинска управа - Јавна служба за грађане Увођење Виртуелног матичара односно нових еУслуга за издавање потврда о грађанском статусу Општина Ивањица Шумадија и западна Србија Моравички округ 8.880 1.860 10.740 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Социјално иновативни пројекти Ивањица Финансијска подршка ЈЛС
За бољу будућност Укупно 63 корисника и кориснице успешно су завршили акредитовану обуку за геронтодомаћице и личне пратиоце и свих 63 је ангажовано у пружању локалних услуга социјалне заштите, од чега 37 на пуно радно време. Поред економског оснаживања корисника, резултат пројекта је и проширење две услуге социјалне заштите на рурална подручја, чиме је повећан и обухват корисника социјалне заштите. Општина Ивањица Друштво за дечију и церебралну парализу Ивањица Шумадија и западна Србија Моравички округ 11.000 1.375 12.375 siva-bg
Социјална укљученост Социјално иновативни пројекти Ивањица Финансијска подршка ОЦД
Неурофидбек терапија за аутистичну децу Обезбеђивање неурофидбек терапије за децу са инвалидитетом, нарочито за децу са поремећајима из домена аутизма и поремећајима у развоју, чиме се побољшавају њихове психо-социјалне способности; обезбеђивање терапије, која је тренутно доступна само у Ивањици и Београду, и корисницима у Дневном боравку „Зрачак“ у Чачку; обука стручњака који спроводе научна истраживања и објављивање тих истраживања у стручном часопису. Друштво за церебралну парализу Ивањица Дневни боравак „Зрачак“, Црвени крст Ивањица Шумадија и западна Србија Моравички округ 12.042 2.146 14.188 siva-bg
Социјална укљученост Процедуре за финансирање пројеката ОЦД Ивањица Техничка подршка ЈЛС
Унапређење прописа и процедура за финансирање локалних пројеката које спроводе организације цивилног друштва Унапређење Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за подстицање пројекте од јавног интереса, усвојеног 2018. године, у смислу дефинисања утврђених критеријума, транспарентнијем оцењивању пријава и сукобу интереса; развој свих осталих прописа у вези са утврђивањем јавног интереса и успостављањем механизама за праћење и евалуацију пројеката од јавног интереса које спроводе ОЦД. Swiss PRO Шумадија и западна Србија Моравички округ 0 0 0 siva-bg
Добро управљање Пружање јавних услуга Јагодина Техничка подршка ЈЛС
Унапређење пружања услуга грађанима и привреди Техничка подршка ЈЛС за унапређење пружања јавних услуга као одговор на потребе грађана изражене током истраживања задовољства грађана квалитетом услуга локалне самоуправе. Swiss PRO Шумадија и западна Србија Поморавски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање еУправа и еУслуге Јагодина Финансијска подршка ЈЛС
Јачање е-Управе у Јагодини Брже поступање по основу е-ЗУП-а као и успостаљвање најмање пет нових е-Услуга што ће побољшати ефикасност управе и задовољство грађана. Град Јагодина Шумадија и западна Србија Поморавски округ 8.630 1.940 10.570 tamno-siva-bg
Добро управљање Пружање јавних услуга Кнић Техничка подршка ЈЛС
Унапређење пружања услуга грађанима и привреди Техничка подршка ЈЛС за унапређење пружања јавних услуга као одговор на потребе грађана изражене током истраживања задовољства грађана квалитетом услуга локалне самоуправе. Swiss PRO Шумадија и западна Србија Шумадијски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Родна равноправност Механизми за родну равноправност Кнић Финансијска подршка ЈЛС
Повећана доступност старијим лицима из удаљених насеља услугама здравствене заштите са фокусом на жене Побољшање пружања здравствених услуга и постизање једнаког приступа здравственим услугама за све грађане, посебно старије жене у осам месних заједница у општини. Општина Кнић Дом здравља "Даница и Коста Шамановић" Кнић Шумадија и западна Србија Шумадијски округ 3.404 2.515 5.919 roze-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Кнић Техничка подршка ЈЛС
Унапређење социјалне укључености на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за побољшање ефикасности и квалитета постојец́их или унапређених услуга социјалне заштите у складу са потребама рањивих друштвених група на локалном нивоу. Swiss PRO Центар за социјалну политику Шумадија и западна Србија Шумадијски округ 0 0 0 siva-bg
Социјална укљученост Саветодавне службе за грађане и грађанке Кнић Финансијска подршка ЈЛС
Подршка за успостављање саветодавне службе за грађане и грађанке Дипломирани правник/ца ће радити пуно радно време по следећем распореду: два дана у згради општине (са омогућеним приступом за ОСИ) и три дана на терену у канцеларијама месних заједница у Гружи, Топоници и Барама где је велики број социјално угрожених и старије популације. Распоред рада је такође у складу са локалним друштвеним догађајима. У плану је да подршку добије 1000 корисника/ца. Општина Кнић Шумадија и западна Србија Шумадијски округ 15.328 1.411 16.739 siva-bg
Добро управљање Административна ефикасност Кнић Техничка подршка ЈЛС
Пакети подршке локалним самоуправама за 2020. Пакети подршке локалним самоуправама подразумевају пружање експертске подршке и стручног знања у предметним областима кроз обуке, менторски рад, саветодавну подршку и подршку унапређењу постојећих или развоју нових процедура и аката у локалним самоуправама у складу са развијеним моделима и најбољим праксама. Swiss PRO / СКГО Шумадија и западна Србија Шумадијски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Родна равноправност Политике родне равноправности Кнић Техничка подршка ЈЛС
Унапређење родне равноправности на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за унапређење локалних механизама и политика родне равноправности, успостављање локалних Женских одборничких мрежа, изградњу капацитета за представнице ЖОМ, као и за израду годишњег плана рада и спровођење активности јавног заговарања. Swiss PRO Центар за социјалну политику Шумадија и западна Србија Шумадијски округ 0 0 0 roze-bg
Родна равноправност Политике родне равноправности Кнић Техничка подршка ЈЛС
Унапређење родне равноправности на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за унапређење локалних механизама и политика родне равноправности, успостављање локалних Женских одборничких мрежа, изградњу капацитета за представнице ЖОМ, као и за израду годишњег плана рада и спровођење активности јавног заговарања. Swiss PRO Центар за социјалну политику Шумадија и западна Србија Шумадијски округ 0 0 0 roze-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Књажевац Финансијска подршка ЈЛС
Унапређивање квалитета живота рањивих група у општини Књажевац Због ситуације са пандемијом ковид 19 вируса, дошло је до приметног пораста потребе за услугом помоћи у кући за старија лица и личних пратилаца за децу са инвалидитетом, стога ће пројекат проширити обухват корисника/ца за обе услуге за 30%, док ће квалитет услуга остати на истом нивоу. Општина Књажевац Јужна и источна Србија Зајечарски округ 15.975 2.515 18.490 siva-bg
Добро управљање Грађанско учешће и транспарентност Књажевац Техничка подршка ЈЛС
Пакети подршке локалним самоуправама за 2020. Пакети подршке локалним самоуправама подразумевају пружање експертске подршке и стручног знања у предметним областима кроз обуке, менторски рад, саветодавну подршку и подршку унапређењу постојећих или развоју нових процедура и аката у локалним самоуправама у складу са развијеним моделима и најбољим праксама. Swiss PRO / СКГО Јужна и источна Србија Зајечарски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање Добро управљање и инфраструктурни пројекти Књажевац Техничка подршка ЈЛС
Реконструкција комплекса градског стадиона у општини Књажевац Техничка подршка ЈЛС у интеграцији принципа доброг управљања у инфраструктурни пројекат који је подржала Kраљевина Норвешка кроз пројекат Норвешка за вас, доприноси одговорнијој и транспарентнијој употреби јавних објеката, поштујући принцип недискриминације и једнаког приступа рањивим групама. Техничку подршку спроводи: Swiss PRO. Инфраструктурни пројекат спроводи: Норвешка за вас. Swiss PRO Норвешка за вас Јужна и источна Србија Зајечарски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Књажевац Техничка подршка ЈЛС
Унапређење социјалне укључености на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за побољшање ефикасности и квалитета постојец́их или унапређених услуга социјалне заштите у складу са потребама рањивих друштвених група на локалном нивоу. Swiss PRO Центар за социјалну политику Јужна и источна Србија Зајечарски округ 0 0 0 siva-bg
Добро управљање Антикорупцијске политике Књажевац Техничка подршка ЈЛС
Пакети подршке локалним самоуправама за 2021. Пакети подршке локалним самоуправама подразумевају пружање експертске подршке и стручног знања у предметним областима кроз обуке, менторски рад, саветодавну подршку и подршку унапређењу постојећих или развоју нових процедура и аката у локалним самоуправама у складу са развијеним моделима и најбољим праксама. Swiss PRO / СКГО Јужна и источна Србија Зајечарски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање Отворени подаци Књажевац Техничка подршка ЈЛС
Унапређење доступности отворених података Техничка подршка ЈЛС за развој регулаторних и институционалних оквира за отварање података, одређивање приоритета отворених података, изградњу капацитета, успостављање механизама за ажурирање и управљање отвореним подацима, као и партиципативни приступ и сарадњу са јавним институцијама, приватним и цивилним сектором у дефинисању потреба. Swiss PRO ДЦГ доо Јужна и источна Србија Зајечарски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Коцељева Техничка подршка ЈЛС
Унапређење социјалне укључености на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за побољшање ефикасности и квалитета постојец́их или унапређених услуга социјалне заштите у складу са потребама рањивих друштвених група на локалном нивоу. Swiss PRO Центар за социјалну политику Шумадија и западна Србија Мачвански округ 0 0 0 siva-bg
Добро управљање Антикорупцијске политике Косјерић Техничка подршка ЈЛС
Пакети подршке локалним самоуправама за 2020. Пакети подршке локалним самоуправама подразумевају пружање експертске подршке и стручног знања у предметним областима кроз обуке, менторски рад, саветодавну подршку и подршку унапређењу постојећих или развоју нових процедура и аката у локалним самоуправама у складу са развијеним моделима и најбољим праксама. Swiss PRO / СКГО Шумадија и западна Србија Златиборски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање еУправа и еУслуге Косјерић Финансијска подршка ЈЛС
Унапређење е-Управе у Косјерићу Уводе се четири еУслуге које се односе на матични регистар и подношење примедби заштитнику права пацијената. Општина Косјерић Шумадија и западна Србија Златиборски округ 7.000 1.940 8.940 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Подстандардна ромска насеља Крагујевац Финансијска подршка ОЦД
Заједно за здравији и уреднији живот Рома у Корману Побољшање санитарних услова за 23 ромска домаћинства у подстандардном насељу Корман код Крагујевца. Ово ће се постићи путем чишћења и уклањања смећа из насеља, обезбеђењем контејнера за отпад, канти и кеса за смеће у координацији са ЈКП „Шумадија“, комплетне дезинфекције, дезинсекције и дератизације у сарадњи са Институтом за јавно здравље и побољшањем приступа насељима кроз осигуравање постојећег моста рукохватима на обе стране. Поред тога, становници ће се едуковати о здравственим и социјално-економским питањима, као и о значају здравог живота и хигијене за здравље, посебно у контексту епидемије ковида 19. Удружење Интегративни глобал центар Град Крагујевац Шумадија и западна Србија Шумадијски округ 12.637 0 12.637 siva-bg
Добро управљање Пружање јавних услуга Крагујевац Техничка подршка ЈЛС
Унапређење пружања услуга грађанима и привреди Техничка подршка ЈЛС за унапређење пружања јавних услуга као одговор на потребе грађана изражене током истраживања задовољства грађана квалитетом услуга локалне самоуправе. Swiss PRO Шумадија и западна Србија Шумадијски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Родна равноправност Механизми за родну равноправност Крагујевац Финансијска подршка ЈЛС
Право на равноправност између мушкараца и жена као кључ друштвеног успеха града Крагујевца Подизање нивоа свести међу младим људима о родној равноправности, очувању и унапређењу здравља и спречавању родно заснованог насиља кроз низ едукација. Град Крагујевац Дом здравља Крагујевац, Црвени крст Крагујевац, Центар за социјални рад "Солидарност" Крагујевац и Центар за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица" Крагујевац Шумадија и западна Србија Шумадијски округ 3.402 0 3.402 roze-bg
Добро управљање Добро управљање и инфраструктурни пројекти Крагујевац Техничка подршка ЈЛС
Изградња отворених спортских терена у Великом парку Техничка подршка ЈЛС у интеграцији принципа доброг управљања у инфраструктурни пројекат који је финансиран од стране ЕУ кроз програм EU PRO, доприноси одговорнијој и транспарентнијој употреби јавних објеката, поштујући принцип недискриминације и једнаког приступа рањивим групама. Техничку подршку спроводи: Swiss PRO. Инфраструктурни пројекат спроводи: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Шумадија и западна Србија Шумадијски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање еУправа и еУслуге Крагујевац Финансијска подршка ЈЛС
е-Управа града Крагујевца - Стуб добре управе Унапређење поступања по основу е-ЗУП-а и увођење нових е-Услуга што ће довести до боље транспарентности и ефикасности градске управе и већег задовољства грађана пруженим услугама. Град Крагујевац Шумадија и западна Србија Шумадијски округ 6.880 2.370 9.250 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Крагујевац Техничка подршка ЈЛС
Унапређење социјалне укључености на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за побољшање ефикасности и квалитета постојец́их или унапређених услуга социјалне заштите у складу са потребама рањивих друштвених група на локалном нивоу. Swiss PRO Центар за социјалну политику Шумадија и западна Србија Шумадијски округ 0 0 0 siva-bg
Социјална укљученост Социјално иновативни пројекти Крагујевац Финансијска подршка ОЦД
Кутак за промене Пружање вршњачке подршке корисницима Центра за дневни боравак за младе са проблематичним понашањем од стране бивших корисника Центра, који ће поделити сопствено искуство у циљу спречавања малолетничке делинквенције; сви корисници добиће стручну подршку у оквиру разних радионица. Удружење за друштвени развој младих „Интерактив“ Центар за развој услуга социјалне заштите Крагујевац Шумадија и западна Србија Шумадијски округ 13.841 0 13.841 siva-bg
Социјална укљученост Социјално иновативни пројекти Крагујевац Финансијска подршка ОЦД
Локална партнерства за запошљавање рањивих група Обезбеђивање сертификованог програма обуке на радном месту за разна занимања за најрањивије групе, укључујући успостављање сарадње свих релевантних актера у осмишљавању нових мера за рањиве групе у оквиру новог Локалног акционог плана за запошљавање. Развојни бизнис центар Крагујевац Град Крагујевац Шумадија и западна Србија Шумадијски округ 13.818 719 14.537 siva-bg
Социјална укљученост Процедуре за финансирање пројеката ОЦД Крагујевац Техничка подршка ЈЛС
Унапређење прописа и процедура за финансирање локалних пројеката које спроводе организације цивилног друштва Унапређење локалних прописа за утврђивање јавног интереса и финансирање пројеката које спроводе ОЦД, нарочито у смислу поновне процене јавног интереса и успостављање механизама праћења и евалуације пројеката које спроводе ОЦД. Swiss PRO Шумадија и западна Србија Шумадијски округ 0 0 0 siva-bg
Добро управљање Отворени подаци Крагујевац Техничка подршка ЈЛС
Унапређење доступности отворених података Техничка подршка ЈЛС за развој регулаторних и институционалних оквира за отварање података, одређивање приоритета отворених података, изградњу капацитета, успостављање механизама за ажурирање и управљање отвореним подацима, као и партиципативни приступ и сарадњу са јавним институцијама, приватним и цивилним сектором у дефинисању потреба. Swiss PRO ДЦГ доо Шумадија и западна Србија Шумадијски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање Пружање јавних услуга Краљево Техничка подршка ЈЛС
Унапређење пружања услуга грађанима и привреди Техничка подршка ЈЛС за унапређење пружања јавних услуга као одговор на потребе грађана изражене током истраживања задовољства грађана квалитетом услуга локалне самоуправе. Swiss PRO Шумадија и западна Србија Рашки округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Родна равноправност Механизми за родну равноправност Краљево Финансијска подршка ЈЛС
Хоризонтално и вертикално оснаживање жена са инвалидитетом Организација и спровођење низа курсева обуке за жене са инвалидитетом ради побољшања квалитета живота и стварања већих могућности путем усвајања практичних вештина и знања. Активности обухватају оснаживање личних асистената као и чланова Механизма за родну равноправност. Град Краљево Центар локалних услуга града Краљева Шумадија и западна Србија Рашки округ 3.276 1.149 4.425 roze-bg
Добро управљање Добро управљање и инфраструктурни пројекти Краљево Техничка подршка ЈЛС
Изградња приступних путева до атлетског стадиона за особе са инвалидитетом Техничка подршка ЈЛС у интеграцији принципа доброг управљања у инфраструктурни пројекат који је финансиран од стране ЕУ кроз програм EU PRO, доприноси одговорнијој и транспарентнијој употреби јавних објеката, поштујући принцип недискриминације и једнаког приступа рањивим групама. Техничку подршку спроводи: Swiss PRO. Инфраструктурни пројекат спроводи: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Шумадија и западна Србија Рашки округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање еУправа и еУслуге Краљево Финансијска подршка ЈЛС
Увођење е-Услуге за подношење захтева за пољопривредне субвенције Успостављање нове еУслуге везана за подношење захтева за пољопривредне субвенције Град Краљево Шумадија и западна Србија Рашки округ 7.700 2.120 9.820 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Краљево Техничка подршка ЈЛС
Унапређење социјалне укључености на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за побољшање ефикасности и квалитета постојец́их или унапређених услуга социјалне заштите у складу са потребама рањивих друштвених група на локалном нивоу. Swiss PRO Центар за социјалну политику Шумадија и западна Србија Рашки округ 0 0 0 siva-bg
Социјална укљученост Социјално иновативни пројекти Краљево Финансијска подршка ОЦД
Социјална укљученост кроз ДАФФ модел агробизниса Обука за рад у пољопривреди за младе у руралним подручјима Златиборског, Рашког и Шумадијског округа у циљу побољшавања вештина и боље запошљивости рањивих група. „Удружење Феномена“ Регионална развојна агенција Златибор, Центар за социјални рад „Солидарност“, Пољопривредно-хемијска школа „Ђорђе Радић“ Шумадија и западна Србија Рашки округ 13.954 1.500 15.454 siva-bg
Социјална укљученост Подстандардна ромска насеља Крушевац Финансијска подршка ОЦД
Имамо и право да водимо здрав живот! Унапређење доступности здравствених и услуга социјалне заштите, јачање свести о пандемији ковида 19 и подстицање промени понашања 30 породица из неформалног насеља у Крушевцу. Оне ће бити упознате и обучене у коришћењу дигиталних технологија у циљу лакшег приступа здравственим и услугама социјалне заштите, док ће стручни тим који чине социјални радник, психолог, лекар и нутрициониста непосредно да их саветују. Организоваће се лекарске прегледи старих и хроничних пацијената, док ће здравствени медијатор редовно да спроводи теренске посете. Удружење здравствених радника Националне асоцијације Расинског округа Удружење грађана „Романи цикна“ Шумадија и западна Србија Расински округ 12.228 391 12.619 siva-bg
Добро управљање еУправа и еУслуге Крушевац Техничка подршка ЈЛС
Унапређење е-Управе и е-Услуга Техничка подршка ЈЛС за унапређење еУправе и еУслуга. Swiss PRO ДЦГ доо Шумадија и западна Србија Расински округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Родна равноправност Механизми за родну равноправност Крушевац Финансијска подршка ЈЛС
Укључи се и унапреди локалну заједницу Упознавање жена из 54 месне заједнице града Крушевца са радом месних заједница и начинима учешћа у процесу доношења одлука, организовањем радионица о женском предузетништву и умрежавањем, као и обуком за писање пословних планова и пројеката тако да жене могу да своје идеје претворе у конкретне пројекте и пријаве се за доделу средстава. Град Крушевац Агенција за регионални развој Расинског округа Шумадија и западна Србија Расински округ 2.782 0 2.782 roze-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Крушевац Техничка подршка ЈЛС
Унапређење социјалне укључености на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за побољшање ефикасности и квалитета постојец́их или унапређених услуга социјалне заштите у складу са потребама рањивих друштвених група на локалном нивоу. Swiss PRO Центар за социјалну политику Шумадија и западна Србија Расински округ 0 0 0 siva-bg
Социјална укљученост Социјално иновативни пројекти Крушевац Финансијска подршка ОЦД
Нарцис Оснивање Саветовалишта за особе оболеле од рака како би им се обезбедила помоћ која није обухваћена редовном болничком хемиотерапијом; помоћ доступна четири сата дневно током пет радних дана пружиће услуге квалификованог психолога, нутриционисте, социјалног радника, физиотерапеута и медицинске сестре, који ће бити ангажовани са евиденције незапослених Националне службе за запошљавање. Удружење здравствених радника Расинског округа Општа болница Крушевац, Друштво Србије за борбу против рака Подружница Крушевац Шумадија и западна Србија Расински округ 13.777 1.848 15.625 siva-bg
Добро управљање Отворени подаци Крушевац Техничка подршка ЈЛС
Унапређење доступности отворених података Техничка подршка ЈЛС за развој регулаторних и институционалних оквира за отварање података, одређивање приоритета отворених података, изградњу капацитета, успостављање механизама за ажурирање и управљање отвореним подацима, као и партиципативни приступ и сарадњу са јавним институцијама, приватним и цивилним сектором у дефинисању потреба. Swiss PRO ДЦГ доо Шумадија и западна Србија Расински округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање Добро управљање и инфраструктурни пројекти Кучево Техничка подршка ЈЛС
Културно срце Хомоља Техничка подршка ЈЛС у интеграцији принципа доброг управљања у инфраструктурни пројекат који је подржала Kраљевина Норвешка кроз пројекат Норвешка за вас, доприноси одговорнијој и транспарентнијој употреби јавних објеката, поштујући принцип недискриминације и једнаког приступа рањивим групама. Техничку подршку спроводи: Swiss PRO. Инфраструктурни пројекат спроводи: Норвешка за вас. Swiss PRO Норвешка за вас Јужна и источна Србија Браничевски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање Добро управљање и инфраструктурни пројекти Кучево Техничка подршка ЈЛС
Поуздано и сигурно водоснабдевање за становништво Кучева Техничка подршка ЈЛС у интеграцији принципа доброг управљања у инфраструктурни пројекат који је финансиран од стране ЕУ кроз програм EU PRO, доприноси одговорнијој и транспарентнијој употреби јавних објеката, поштујући принцип недискриминације и једнаког приступа рањивим групама. Техничку подршку спроводи: Swiss PRO. Инфраструктурни пројекат спроводи: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Јужна и источна Србија Браничевски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање Грађанско учешће и транспарентност Кучево Техничка подршка ЈЛС
Пакети подршке локалним самоуправама за 2019. Пакети подршке локалним самоуправама подразумевају пружање експертске подршке и стручног знања у предметним областима кроз обуке, менторски рад, саветодавну подршку и подршку унапређењу постојећих или развоју нових процедура и аката у локалним самоуправама у складу са развијеним моделима и најбољим праксама. Swiss PRO / СКГО Јужна и источна Србија Браничевски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Кучево Техничка подршка ЈЛС
Унапређење социјалне укључености на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за побољшање ефикасности и квалитета постојец́их или унапређених услуга социјалне заштите у складу са потребама рањивих друштвених група на локалном нивоу. Swiss PRO Центар за социјалну политику Јужна и источна Србија Браничевски округ 0 0 0 siva-bg
Добро управљање еУправа и еУслуге Куршумлија Техничка подршка ЈЛС
Унапређење е-Управе и е-Услуга Техничка подршка ЈЛС за унапређење еУправе и еУслуга. Swiss PRO ДЦГ доо Јужна и источна Србија Топлички округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање Добро управљање и инфраструктурни пројекти Куршумлија Техничка подршка ЈЛС
Замена азбестних цеви у водоводној мрежи у Куршумлији Техничка подршка ЈЛС у интеграцији принципа доброг управљања у инфраструктурни пројекат који је финансиран од стране ЕУ кроз програм EU PRO, доприноси одговорнијој и транспарентнијој употреби јавних објеката, поштујући принцип недискриминације и једнаког приступа рањивим групама. Техничку подршку спроводи: Swiss PRO. Инфраструктурни пројекат спроводи: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Јужна и источна Србија Топлички округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Куршумлија Техничка подршка ЈЛС
Унапређење социјалне укључености на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за побољшање ефикасности и квалитета постојец́их или унапређених услуга социјалне заштите у складу са потребама рањивих друштвених група на локалном нивоу. Swiss PRO Центар за социјалну политику Јужна и источна Србија Топлички округ 0 0 0 siva-bg
Добро управљање Отворени подаци Куршумлија Техничка подршка ЈЛС
Унапређење доступности отворених података Техничка подршка ЈЛС за развој регулаторних и институционалних оквира за отварање података, одређивање приоритета отворених података, изградњу капацитета, успостављање механизама за ажурирање и управљање отвореним подацима, као и партиципативни приступ и сарадњу са јавним институцијама, приватним и цивилним сектором у дефинисању потреба. Swiss PRO ДЦГ доо Јужна и источна Србија Топлички округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање еУправа и еУслуге Лајковац Техничка подршка ЈЛС
Унапређење е-Управе и е-Услуга Техничка подршка ЈЛС за унапређење еУправе и еУслуга. Swiss PRO ДЦГ доо Шумадија и западна Србија Колубарски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Лајковац Техничка подршка ЈЛС
Унапређење социјалне укључености на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за побољшање ефикасности и квалитета постојец́их или унапређених услуга социјалне заштите у складу са потребама рањивих друштвених група на локалном нивоу. Swiss PRO Центар за социјалну политику Шумадија и западна Србија Колубарски округ 0 0 0 siva-bg
Добро управљање Отворени подаци Лајковац Техничка подршка ЈЛС
Унапређење доступности отворених података Техничка подршка ЈЛС за развој регулаторних и институционалних оквира за отварање података, одређивање приоритета отворених података, изградњу капацитета, успостављање механизама за ажурирање и управљање отвореним подацима, као и партиципативни приступ и сарадњу са јавним институцијама, приватним и цивилним сектором у дефинисању потреба. Swiss PRO ДЦГ доо Шумадија и западна Србија Колубарски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Лапово Финансијска подршка ЈЛС
Помоћи у кући – за оне којима је најпотребнија Проширење услуге помоћи у кући на додатних 32 корисника/це, који/е су у стању потребе због пандемије ковид 19 вируса. Општина Лапово Центар за социјални рад „Шумадија” за Баточину, Рачу и Лапово Шумадија и западна Србија Шумадијски округ 9.105 15.560 24.665 siva-bg
Добро управљање Пружање јавних услуга Лапово Техничка подршка ЈЛС
Унапређење пружања услуга грађанима и привреди Техничка подршка ЈЛС за унапређење пружања јавних услуга као одговор на потребе грађана изражене током истраживања задовољства грађана квалитетом услуга локалне самоуправе. Swiss PRO Шумадија и западна Србија Шумадијски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање Антикорупцијске политике Лапово Техничка подршка ЈЛС
Пакети подршке локалним самоуправама за 2020. Пакети подршке локалним самоуправама подразумевају пружање експертске подршке и стручног знања у предметним областима кроз обуке, менторски рад, саветодавну подршку и подршку унапређењу постојећих или развоју нових процедура и аката у локалним самоуправама у складу са развијеним моделима и најбољим праксама. Swiss PRO / СКГО Шумадија и западна Србија Шумадијски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Подстандардна ромска насеља Лебане Финансијска подршка ОЦД
Као прво, вода и канализација! Побољшање санитарних услова обезбеђивањем приступа води за становнике четири ромска насеља у Лебану (Бошњаци 1, Бошњаци 2, села Ченовац и Штулац) израдом техничке документације за водовод и канализацију. YУРОМ Центар Удружење „Авутнипе - Будућност“ Лебане Јужна и источна Србија Јабланички округ 10.833 0 10.833 siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Лебане Финансијска подршка ЈЛС
Одговор локалне заједнице на ковид 19 Осим редовне врсте помоћи у кући за кориснике/це у сеоским подручјима, у светлу пандемије ковид 19 вируса, неговатељи ће пружати помоћ корисницима у вези са вакцинацијом. Општина Лебане Центар за социјални рад Лебане Јужна и источна Србија Јабланички округ 13.675 1.885 15.560 siva-bg
Добро управљање Отворени подаци Лебане Техничка подршка ЈЛС
Унапређење доступности отворених података Техничка подршка ЈЛС за развој регулаторних и институционалних оквира за отварање података, одређивање приоритета отворених података, изградњу капацитета, успостављање механизама за ажурирање и управљање отвореним подацима, као и партиципативни приступ и сарадњу са јавним институцијама, приватним и цивилним сектором у дефинисању потреба. Swiss PRO ДЦГ доо Јужна и источна Србија Јабланички округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Подстандардна ромска насеља Лесковац Финансијска подршка ОЦД
Чак и после пандемије остајемо уз сакупљаче Побољшање безбедности на раду и подршка за обнављање извора средстава за живот за 53 сакупљача секундарних сировина Рома из подстандардног насеља Подврће. Ово ће бити остварено осигуравањем безбедног рада сакупљача кроз донацију комплетног пакета заштитне опреме и повећање њихових прихода обезбеђивањем једне пресе за балирање, чиме ће се повећати цена секундарних сировина. Поред тога, корисници ће бити мотивисани да оснују или се прикључе већ формираном удружењу сакупљача како би легализовали свој рад и побољшали радни статус у погледу доприноса за пензијско осигурање. Вучје-Поречје Јужна и источна Србија Јабланички округ 12.733 0 12.733 siva-bg
Социјална укљученост Подстандардна ромска насеља Лесковац Финансијска подршка ОЦД
Економско оснаживање Рома и Ромкиња: унапређење капацитета за запошљавање и самозапошљавање Оснаживање младих ромске националности путем стручне обуке 10 Рома и Ромкиња до 30 година старости у циљу унапређења њихових капацитета за запошљавање и самозапошљавање. Ромска обнова, сарадња и алтернатива - РОСА Јужна и источна Србија Јабланички округ 12.509 0 12.509 siva-bg
Добро управљање Добро управљање и инфраструктурни пројекти Лесковац Техничка подршка ЈЛС
Унапређење енергетске ефикасности у Основној школи „Васа Пелагић“ Техничка подршка ЈЛС у интеграцији принципа доброг управљања у инфраструктурни пројекат који је финансиран од стране ЕУ кроз програм EU PRO, доприноси одговорнијој и транспарентнијој употреби јавних објеката, поштујући принцип недискриминације и једнаког приступа рањивим групама. Техничку подршку спроводи: Swiss PRO. Инфраструктурни пројекат спроводи: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Јужна и источна Србија Јабланички округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Социјално иновативни пројекти Лесковац Финансијска подршка ОЦД
Борба за право на детињство Циклуси едукативних и саветодавних радионица о спречавању превременог ступања у брак код ромског становништва, укључујући ученике и њихове родитеље, који се спроводе у сарадњи са неколико основних школа, центара за социјални рад и локалних самоуправа. Ромска обнова, сарадња и алтернатива - РОСА Јужна и источна Србија Јабланички округ 13.772 0 13.772 siva-bg
Социјална укљученост Социјално иновативни пројекти Лесковац Финансијска подршка ОЦД
Нове афирмативне мере за самозапошљавањеи бољи положај Рома у сакупљању секундарних сировина План детаљне регулације обезбедиће услове за изградњу пешачких стаза и видиковаца на локалитету Скобаљић град, што ће повец́ати коришц́ење природних потенцијала овог подручја за рекреацију и развој туризма и омогућити привредне активности које се ослањају на овај нови туристички производ. Предвиђено је проширење капацитета локалних туристичких објеката са постојец́их 130 на 325 кревета у наредних пет година. „Поречје“-Вучје Три ромске задруге сакупљача отпада Јужна и источна Србија Јабланички округ 13.865 0 13.865 siva-bg
Социјална укљученост Социјално иновативни пројекти Лесковац Финансијска подршка ОЦД
Успостављање програма за подршку у учењу за децу из рањивих група у Лесковцу Пружање образовне подршке ромској деци и деци без родитељског старања путем додатних часова у малим групама, ангажујући четири незапослена наставника из рањивих група са евиденције Националне службе за запошљавање. Удружење „Народни парламент“ Центар за социјални рад Лесковац Јужна и источна Србија Јабланички округ 13.851 2.535 16.386 siva-bg
Добро управљање Отворени подаци Лесковац Техничка подршка ЈЛС
Унапређење доступности отворених података Техничка подршка ЈЛС за развој регулаторних и институционалних оквира за отварање података, одређивање приоритета отворених података, изградњу капацитета, успостављање механизама за ажурирање и управљање отвореним подацима, као и партиципативни приступ и сарадњу са јавним институцијама, приватним и цивилним сектором у дефинисању потреба. Swiss PRO ДЦГ доо Јужна и источна Србија Јабланички округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Лозница Финансијска подршка ЈЛС
Клуб сениора – подршка за активну старост Психолошка подршка и услуге здравственог саветовања кроз различите радионице и програме за старија лица, уз припрему социјалних карти старијих домаћинстава у руралним подручјима. Град Лозница Центар за социјални рад Лозница Шумадија и западна Србија Мачвански округ 15.600 1.745 17.345 siva-bg
Добро управљање Пружање јавних услуга Лозница Техничка подршка ЈЛС
Унапређење пружања услуга грађанима и привреди Техничка подршка ЈЛС за унапређење пружања јавних услуга као одговор на потребе грађана изражене током истраживања задовољства грађана квалитетом услуга локалне самоуправе. Swiss PRO Шумадија и западна Србија Мачвански округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Лозница Финансијска подршка ЈЛС
Заједно у подршци родитеља деце са инвалидитетом Међусекторски приступ у саветовању и терапијским услугама за децу са инвалидитетом и њихове породице у циљу побољшања породичних односа и стицања вештина за самосталан и продуктиван живот у друштву. Град Лозница Центар за социјални рад Лозница Шумадија и западна Србија Мачвански округ 11.790 1.333 13.123 siva-bg
Добро управљање еУправа и еУслуге Лозница Финансијска подршка ЈЛС
Унапређење е-Управе у Лозници Оснивање електронске писарнице чиме се унапређује транспарентност и ефикасност локалне управе у пружању јавних услуга Град Лозница Шумадија и западна Србија Мачвански округ 7.280 1.820 9.100 tamno-siva-bg
Добро управљање Антикорупцијске политике Лозница Техничка подршка ЈЛС
Пакети подршке локалним самоуправама за 2019. Пакети подршке локалним самоуправама подразумевају пружање експертске подршке и стручног знања у предметним областима кроз обуке, менторски рад, саветодавну подршку и подршку унапређењу постојећих или развоју нових процедура и аката у локалним самоуправама у складу са развијеним моделима и најбољим праксама. Swiss PRO / СКГО Шумадија и западна Србија Мачвански округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Лозница Техничка подршка ЈЛС
Унапређење социјалне укључености на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за побољшање ефикасности и квалитета постојец́их или унапређених услуга социјалне заштите у складу са потребама рањивих друштвених група на локалном нивоу. Swiss PRO Центар за социјалну политику Шумадија и западна Србија Мачвански округ 0 0 0 siva-bg
Родна равноправност Политике родне равноправности Лозница Техничка подршка ЈЛС
Унапређење родне равноправности на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за унапређење локалних механизама и политика родне равноправности, успостављање локалних Женских одборничких мрежа, изградњу капацитета за представнице ЖОМ, као и за израду годишњег плана рада и спровођење активности јавног заговарања. Swiss PRO Центар за социјалну политику Шумадија и западна Србија Мачвански округ 0 0 0 roze-bg
Добро управљање Отворени подаци Лозница Техничка подршка ЈЛС
Унапређење доступности отворених података Техничка подршка ЈЛС за развој регулаторних и институционалних оквира за отварање података, одређивање приоритета отворених података, изградњу капацитета, успостављање механизама за ажурирање и управљање отвореним подацима, као и партиципативни приступ и сарадњу са јавним институцијама, приватним и цивилним сектором у дефинисању потреба. Swiss PRO ДЦГ доо Шумадија и западна Србија Мачвански округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање Отворени подаци Лучани Техничка подршка ЈЛС
Унапређење доступности отворених података Техничка подршка ЈЛС за развој регулаторних и институционалних оквира за отварање података, одређивање приоритета отворених података, изградњу капацитета, успостављање механизама за ажурирање и управљање отвореним подацима, као и партиципативни приступ и сарадњу са јавним институцијама, приватним и цивилним сектором у дефинисању потреба. Swiss PRO ДЦГ доо Шумадија и западна Србија Моравички округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање еУправа и еУслуге Љубовија Техничка подршка ЈЛС
Унапређење е-Управе и е-Услуга Техничка подршка ЈЛС за унапређење еУправе и еУслуга Swiss PRO ДЦГ доо Шумадија и западна Србија Мачвански округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Родна равноправност Механизми за родну равноправност Љубовија Финансијска подршка ЈЛС
Укључивање жена у доношење одлука на локалу Пројекат адресира питање ниског учешћа жена у раду месних заједница кроз организовање едукативних радионица за 10 представница сваке од 22 месне заједнице на којима ће се пружити информације о могућностима учешћа жена у процесу доношења одлука, као и могућности заједничког деловања. Општина Љубовија Центар за инклузију Љубовија Шумадија и западна Србија Мачвански округ 2.791 272 3.063 roze-bg
Добро управљање Добро управљање и инфраструктурни пројекти Љубовија Техничка подршка ЈЛС
Унапређење енергетске ефикасности спортских објеката Техничка подршка ЈЛС у интеграцији принципа доброг управљања у инфраструктурни пројекат који је финансиран од стране ЕУ кроз програм EU PRO, доприноси одговорнијој и транспарентнијој употреби јавних објеката, поштујући принцип недискриминације и једнаког приступа рањивим групама. Техничку подршку спроводи: Swiss PRO. Инфраструктурни пројекат спроводи: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Шумадија и западна Србија Мачвански округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Родна равноправност Политике родне равноправности Љубовија Техничка подршка ЈЛС
Унапређење родне равноправности на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за унапређење локалних механизама и политика родне равноправности, успостављање локалних Женских одборничких мрежа, изградњу капацитета за представнице ЖОМ, као и за израду годишњег плана рада и спровођење активности јавног заговарања. Swiss PRO Центар за социјалну политику Шумадија и западна Србија Мачвански округ 0 0 0 roze-bg
Добро управљање еУправа и еУслуге Мајданпек Техничка подршка ЈЛС
Унапређење е-Управе и е-Услуга Техничка подршка ЈЛС за унапређење еУправе и еУслуга Swiss PRO ДЦГ доо Јужна и источна Србија Борски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Мајданпек Техничка подршка ЈЛС
Унапређење социјалне укључености на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за побољшање ефикасности и квалитета постојец́их или унапређених услуга социјалне заштите у складу са потребама рањивих друштвених група на локалном нивоу. Swiss PRO Центар за социјалну политику Јужна и источна Србија Борски округ 0 0 0 siva-bg
Родна равноправност Политике родне равноправности Мајданпек Техничка подршка ЈЛС
Унапређење родне равноправности на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за унапређење локалних механизама и политика родне равноправности, успостављање локалних Женских одборничких мрежа, изградњу капацитета за представнице ЖОМ, као и за израду годишњег плана рада и спровођење активности јавног заговарања. Swiss PRO Центар за социјалну политику Јужна и источна Србија Борски округ 0 0 0 roze-bg
Добро управљање Пружање јавних услуга Мали Зворник Техничка подршка ЈЛС
Унапређење пружања услуга грађанима и привреди Техничка подршка ЈЛС за унапређење пружања јавних услуга као одговор на потребе грађана изражене током истраживања задовољства грађана квалитетом услуга локалне самоуправе. Swiss PRO Шумадија и западна Србија Мачвански округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање еУправа и еУслуге Мали Зворник Финансијска подршка ЈЛС
е-Управа у служби грађана Мали Зворник Побољшано функционисање Услужног центра, док ц́е пет услуга из матичних регистара прерасти у е-Услуге Општина Мали Зворник Шумадија и западна Србија Мачвански округ 7.680 1.960 9.640 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Мали Зворник Техничка подршка ЈЛС
Унапређење социјалне укључености на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за побољшање ефикасности и квалитета постојец́их или унапређених услуга социјалне заштите у складу са потребама рањивих друштвених група на локалном нивоу. Swiss PRO Центар за социјалну политику Шумадија и западна Србија Мачвански округ 0 0 0 siva-bg
Добро управљање Пружање јавних услуга Мало Црниће Техничка подршка ЈЛС
Унапређење пружања услуга грађанима и привреди Техничка подршка ЈЛС за унапређење пружања јавних услуга као одговор на потребе грађана изражене током истраживања задовољства грађана квалитетом услуга локалне самоуправе. Swiss PRO Јужна и источна Србија Браничевски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Саветодавне службе за грађане и грађанке Мало Црниће Финансијска подршка ЈЛС
Подршка за успостављање саветодавне службе за грађане и грађанке Дипломирани правник/ца ће радити пуно радно време у општинској канцеларији, са утврђеним планом рада на терену, како би се саветодавне услуге пружиле за најмање 900 корисника/ца. Општина Мало Црниће Јужна и источна Србија Браничевски округ 14.500 0 14.500 siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Мало Црниће Техничка подршка ЈЛС
Унапређење социјалне укључености на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за побољшање ефикасности и квалитета постојец́их или унапређених услуга социјалне заштите у складу са потребама рањивих друштвених група на локалном нивоу. Swiss PRO Центар за социјалну политику Јужна и источна Србија Браничевски округ 0 0 0 siva-bg
Добро управљање Антикорупцијске политике Мерошина Техничка подршка ЈЛС
Пакети подршке локалним самоуправама за 2020. Пакети подршке локалним самоуправама подразумевају пружање експертске подршке и стручног знања у предметним областима кроз обуке, менторски рад, саветодавну подршку и подршку унапређењу постојећих или развоју нових процедура и аката у локалним самоуправама у складу са развијеним моделима и најбољим праксама. Swiss PRO / СКГО Јужна и источна Србија Нишавски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање Добро управљање и инфраструктурни пројекти Мерошина Техничка подршка ЈЛС
Побољшање школске инфраструктуре у насељу Балајнац и унапређење инклузије Рома и Ромкиња Техничка подршка ЈЛС у интеграцији принципа доброг управљања у инфраструктурни пројекат који је финансиран од стране ЕУ кроз програм EU PRO, доприноси одговорнијој и транспарентнијој употреби јавних објеката, поштујући принцип недискриминације и једнаког приступа рањивим групама. Техничку подршку спроводи: Swiss PRO. Инфраструктурни пројекат спроводи: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Јужна и источна Србија Нишавски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Мерошина Техничка подршка ЈЛС
Унапређење социјалне укључености на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за побољшање ефикасности и квалитета постојец́их или унапређених услуга социјалне заштите у складу са потребама рањивих друштвених група на локалном нивоу. Swiss PRO Центар за социјалну политику Јужна и источна Србија Нишавски округ 0 0 0 siva-bg
Добро управљање Пружање јавних услуга Мионица Техничка подршка ЈЛС
Унапређење пружања услуга грађанима и привреди Техничка подршка ЈЛС за унапређење пружања јавних услуга као одговор на потребе грађана изражене током истраживања задовољства грађана квалитетом услуга локалне самоуправе. Swiss PRO Шумадија и западна Србија Колубарски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Мионица Финансијска подршка ЈЛС
Јачање услуге помоћ у кући у Општини Мионица Пружање услуге помоћ у кући за пет корисника уз ангажовање пет лица из рањивих група као неговетаља, уз унапређење услуге Канцеларије за помоћ у кући која ц́е пружити додатну подршку за најмање 100 корисника. Општина Мионица Шумадија и западна Србија Колубарски округ 10.287 1.155 11.442 siva-bg
Родна равноправност Политике родне равноправности Мионица Техничка подршка ЈЛС
Унапређење родне равноправности на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за унапређење локалних механизама и политика родне равноправности, успостављање локалних Женских одборничких мрежа, изградњу капацитета за представнице ЖОМ, као и за израду годишњег плана рада и спровођење активности јавног заговарања. Swiss PRO Центар за социјалну политику Шумадија и западна Србија Колубарски округ 0 0 0 roze-bg
Добро управљање Отворени подаци Мионица Техничка подршка ЈЛС
Унапређење доступности отворених података Техничка подршка ЈЛС за развој регулаторних и институционалних оквира за отварање података, одређивање приоритета отворених података, изградњу капацитета, успостављање механизама за ажурирање и управљање отвореним подацима, као и партиципативни приступ и сарадњу са јавним институцијама, приватним и цивилним сектором у дефинисању потреба. Swiss PRO ДЦГ доо Шумадија и западна Србија Колубарски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Неготин Финансијска подршка ЈЛС
Дељење бесплатних оброка у селима Браћевац и Тамнич Делиће се основни прехрамбени пакети економски најугроженијим корисницима/ама из два села двапут месечно, што ће унапредити њихов квалитет исхране. Предложена услуга биће прелазно решење до успостављања народне кухиње, што захтева комплексније техничке и финансијске ресурсе. Општина Неготин Јужна и источна Србија Борски округ 6.400 0 6.400 siva-bg
Социјална укљученост Социјално иновативни пројекти Неготин Финансијска подршка ЈЛС
Будимо јачи Укупно 36 деце са потешкоћама у развоју, углавном са аутизмом, добило је терапије логопеда и физиотерапеута, које су побољшале њихово здравствено, физичко и ментално стање, као и концентрацију за учење. Одрживост пројекта има добре изгледе јер се опрема за терапије налази у Дому здравља и доступна је као редовна услуга. Општина Неготин Удружење "Дуга" Јужна и источна Србија Борски округ 10.580 1.450 12.030 siva-bg
Социјална укљученост Процедуре за финансирање пројеката ОЦД Неготин Техничка подршка ЈЛС
Унапређење прописа и процедура за финансирање локалних пројеката које спроводе организације цивилног друштва Унапређење постојеће процедуре за подршку пројектима од јавног интереса које спроводе ОЦД, усвојене 2014. године, и њено усклађивање са новоусвојеном Уредбом; унапређивање свих осталих прописа у вези са утврђивањем јавног значаја и успостављањем механизама праћења и евалуације. Swiss PRO Јужна и источна Србија Борски округ 0 0 0 siva-bg
Добро управљање Отворени подаци Неготин Техничка подршка ЈЛС
Унапређење доступности отворених података Техничка подршка ЈЛС за развој регулаторних и институционалних оквира за отварање података, одређивање приоритета отворених података, изградњу капацитета, успостављање механизама за ажурирање и управљање отвореним подацима, као и партиципативни приступ и сарадњу са јавним институцијама, приватним и цивилним сектором у дефинисању потреба. Swiss PRO ДЦГ доо Јужна и источна Србија Борски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Подстандардна ромска насеља Ниш Финансијска подршка ОЦД
НА ПУТУ КА СВРАТИШТУ Побољшање приступа праву на образовање за децу из нишких подстандардних ромских насеља, посебно за такозвану „децу улице“, кроз менторску подршку у учењу, образовне и креативне радионице и психо-социјалну помоћ деци и њиховим родитељима. Активности ће се спроводити у просторијама Ромског културног центра у власништву града Ниша, а интервенција представља прелазну меру која ће довести до оснивања свратишта за децу. Поред тога, директни корисници ће подићи ниво свести о ковиду 19 повећавањем знања кроз здравствене радионице и подстицање промена у понашању. Друштво за развој деце и омладине - Отворени клуб Удружење „Цветно срце” и Град Ниш Јужна и источна Србија Нишавски округ 12.360 0 12.360 siva-bg
Социјална укљученост Подстандардна ромска насеља Ниш Финансијска подршка ОЦД
Предузеће, а не смеће Успостављање новог иновативног начина сакупљања секундарних сировина путем веб-платформе однеси.цом која ће осигурати прикупљање већих количина секундарних сировина на начин безбедан по људско здравље. Биће омогућено и обнављање извора средстава за живот за најмање 15 сакупљача секундарних сировина из подстандардних насеља у Нишу и Пироту који ће користити опрему за рециклажу у оквиру Рециклажних центара у Нишу и Пироту, које је основао Републички синдикат сакупљача секундарних сировина. Коначно, тиме ће се створити могућности за укључивање сакупљача у легалне токове економских активности и бољи систем за управљање отпадом. Републички синдикат сакупљача секундарних сировина Удружење „Амала” из Ниша и Удружење „Амала 1” из Пирота Јужна и источна Србија Нишавски округ 12.667 1.049 13.716 siva-bg
Добро управљање Пружање јавних услуга Ниш Техничка подршка ЈЛС
Унапређење пружања услуга грађанима и привреди Техничка подршка ЈЛС за унапређење пружања јавних услуга као одговор на потребе грађана изражене током истраживања задовољства грађана квалитетом услуга локалне самоуправе. Swiss PRO Јужна и источна Србија Нишавски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Родна равноправност Механизми за родну равноправност Ниш Финансијска подршка ЈЛС
Оснаживање механизама за родну равноправност у Нишавском округу Изградња капацитета за управљање пројектним циклусом, добро управљање и родне политике, за укупно седам механизама за родну равноправност на територији града Ниша и градских општина града Ниша, заједно са формирањем Регионалне мреже механизама за родну равноправност за Нишавски округ. Град Ниш Јужна и источна Србија Нишавски округ 3.397 0 3.397 roze-bg
Социјална укљученост Социјално иновативни пројекти Ниш Финансијска подршка ОЦД
Жене то могу! - Подршка у запошљавању рањивих жена Подршка бољој запошљивости кроз развој вештина незапослених нискоквалификованих жена, самохраних мајки и Ромкиња из Ниша путем стручне обуке, практичног рада и психо-социјалне подршке. Удружење за развој деце и омладине - Отворени клуб Удружење за развој предузетништва Јужна и источна Србија Нишавски округ 13.971 4.001 17.972 siva-bg
Добро управљање Антикорупцијске политике Ниш Техничка подршка ЈЛС
Пакети подршке локалним самоуправама за 2021. Пакети подршке локалним самоуправама подразумевају пружање експертске подршке и стручног знања у предметним областима кроз обуке, менторски рад, саветодавну подршку и подршку унапређењу постојећих или развоју нових процедура и аката у локалним самоуправама у складу са развијеним моделима и најбољим праксама. Swiss PRO / СКГО Јужна и источна Србија Нишавски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање Отворени подаци Ниш Техничка подршка ЈЛС
Унапређење доступности отворених података Техничка подршка ЈЛС за развој регулаторних и институционалних оквира за отварање података, одређивање приоритета отворених података, изградњу капацитета, успостављање механизама за ажурирање и управљање отвореним подацима, као и партиципативни приступ и сарадњу са јавним институцијама, приватним и цивилним сектором у дефинисању потреба. Swiss PRO ДЦГ доо Јужна и источна Србија Нишавски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Родна равноправност Механизми за родну равноправност Нова Варош Финансијска подршка ЈЛС
ЖЕНЕ - једнаке у бизнису Унапређење знања и вештина жена из руралних подручја кроз формалноправно повезивање жена из Нове Вароши у женску мрежу коју чине жене носиоци пољопривредних газдинстава, жене на јавним функцијама и жене представнице економског живота. Спровођење четири едукативне радионице на теме унапређења ланца вредности у агротуризму, дигиталне писмености, еУслуга и еТрговине уз пружање примера добре праксе. Општина Нова Варош Регионална развојна агенција Златибор Шумадија и западна Србија Златиборски округ 3.404 786 4.190 roze-bg
Добро управљање еУправа и еУслуге Нова Варош Финансијска подршка ЈЛС
е-Можемо! Унапређење пружања услуга у складу са е-ЗУП-ом, што ће побољшати ефикасност и конкурентност туристичког сектора и инвестиција док ће се успоставити укупно десет нових е-услуга Општина Нова Варош Шумадија и западна Србија Златиборски округ 8.500 2.500 11.000 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Нова Варош Техничка подршка ЈЛС
Унапређење социјалне укључености на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за побољшање ефикасности и квалитета постојец́их или унапређених услуга социјалне заштите у складу са потребама рањивих друштвених група на локалном нивоу. Swiss PRO Центар за социјалну политику Шумадија и западна Србија Златиборски округ 0 0 0 siva-bg
Социјална укљученост Процедуре за финансирање пројеката ОЦД Нова Варош Техничка подршка ЈЛС
Унапређење прописа и процедура за финансирање локалних пројеката које спроводе организације цивилног друштва Унапређење постојећег Правилника о финансирању/заједничком финансирању пројеката од јавног интереса које спроводе ОЦД (усклађеног са новоусвојеном Уредбом) у дефинисању јавног интереса како би се спречило финансирање свих ОЦД које поднесу комплетну документацију; унапређивање свих осталих прописа у вези са утврђивањем јавног интереса и успостављањем механизама праћења и евалуације. Swiss PRO Шумадија и западна Србија Златиборски округ 0 0 0 siva-bg
Родна равноправност Политике родне равноправности Нова Варош Техничка подршка ЈЛС
Унапређење родне равноправности на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за унапређење локалних механизама и политика родне равноправности, успостављање локалних Женских одборничких мрежа, изградњу капацитета за представнице ЖОМ, као и за израду годишњег плана рада и спровођење активности јавног заговарања. Swiss PRO Центар за социјалну политику Шумадија и западна Србија Златиборски округ 0 0 0 roze-bg
Социјална укљученост Подстандардна ромска насеља Нови Пазар Финансијска подршка ЈЛС
Побољшање пружања здравствених услуга у ромском насељу Блажево у Новом Пазару Побољшање пружања здравствених услуга у ромском насељу Блажево у Новом Пазару за 72 ромске породице (са скоро 400 чланова) путем лекарских прегледа, предавања и обезбеђивања пакета хигијенских производа. Град Нови Пазар Удружење грађана „Отворена рука” Шумадија и западна Србија Рашки округ 12.369 1.565 13.934 siva-bg
Социјална укљученост Подстандардна ромска насеља Нови Пазар Финансијска подршка ОЦД
Подршка учењу и развоју деце ромске националности у одговор на пандемију ковида 19 Унапређење приступа образовању 30 деце ромске националности из неформалног насеља Блажево у Новом Пазару организовањем радионица за стицање дигиталних компетенција, као и обезбеђивање ИТ опреме ради јачања капацитета деце ромске националности да прате онлајн наставу и избегну рано напуштање школовања. Муслиманско хуманитарно друштво „Мерхамет – Санџак” Шумадија и западна Србија Рашки округ 12.795 0 12.795 siva-bg
Добро управљање Грађанско учешће и транспарентност Нови Пазар Техничка подршка ЈЛС
Пакети подршке локалним самоуправама за 2020. Пакети подршке локалним самоуправама подразумевају пружање експертске подршке и стручног знања у предметним областима кроз обуке, менторски рад, саветодавну подршку и подршку унапређењу постојећих или развоју нових процедура и аката у локалним самоуправама у складу са развијеним моделима и најбољим праксама. Swiss PRO / СКГО Шумадија и западна Србија Рашки округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Нови Пазар Финансијска подршка ЈЛС
Социо-рехабилитацијски клуб за децу и омладину са проблемима у понашању Иновативна услуга за побољшање менталног здравља и превазилажење психосоцијалних баријера за децу и младе са проблемима у понашању кроз индивидуално и групно саветовање младих и њихових родитеља. Служба ц́е допринети ефикаснијој превенцији делинквентног понашања деце и омладине, њиховој бољој интеграцији у локалну заједницу као и оснаживању породице да постане функционалнија у подстицању позитивног понашања деце. За младе од 15 до 20 година пројекат ц́е такође пружити каријерно саветовање и рекреативне и конструктивне слободне активности у сарадњи са локалним цивилним сектором. Град Нови Пазар Шумадија и западна Србија Рашки округ 11.594 1.330 12.924 siva-bg
Добро управљање еУправа и еУслуге Нови Пазар Финансијска подршка ЈЛС
е-Управа - Управа по мери Унапређење електронске писарнице и рада Услужног центра, док ц́е се увести нова е-услуга која се односи на пријављивање проблема у вези са јавним комуналним службама Град Нови Пазар Шумадија и западна Србија Рашки округ 8.800 2.240 11.040 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Социјално иновативни пројекти Нови Пазар Финансијска подршка ЈЛС
Унапређење саветодавне терапијске услуге кроз увођење неурофидбек терапије Укупно 120 деце са инвалидитетом, већином из аутистичног спектра, стекло је бољи приступ здравственим услугама кроз увођење неурофидбек терапије. Терапија је побољшала ниво егзекутивне функције код деце, као и њихову концентрацију за рад у школи. Поред тога, 10 професионалаца завршило је обуку за употребу неурофидбек терапије која ће допринети одрживости услуге, као и чињеница да је Град Нови Пазар већ определио буџетска средства за наставак услуге у 2021. години. Град Нови Пазар Удружење психолога Нови Пазар Шумадија и западна Србија Рашки округ 13.900 2.375 16.275 siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Нови Пазар Техничка подршка ЈЛС
Унапређење социјалне укључености на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за побољшање ефикасности и квалитета постојец́их или унапређених услуга социјалне заштите у складу са потребама рањивих друштвених група на локалном нивоу. Swiss PRO Центар за социјалну политику Шумадија и западна Србија Рашки округ 0 0 0 siva-bg
Социјална укљученост Социјално иновативни пројекти Нови Пазар Финансијска подршка ОЦД
Рањиве групе ка стручности Организовање обуке на радном месту код четири послодавца у кројачким и административним секторима у циљу бољег економског оснаживања незапослених рањивих група. Муслиманско хуманитарно друштво „Мерхамет Санџак“ Шумадија и западна Србија Рашки округ 13.715 0 13.715 siva-bg
Социјална укљученост Процедуре за финансирање пројеката ОЦД Нови Пазар Техничка подршка ЈЛС
Унапређење прописа и процедура за финансирање локалних пројеката које спроводе организације цивилног друштва Развој процедура за непристрасну и транспарентну подршку пројектима од јавног интереса које спроводе локалне ОЦД у складу са новоусвојеном Уредбом, локалних политика које дефинишу јавни интерес, процедура за поновну процену јавног интереса и процедура за механизме праћења пројеката које спроводе ОЦД и евалуацију њихових резултата Swiss PRO Шумадија и западна Србија Рашки округ 0 0 0 siva-bg
Добро управљање Отворени подаци Нови Пазар Техничка подршка ЈЛС
Унапређење доступности отворених података Техничка подршка ЈЛС за развој регулаторних и институционалних оквира за отварање података, одређивање приоритета отворених података, изградњу капацитета, успостављање механизама за ажурирање и управљање отвореним подацима, као и партиципативни приступ и сарадњу са јавним институцијама, приватним и цивилним сектором у дефинисању потреба. Swiss PRO ДЦГ доо Шумадија и западна Србија Рашки округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање еУправа и еУслуге Осечина Финансијска подршка ЈЛС
У корак са временом Нова еУслуге се односи на порез на имовину што ц́е побољшати ефикасност локалне управе и наплате пореза. Општина Осечина Шумадија и западна Србија Колубарски округ 7.020 1.840 8.860 tamno-siva-bg
Добро управљање Oдговор на ванредне ситуације Параћин Техничка подршка ЈЛС
Унапређење одговора на ванредне ситуације Техничка подршка ЈЛС за унапређење спремности на одговор на ванредне ситуације пружена је након спроведене брже процене потребе, а састојала се у изради модела интерних политика, активностима изградње капацитета, изради база података, као и развијању одговарајућих модела еУслуга. Swiss PRO ДЦГ доо Шумадија и западна Србија Поморавски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Параћин Финансијска подршка ЈЛС
Брига за добробит старијих лица Осим редовне услуге, мултисекторски мобилни тим, који се састојао од лекара, правника, психолога и мајстора, подржао је 68 старијих лица која живе у осам удаљених села, да би одговорили на њихове здравствене, административне, социјалне и друге потребе, како би се боље интегрисали у локалну заједницу и унапредили квалитет живота. Општина Параћин Центар за социјални рад Параћин Шумадија и западна Србија Поморавски округ 11.900 0 11.900 siva-bg
Добро управљање Отворени подаци Параћин Техничка подршка ЈЛС
Унапређење доступности отворених података У оквиру техничке подршке ЈЛС, развијен регулаторни и институционални оквир за отварање података и одређивање приоритета отворених података. Отворена три сета података, укључујући буџете за 2020. и 2021. годину. Изграђени капацитети запослених у ЈЛС и успостављен механизам за ажурирање и управљање отвореним подацима. Swiss PRO ДЦГ доо Шумадија и западна Србија Поморавски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање еУправа и еУслуге Петровац на Млави Техничка подршка ЈЛС
Унапређење е-Управе и е-Услуга Техничка подршка ЈЛС за унапређење еУправе и еУслуга Swiss PRO ДЦГ доо Јужна и источна Србија Браничевски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање Пружање јавних услуга Петровац на Млави Техничка подршка ЈЛС
Унапређење пружања услуга грађанима и привреди Техничка подршка ЈЛС за унапређење пружања јавних услуга као одговор на потребе грађана изражене током истраживања задовољства грађана квалитетом услуга локалне самоуправе. Swiss PRO Јужна и источна Србија Браничевски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Петровац на Млави Техничка подршка ЈЛС
Унапређење социјалне укључености на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за побољшање ефикасности и квалитета постојец́их или унапређених услуга социјалне заштите у складу са потребама рањивих друштвених група на локалном нивоу. Swiss PRO Центар за социјалну политику Јужна и источна Србија Браничевски округ 0 0 0 siva-bg
Добро управљање Отворени подаци Петровац на Млави Техничка подршка ЈЛС
Унапређење доступности отворених података Техничка подршка ЈЛС за развој регулаторних и институционалних оквира за отварање података, одређивање приоритета отворених података, изградњу капацитета, успостављање механизама за ажурирање и управљање отвореним подацима, као и партиципативни приступ и сарадњу са јавним институцијама, приватним и цивилним сектором у дефинисању потреба. Swiss PRO ДЦГ доо Јужна и источна Србија Браничевски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Пирот Финансијска подршка ЈЛС
Центар за помоћ и подршку породиц Саветодавно-терапеутске и социјално-едукативне услуге у виду помоћи појединцима и породицама у кризи, које ће допринети побољшању менталног здравља кроз превазилажење психосоцијалних препрека и боље интегрисање у заједницу. Успостављени инфо телефон ће пружати информације о правима из области социјалне заштите. Град Пирот Центар за социјални рад Пирот Јужна и источна Србија Пиротски округ 12.350 1.550 13.900 siva-bg
Добро управљање Пружање јавних услуга Пирот Техничка подршка ЈЛС
Унапређење пружања услуга грађанима и привреди Техничка подршка ЈЛС за унапређење пружања јавних услуга као одговор на потребе грађана изражене током истраживања задовољства грађана квалитетом услуга локалне самоуправе. Swiss PRO Јужна и источна Србија Пиротски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Родна равноправност Механизми за родну равноправност Пирот Финансијска подршка ЈЛС
Корак напред Економско оснаживање незапослених жена и жена које су покренуле пословање током протекле године. Организација и спровођење стручне обуке у области предузетништва и унапређења личних вештина, уз пружање учесницима обуке примера добре праксе. Град Пирот Јужна и источна Србија Пиротски округ 3.370 511 3.881 roze-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Пирот Техничка подршка ЈЛС
Унапређење социјалне укључености на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за побољшање ефикасности и квалитета постојец́их или унапређених услуга социјалне заштите у складу са потребама рањивих друштвених група на локалном нивоу. Swiss PRO Центар за социјалну политику Јужна и источна Србија Пиротски округ 0 0 0 siva-bg
Родна равноправност Политике родне равноправности Пирот Техничка подршка ЈЛС
Унапређење родне равноправности на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за унапређење локалних механизама и политика родне равноправности, успостављање локалних Женских одборничких мрежа, изградњу капацитета за представнице ЖОМ, као и за израду годишњег плана рада и спровођење активности јавног заговарања. Swiss PRO Центар за социјалну политику Јужна и источна Србија Пиротски округ 0 0 0 roze-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Пожаревац Финансијска подршка ЈЛС
Унапређење квалитета живота у граду Пожаревцу кроз успостављање ефикасних социјалних услуга Саветодавне услуге за брак и породицу са вишесекторским приступом кључних локалних институција како би се оснажили родитељи да се договоре о будуц́ности њихове деце, смањујуц́и напетост и штитец́и најбоље интересе детета. Град Пожаревац Центар за социјални рад Пожаревац Јужна и источна Србија Браничевски округ 11.175 1.333 12.508 siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Пожаревац Техничка подршка ЈЛС
Унапређење социјалне укључености на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за побољшање ефикасности и квалитета постојец́их или унапређених услуга социјалне заштите у складу са потребама рањивих друштвених група на локалном нивоу. Swiss PRO Центар за социјалну политику Јужна и источна Србија Браничевски округ 0 0 0 siva-bg
Добро управљање Отворени подаци Пожаревац Техничка подршка ЈЛС
Унапређење доступности отворених података Техничка подршка ЈЛС за развој регулаторних и институционалних оквира за отварање података, одређивање приоритета отворених података, изградњу капацитета, успостављање механизама за ажурирање и управљање отвореним подацима, као и партиципативни приступ и сарадњу са јавним институцијама, приватним и цивилним сектором у дефинисању потреба. Swiss PRO ДЦГ доо Јужна и источна Србија Браничевски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање Антикорупцијске политике Пожега Техничка подршка ЈЛС
Пакети подршке локалним самоуправама за 2020. Пакети подршке локалним самоуправама подразумевају пружање експертске подршке и стручног знања у предметним областима кроз обуке, менторски рад, саветодавну подршку и подршку унапређењу постојећих или развоју нових процедура и аката у локалним самоуправама у складу са развијеним моделима и најбољим праксама. Swiss PRO / СКГО Шумадија и западна Србија Златиборски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање Добро управљање и инфраструктурни пројекти Пожега Техничка подршка ЈЛС
Реконструкција Спортско-културног центра Техничка подршка ЈЛС у интеграцији принципа доброг управљања у инфраструктурни пројекат који је финансиран од стране ЕУ кроз програм EU PRO, доприноси одговорнијој и транспарентнијој употреби јавних објеката, поштујући принцип недискриминације и једнаког приступа рањивим групама. Техничку подршку спроводи: Swiss PRO. Инфраструктурни пројекат спроводи: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Шумадија и западна Србија Златиборски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Социјално иновативни пројекти Пожега Финансијска подршка ОЦД
Нове праксе за бољу будућност Оснаживање рањивих група, са фокусом на Роме, особе са инвалидитетом, омладину, рањиве жене и кориснике социјалне помоћи кроз обуке на радном месту и запошљавање у индустрији метала са исказаном потребом за радном снагом у Пожеги. Форум цивилне акције ФОРЦА Регионална развојна агенција Златибор, Грађанска алијанса за социјалну инклузију Шумадија и западна Србија Златиборски округ 12.121 1.358 13.479 siva-bg
Добро управљање Грађанско учешће и транспарентност Прибој Техничка подршка ЈЛС
Пакети подршке локалним самоуправама за 2020. Пакети подршке локалним самоуправама подразумевају пружање експертске подршке и стручног знања у предметним областима кроз обуке, менторски рад, саветодавну подршку и подршку унапређењу постојећих или развоју нових процедура и аката у локалним самоуправама у складу са развијеним моделима и најбољим праксама. Swiss PRO / СКГО Шумадија и западна Србија Златиборски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање Добро управљање и инфраструктурни пројекти Прибој Техничка подршка ЈЛС
Реконструкција спортске сале у Основној школи „Бранко Радичевић“ Техничка подршка ЈЛС у интеграцији принципа доброг управљања у инфраструктурни пројекат који је финансиран од стране ЕУ кроз програм EU PRO, доприноси одговорнијој и транспарентнијој употреби јавних објеката, поштујући принцип недискриминације и једнаког приступа рањивим групама. Техничку подршку спроводи: Swiss PRO. Инфраструктурни пројекат спроводи: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Шумадија и западна Србија Златиборски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Прибој Техничка подршка ЈЛС
Унапређење социјалне укључености на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за побољшање ефикасности и квалитета постојец́их или унапређених услуга социјалне заштите у складу са потребама рањивих друштвених група на локалном нивоу. Swiss PRO Центар за социјалну политику Шумадија и западна Србија Златиборски округ 0 0 0 siva-bg
Родна равноправност Политике родне равноправности Прибој Техничка подршка ЈЛС
Унапређење родне равноправности на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за унапређење локалних механизама и политика родне равноправности, успостављање локалних Женских одборничких мрежа, изградњу капацитета за представнице ЖОМ, као и за израду годишњег плана рада и спровођење активности јавног заговарања. Swiss PRO Центар за социјалну политику Шумадија и западна Србија Златиборски округ 0 0 0 roze-bg
Добро управљање Отворени подаци Прибој Техничка подршка ЈЛС
Унапређење доступности отворених података Техничка подршка ЈЛС за развој регулаторних и институционалних оквира за отварање података, одређивање приоритета отворених података, изградњу капацитета, успостављање механизама за ажурирање и управљање отвореним подацима, као и партиципативни приступ и сарадњу са јавним институцијама, приватним и цивилним сектором у дефинисању потреба. Swiss PRO ДЦГ доо Шумадија и западна Србија Златиборски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Пријепоље Финансијска подршка ЈЛС
За боље социјално укључивање старијих лица и одраслих особа са инвалидитетом Осим проширења постојеће услуге помоћ у кући на додатних 60 корисника/ца, биће отворен нови Центар за социјално укључивање као непрекидан извор различитих видова подршке, а да би се обезбедио међусекторски приступ, у координацији са домом здравља, општом болницом и удружењима грађана. Општина Пријепоље Центар за социјални рад Пријепоље Шумадија и западна Србија Златиборски округ 15.975 18.665 34.640 siva-bg
Добро управљање Добро управљање и инфраструктурни пројекти Пријепоље Техничка подршка ЈЛС
Реконструкција спортске сале у Основној школи „Милосав Стиковић“ Техничка подршка ЈЛС у интеграцији принципа доброг управљања у инфраструктурни пројекат који је финансиран од стране ЕУ кроз програм EU PRO, доприноси одговорнијој и транспарентнијој употреби јавних објеката, поштујући принцип недискриминације и једнаког приступа рањивим групама. Техничку подршку спроводи: Swiss PRO. Инфраструктурни пројекат спроводи: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Шумадија и западна Србија Златиборски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Пријепоље Техничка подршка ЈЛС
Унапређење социјалне укључености на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за побољшање ефикасности и квалитета постојец́их или унапређених услуга социјалне заштите у складу са потребама рањивих друштвених група на локалном нивоу. Swiss PRO Центар за социјалну политику Шумадија и западна Србија Златиборски округ 0 0 0 siva-bg
Добро управљање Административна ефикасност Пријепоље Техничка подршка ЈЛС
Пакети подршке локалним самоуправама за 2021. Пакети подршке локалним самоуправама подразумевају пружање експертске подршке и стручног знања у предметним областима кроз обуке, менторски рад, саветодавну подршку и подршку унапређењу постојећих или развоју нових процедура и аката у локалним самоуправама у складу са развијеним моделима и најбољим праксама. Swiss PRO / СКГО Шумадија и западна Србија Златиборски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Прокупље Финансијска подршка ЈЛС
Програм подршке за смештај преко викенда „Предах“ у Дневном боравку „Сунце“ Пружање услуге предах смештаја као програм викенд подршке за децу и младе са тешкоћама у развоју, која такође обухвата психолошку подршку, радне активности, тематске радионице са дефектологом и психологом, као и спортске активности. Нова услуга ће бити доступна у све четири општине Топличког округа. Град Прокупље Јужна и источна Србија Топлички округ 12.240 620 12.860 siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Прокупље Финансијска подршка ЈЛС
Третмани у сензор соби у Граду Прокупљу Терапија у сензорним собама помаже деци да побољшају визуелну, слушну и тактилну обраду, као и моторичке вештине и саморегулацију свог понашања, укључујуц́и и агресију. Град Прокупље Дневни центар “Сунце” Јужна и источна Србија Топлички округ 8.800 978 9.778 siva-bg
Добро управљање Добро управљање и инфраструктурни пројекти Прокупље Техничка подршка ЈЛС
Реконструкција система грејања и централне кухиње у вртићу „Радост“ Техничка подршка ЈЛС у интеграцији принципа доброг управљања у инфраструктурни пројекат који је финансиран од стране ЕУ кроз програм EU PRO, доприноси одговорнијој и транспарентнијој употреби јавних објеката, поштујући принцип недискриминације и једнаког приступа рањивим групама. Техничку подршку спроводи: Swiss PRO. Инфраструктурни пројекат спроводи: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Јужна и источна Србија Топлички округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Социјално иновативни пројекти Прокупље Финансијска подршка ОЦД
Развој инклузивног програма у Центру за дневни боравак „Сунце“ Обезбеђивање биофидбек и неурофидбек терапије и саветодавних услуга у Центру за дневни боравак „Сунце“ за децу са инвалидитетом, а посебно за децу са аутизмом, из четири општине у Топличком округу. Удружење оболелих од мишићних и неуромишићних болести Топличког округа Јужна и источна Србија Топлички округ 12.075 4.662 16.737 siva-bg
Социјална укљученост Социјално иновативни пројекти Прокупље Финансијска подршка ОЦД
СОС телефон у Топличком округу Увођење СОС телефонске линије на ромском и српском језику и оснивање СОС канцеларије у Прокупљу за психолошко и правно саветовање жена жртава породичног и партнерског насиља из Топличког округа; акредитација 50 представника релевантних локалних актера из Топличког округа ради побољшања положаја Ромкиња; обучавање две Ромкиње и две жене из рањивих група и њихово ангажовање за СОС линију. Удружење Ромкиња „Освит“ Општина Прокупље Јужна и источна Србија Топлички округ 13.834 0 13.834 siva-bg
Добро управљање Отворени подаци Прокупље Техничка подршка ЈЛС
Унапређење доступности отворених података Техничка подршка ЈЛС за развој регулаторних и институционалних оквира за отварање података, одређивање приоритета отворених података, изградњу капацитета, успостављање механизама за ажурирање и управљање отвореним подацима, као и партиципативни приступ и сарадњу са јавним институцијама, приватним и цивилним сектором у дефинисању потреба. Swiss PRO ДЦГ доо Јужна и источна Србија Топлички округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Рашка Финансијска подршка ЈЛС
Породично саветовање Саветодавно-терапеутске и друштвено-образовне услуге у облику помоћи појединцима и породицама у кризи, да би се унапредили породични односи, превазишле кризне ситуације и стекле вештине за самосталан и продуктиван живот у друштву, док ће СОС телефон укључити психолошку и правну подршку жртвама насиља у породици. Општина Рашка Центар за социјални рад Рашка Шумадија и западна Србија Рашки округ 15.690 1.765 17.455 siva-bg
Родна равноправност Механизми за родну равноправност Рашка Финансијска подршка ЈЛС
И једанпут је насиље Подизање нивоа свести јавности о спречавању и борби против свих облика насиља над женама кроз иновативне приступе образовању и медијске презентације. Едукација грађана о правима особа изложених насиљу у породици и начину њиховог остваривања. Општина Рашка Град Краљево Шумадија и западна Србија Рашки округ 3.404 213 3.617 roze-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Рашка Финансијска подршка ЈЛС
Старење у инклузивном друштву Повец́ање обима и квалитета услуге помоћ у кући кроз иновативни и међусекторски приступ мапирању корисника и проширеном садржају услуга водец́и рачуна о општем здрављу корисника. Општина Рашка Центар за социјални рад Рашка Шумадија и западна Србија Рашки округ 11.792 2.311 14.103 siva-bg
Добро управљање Добро управљање и инфраструктурни пројекти Рашка Техничка подршка ЈЛС
Изградња канализационе мреже у ромском насељу Трнавска река Техничка подршка ЈЛС у интеграцији принципа доброг управљања у инфраструктурни пројекат који је финансиран од стране ЕУ кроз програм EU PRO, доприноси одговорнијој и транспарентнијој употреби јавних објеката, поштујући принцип недискриминације и једнаког приступа рањивим групама. Техничку подршку спроводи: Swiss PRO. Инфраструктурни пројекат спроводи: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Шумадија и западна Србија Рашки округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Социјално иновативни пројекти Рашка Финансијска подршка ЈЛС
Покрени се! Укупно 98 корисника и корисница из рањивих друштвених група завршило је различите обуке у вези са унапређењем стручних знања и вештина, као и обуку на радном месту која ће побољшати њихову запошљивост на тржишту рада. Као резултат, запослено је 14 корисника. Општина Рашка Удужење за помоћ лицима са посебним потребама Рашка Шумадија и западна Србија Рашки округ 13.380 1.900 15.280 siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Рашка Техничка подршка ЈЛС
Унапређење социјалне укључености на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за побољшање ефикасности и квалитета постојец́их или унапређених услуга социјалне заштите у складу са потребама рањивих друштвених група на локалном нивоу. Swiss PRO Центар за социјалну политику Шумадија и западна Србија Рашки округ 0 0 0 siva-bg
Социјална укљученост Процедуре за финансирање пројеката ОЦД Рашка Техничка подршка ЈЛС
Унапређење прописа и процедура за финансирање локалних пројеката које спроводе организације цивилног друштва Унапређење постојеће процедуре за финансирање пројеката од јавног интереса које спроводе ОЦД, развој свих осталих прописа за дефинисање и поновну процену јавног интереса и успостављање механизама праћења и евалуације. Swiss PRO Шумадија и западна Србија Рашки округ 0 0 0 siva-bg
Родна равноправност Политике родне равноправности Рашка Техничка подршка ЈЛС
Унапређење родне равноправности на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за унапређење локалних механизама и политика родне равноправности, успостављање локалних Женских одборничких мрежа, изградњу капацитета за представнице ЖОМ, као и за израду годишњег плана рада и спровођење активности јавног заговарања. Swiss PRO Центар за социјалну политику Шумадија и западна Србија Рашки округ 0 0 0 roze-bg
Добро управљање Отворени подаци Рашка Техничка подршка ЈЛС
Унапређење доступности отворених података Техничка подршка ЈЛС за развој регулаторних и институционалних оквира за отварање података, одређивање приоритета отворених података, изградњу капацитета, успостављање механизама за ажурирање и управљање отвореним подацима, као и партиципативни приступ и сарадњу са јавним институцијама, приватним и цивилним сектором у дефинисању потреба. Swiss PRO ДЦГ доо Шумадија и западна Србија Рашки округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Ражањ Финансијска подршка ЈЛС
Боље спречити него лечити Редовне посете медицинског тима као превенција на изложеност ризичних група на ковид 19, што ће унапредити здравствену негу најугроженијих категорија становништва и смањити број одлазака најугроженијих група становника у ковид болницу. Уз то, биће успостављен позивни центар ради правилног информисања и вођења евиденције потенцијалних корисника/ца, помоћи у остваривању права пред органима државне управе и осталим правним лицима, укључујући и на вакцинацију. Општина Ражањ Дом здравља Ражањ Јужна и источна Србија Нишавски округ 15.975 2.500 18.475 siva-bg
Добро управљање Пружање јавних услуга Ражањ Техничка подршка ЈЛС
Унапређење пружања услуга грађанима и привреди Техничка подршка ЈЛС за унапређење пружања јавних услуга као одговор на потребе грађана изражене током истраживања задовољства грађана квалитетом услуга локалне самоуправе. Swiss PRO Јужна и источна Србија Нишавски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Ражањ Финансијска подршка ЈЛС
Унапређење услуге помоћ у кући у Општини Ражањ увођењем хигијенске и здравствене заштите Повец́ање обима корисника и побољшање квалитета услуге помоћ у кући међусекторским приступом кроз организовање редовних посета лекарског тима и унапређење хигијене увођењем услуге прања рубља корисницима који не испуњавају основне хигијенске и здравствене услове. Општина Ражањ Дом здравља Ражањ Јужна и источна Србија Нишавски округ 11.792 1.322 13.114 siva-bg
Добро управљање еУправа и еУслуге Ражањ Финансијска подршка ЈЛС
Дигитализација општинске управе Ражањ Нова еУслуга се односи на пријављивање и решавање проблема грађана у року од 48 сати. Општина Ражањ Јужна и источна Србија Нишавски округ 6.650 1.670 8.320 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Ражањ Техничка подршка ЈЛС
Унапређење социјалне укључености на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за побољшање ефикасности и квалитета постојец́их или унапређених услуга социјалне заштите у складу са потребама рањивих друштвених група на локалном нивоу. Swiss PRO Центар за социјалну политику Јужна и источна Србија Нишавски округ 0 0 0 siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Рековац Финансијска подршка ЈЛС
Лични пратилац детета Личне пратиоце за шесторо деце са изузетно тешким инвалидитетом у смислу мобилности, комуникације, оштећеног чула вида и слуха подржаће медицински тим из дома здравља који ће обављати редовне здравствене прегледе као додатну превенцију током пандемије ковид 19 вируса. Општина Рековац Центар за социјални рад Рековац и Дом здравља Рековац Шумадија и западна Србија Поморавски округ 15.975 11.890 27.865 siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Рековац Финансијска подршка ЈЛС
Подршка трећем добу Пружање услуге помоћ у кући за најмање 30 корисника који су особе са инвалидитетом или живе у руралним подручјима. Услуга ц́е бити побољшана међусекторским приступом, тј. сарадњом између сектора социјалне заштите и здравља у пружању услуга. Општина Рековац Центар за социјални рад Рековац, Дом здравља Рековац Шумадија и западна Србија Поморавски округ 11.792 1.190 12.982 siva-bg
Добро управљање Добро управљање и инфраструктурни пројекти Рековац Техничка подршка ЈЛС
Реконструкција Дома културе Техничка подршка ЈЛС у интеграцији принципа доброг управљања у инфраструктурни пројекат који је финансиран од стране ЕУ кроз програм EU PRO, доприноси одговорнијој и транспарентнијој употреби јавних објеката, поштујући принцип недискриминације и једнаког приступа рањивим групама. Техничку подршку спроводи: Swiss PRO. Инфраструктурни пројекат спроводи: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Шумадија и западна Србија Поморавски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање еУправа и еУслуге Рековац Финансијска подршка ЈЛС
Виртуални матичар Уводе се укупно пет нових еУслуга које се односе на матични регистар Општина Рековац Шумадија и западна Србија Поморавски округ 3.800 1.900 5.700 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Рековац Техничка подршка ЈЛС
Унапређење социјалне укључености на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за побољшање ефикасности и квалитета постојец́их или унапређених услуга социјалне заштите у складу са потребама рањивих друштвених група на локалном нивоу. Swiss PRO Центар за социјалну политику Шумадија и западна Србија Поморавски округ 0 0 0 siva-bg
Добро управљање еУправа и еУслуге Смедерево Техничка подршка ЈЛС
Унапређење е-Управе и е-Услуга Техничка подршка ЈЛС за унапређење еУправе и еУслуга Swiss PRO ДЦГ доо Јужна и источна Србија Подунавски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање Пружање јавних услуга Смедерево Техничка подршка ЈЛС
Унапређење пружања услуга грађанима и привреди Техничка подршка ЈЛС за унапређење пружања јавних услуга као одговор на потребе грађана изражене током истраживања задовољства грађана квалитетом услуга локалне самоуправе. Swiss PRO Јужна и источна Србија Подунавски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање Добро управљање и инфраструктурни пројекти Смедерево Техничка подршка ЈЛС
Унапређење енергетске ефикасности и безбедности у вртићу „Весели цветови“ Техничка подршка ЈЛС у интеграцији принципа доброг управљања у инфраструктурни пројекат који је финансиран од стране ЕУ кроз програм EU PRO, доприноси одговорнијој и транспарентнијој употреби јавних објеката, поштујући принцип недискриминације и једнаког приступа рањивим групама. Техничку подршку спроводи: Swiss PRO. Инфраструктурни пројекат спроводи: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Јужна и источна Србија Подунавски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање Грађанско учешће и транспарентност Смедерево Техничка подршка ЈЛС
Пакети подршке локалним самоуправама за 2019. Пакети подршке локалним самоуправама подразумевају пружање експертске подршке и стручног знања у предметним областима кроз обуке, менторски рад, саветодавну подршку и подршку унапређењу постојећих или развоју нових процедура и аката у локалним самоуправама у складу са развијеним моделима и најбољим праксама. Swiss PRO / СКГО Јужна и источна Србија Подунавски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Социјално иновативни пројекти Смедерево Финансијска подршка ЈЛС
Без алата нема заната Укупно 26 особа са инвалидитетом завршило је обуку за израду рукотворина, а њихови први производи већ су продати на хуманитарном догађају, док је пласирање тржишта договорено са локалним туристичким организацијама, што ће допринети њиховом стварању прихода и бољој социјалној укључености. Поред тога, њихово генерисање прихода ће такође бити побољшано континуираном могућношћу продаје производа преко успостављене интернет странице. Одрживост је успостављена издвајањем средстава из градског буџета за наставак реализације овог инклузивног програма. Град Смедерево Градски савез социјално-хуманитарних организација Смедерево Јужна и источна Србија Подунавски округ 11.000 1.245 12.245 siva-bg
Социјална укљученост Социјално иновативни пројекти Смедерево Финансијска подршка ОЦД
Оснаживање радних вештина средњошколске деце из једнородитељских породица корисника социјалне помоћи Обезбеђивање познавања енглеског језика и рада на рачунару средњошколској деци из једнородитељских породица које су корисници социјалне помоћи у циљу постизања веће конкурентности на тржишту рада и спречавања ризичног понашања. Центар за хумано деловање Логотера Центар за социјални рад Смедерево Јужна и источна Србија Подунавски округ 13.743 0 13.743 siva-bg
Социјална укљученост Социјално иновативни пројекти Смедерево Финансијска подршка ОЦД
Услуга персоналне асистенције Пружање услуге персоналне асистенције за најугроженије особе са инвалидитетом у Смедереву: практична подршка појединцима ради испуњавања њихових потреба и њиховог ангажовања у образовним, радним и друштвеним активностима у заједници, а у циљу повећавања степена њихове самосталности. Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Смедерево Јужна и источна Србија Подунавски округ 13.954 1.684 15.638 siva-bg
Социјална укљученост Процедуре за финансирање пројеката ОЦД Смедерево Техничка подршка ЈЛС
Унапређење прописа и процедура за финансирање локалних пројеката које спроводе организације цивилног друштва Развој прописа за финансирање ОЦД осим оних које припадају области постојећег Правилника о критеријумима за одабир програма у области социјалне заштите за финансирање удружења особа са инвалидитетом; развој прописа за утврђивање јавног интереса, као и механизама праћења и евалуације пројеката. Swiss PRO Јужна и источна Србија Подунавски округ 0 0 0 siva-bg
Добро управљање Отворени подаци Смедерево Техничка подршка ЈЛС
Унапређење доступности отворених података Техничка подршка ЈЛС за развој регулаторних и институционалних оквира за отварање података, одређивање приоритета отворених података, изградњу капацитета, успостављање механизама за ажурирање и управљање отвореним подацима, као и партиципативни приступ и сарадњу са јавним институцијама, приватним и цивилним сектором у дефинисању потреба. Swiss PRO ДЦГ доо Јужна и источна Србија Подунавски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање еУправа и еУслуге Смедеревска Паланка Финансијска подршка ЈЛС
е-Паланка Побољшање ефикасности административне процедуре кроз успостављање електронске писарнице и јединствене административне поште Општина Смедеревска Паланка Јужна и источна Србија Подунавски округ 5.150 1.700 6.850 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Процедуре за финансирање пројеката ОЦД Смедеревска Паланка Техничка подршка ЈЛС
Унапређење прописа и процедура за финансирање локалних пројеката које спроводе организације цивилног друштва Развој процедура за непристрасну и транспарентну подршку пројектима од јавног интереса које спроводе локалне организације цивилног друштва (ОЦД) у складу са новоусвојеном Уредбом Владе, локалних политика које дефинишу јавни интерес, процедура за поновну процену јавног интереса и процедура за механизме праћења пројеката које спроводе ОЦД и евалуацију њихових резултата. Swiss PRO Јужна и источна Србија Подунавски округ 0 0 0 siva-bg
Родна равноправност Политике родне равноправности Смедеревска Паланка Техничка подршка ЈЛС
Унапређење родне равноправности на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за унапређење локалних механизама и политика родне равноправности, успостављање локалних Женских одборничких мрежа, изградњу капацитета за представнице ЖОМ, као и за израду годишњег плана рада и спровођење активности јавног заговарања. Swiss PRO Центар за социјалну политику Јужна и источна Србија Подунавски округ 0 0 0 roze-bg
Добро управљање Пружање јавних услуга Сокобања Техничка подршка ЈЛС
Унапређење пружања услуга грађанима и привреди Техничка подршка ЈЛС за унапређење пружања јавних услуга као одговор на потребе грађана изражене током истраживања задовољства грађана квалитетом услуга локалне самоуправе. Swiss PRO Јужна и источна Србија Зајечарски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Родна равноправност Механизми за родну равноправност Сокобања Финансијска подршка ЈЛС
Клупа за маме и тате Набавка, постављање и одржавање 4 клупе-кућице за дојење и пресвлачење деце. Ова интервенција би омогућила једнак третман оба родитеља у бризи о детету и промовисање дојења и бриге о деци. Општина Сокобања ЈП Зеленило Сокобања и Туристичка организација Сокобања Јужна и источна Србија Зајечарски округ 3.234 320 3.554 roze-bg
Добро управљање еУправа и еУслуге Сокобања Финансијска подршка ЈЛС
Оснивање Интернет центра у општини Соко Бања Оснивање општинског Интернет центра ће подићи укупну сигурност општинске управе и правилно функционисање еУправе у складу са законом, нарочито у погледу заштите личних података. Општина Сокобања Јужна и источна Србија Зајечарски округ 8.100 2.200 10.300 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Сокобања Техничка подршка ЈЛС
Унапређење социјалне укључености на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за побољшање ефикасности и квалитета постојец́их или унапређених услуга социјалне заштите у складу са потребама рањивих друштвених група на локалном нивоу. Swiss PRO Центар за социјалну политику Јужна и источна Србија Зајечарски округ 0 0 0 siva-bg
Родна равноправност Политике родне равноправности Сокобања Техничка подршка ЈЛС
Унапређење родне равноправности на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за унапређење локалних механизама и политика родне равноправности, успостављање локалних Женских одборничких мрежа, изградњу капацитета за представнице ЖОМ, као и за израду годишњег плана рада и спровођење активности јавног заговарања. Swiss PRO Центар за социјалну политику Јужна и источна Србија Зајечарски округ 0 0 0 roze-bg
Добро управљање Отворени подаци Сокобања Техничка подршка ЈЛС
Унапређење доступности отворених података Техничка подршка ЈЛС за развој регулаторних и институционалних оквира за отварање података, одређивање приоритета отворених података, изградњу капацитета, успостављање механизама за ажурирање и управљање отвореним подацима, као и партиципативни приступ и сарадњу са јавним институцијама, приватним и цивилним сектором у дефинисању потреба. Swiss PRO ДЦГ доо Јужна и источна Србија Зајечарски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Сурдулица Финансијска подршка ЈЛС
Деца иду у школу Лични пратилац за 15 деце са инвалидитетом преусмерени на унапређивање физичког и менталног здравља деце, уз додатну подршку у виду укључивања у спортске активности током летњег и зимског распуста, које ће спроводити експерт из Спортског савеза општине Сурдулица, док ће лекар пружати информације о ковид 19 вирусу и другим здравственим питањима. Општина Сурдулица Јужна и источна Србија Пчињски округ 15.910 35.560 51.470 siva-bg
Добро управљање Добро управљање и инфраструктурни пројекти Сурдулица Техничка подршка ЈЛС
Изградња дела канализационог система у селу Загужање Техничка подршка ЈЛС у интеграцији принципа доброг управљања у инфраструктурни пројекат који је подржала Kраљевина Норвешка кроз пројекат Норвешка за вас, доприноси одговорнијој и транспарентнијој употреби јавних објеката, поштујући принцип недискриминације и једнаког приступа рањивим групама. Техничку подршку спроводи: Swiss PRO. Инфраструктурни пројекат спроводи: Норвешка за вас. Swiss PRO Норвешка за вас Јужна и источна Србија Пчињски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Сурдулица Финансијска подршка ЈЛС
Повећање обухвата корисника и квалитета услуге помоћи у кући у Сурдулици Обезбеђивање помоћи у кући за преосталих 40 корисника у локалној заједници којима би се испуниле све изражене потребе за негом у кући. Поред тога, девет жена из рањивих група биц́е запослено као геронтодомаћице. Општина Сурдулица Јужна и источна Србија Пчињски округ 11.792 1.426 13.218 siva-bg
Добро управљање Добро управљање и инфраструктурни пројекти Сурдулица Техничка подршка ЈЛС
Реконструкција и опремање објекта месне заједнице (задружног дома) у селу Дугојница Техничка подршка ЈЛС у интеграцији принципа доброг управљања у инфраструктурни пројекат који је финансиран од стране ЕУ кроз програм EU PRO, доприноси одговорнијој и транспарентнијој употреби јавних објеката, поштујући принцип недискриминације и једнаког приступа рањивим групама. Техничку подршку спроводи: Swiss PRO. Инфраструктурни пројекат спроводи: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Јужна и источна Србија Пчињски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање еУправа и еУслуге Сурдулица Финансијска подршка ЈЛС
Унапређење е-Услуга у општини Сурдулица Унапређење општинског веб сајта и постојећих еУслуга, док ће бити уведено пет еУслуга које се односе на матични регистар и локалну пореску управу. Општина Сурдулица Јужна и источна Србија Пчињски округ 7.250 1.860 9.110 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Саветодавне службе за грађане и грађанке Сурдулица Финансијска подршка ЈЛС
Подршка за успостављање саветодавне службе за грађане и грађанке Дипломирани правник/ца ће радити пуно радно време у општинској канцеларији, као и у канцеларијама локалних месних заједница у складу са утврђеним планом. Теренски рад ће бити координиран са Мобилним тимом за социјално укључивање Рома и локалним месним заједницама/канцеларијама. Очекује се да 1000 корисника/ца унапреди приступ својим правима кроз активности пројекта. Општина Сурдулица Јужна и источна Србија Пчињски округ 15.965 0 15.965 siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Сурдулица Техничка подршка ЈЛС
Унапређење социјалне укључености на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за побољшање ефикасности и квалитета постојец́их или унапређених услуга социјалне заштите у складу са потребама рањивих друштвених група на локалном нивоу. Swiss PRO Центар за социјалну политику Јужна и источна Србија Пчињски округ 0 0 0 siva-bg
Социјална укљученост Социјално иновативни пројекти Сурдулица Финансијска подршка ОЦД
Играмо се и учимо Подршка ромској деци предшколског узраста у учењу српског језика пре уписа у основну школу, чиме ће се побољшати њихово укључивање у заједницу и образовни систем. Друштво за едукацију Рома Општина Сурдулица Јужна и источна Србија Пчињски округ 13.516 0 13.516 siva-bg
Родна равноправност Политике родне равноправности Сурдулица Техничка подршка ЈЛС
Унапређење родне равноправности на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за унапређење локалних механизама и политика родне равноправности, успостављање локалних Женских одборничких мрежа, изградњу капацитета за представнице ЖОМ, као и за израду годишњег плана рада и спровођење активности јавног заговарања. Swiss PRO Центар за социјалну политику Јужна и источна Србија Пчињски округ 0 0 0 roze-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Свилајнац Финансијска подршка ЈЛС
Деца у фокусу Индивидуални и групни рад са децом из руралних подручја из породица са ниским приходима кроз пружање друштвено-образовне услуге унапређивања личних образовних и социјалних вештина, као и здравственог стања, уз међусекторски приступ институција из области здравствене заштите, просвете и социјалне заштите Општина Свилајнац Центар за бригу о породици Свилајнац Шумадија и западна Србија Поморавски округ 11.130 0 11.130 siva-bg
Добро управљање Пружање јавних услуга Свилајнац Техничка подршка ЈЛС
Унапређење пружања услуга грађанима и привреди Техничка подршка ЈЛС за унапређење пружања јавних услуга као одговор на потребе грађана изражене током истраживања задовољства грађана квалитетом услуга локалне самоуправе. Swiss PRO Шумадија и западна Србија Поморавски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Свилајнац Финансијска подршка ЈЛС
Побољшање терапијске услуге за децу и младе са потешкоц́ама у развоју у Општини Свилајнац Пружање терапијске услуге која укључује сензорну собу за децу и омладину са сметњама у развоју и психолошку подршку за њихове родитеље. Услуга ће допринети побољшању моторичких и менталних вештина, самоконтроле, способности учења и комуникације, а тиме и квалитета живота деце. Општина Свилајнац Центар за бригу о породици Шумадија и западна Србија Поморавски округ 11.252 1.266 12.518 siva-bg
Добро управљање Добро управљање и инфраструктурни пројекти Свилајнац Техничка подршка ЈЛС
Реновирање Дома културе у селу Кушиљево Техничка подршка ЈЛС у интеграцији принципа доброг управљања у инфраструктурни пројекат који је финансиран од стране ЕУ кроз програм EU PRO, доприноси одговорнијој и транспарентнијој употреби јавних објеката, поштујући принцип недискриминације и једнаког приступа рањивим групама. Техничку подршку спроводи: Swiss PRO. Инфраструктурни пројекат спроводи: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Шумадија и западна Србија Поморавски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање еУправа и еУслуге Свилајнац Финансијска подршка ЈЛС
Подршка локалним самоуправама у изградњи капацитета за унапређење е-Управе Нова еУслуга се односи на информације о локацији тј. могућностима и ограничењима изградње на катастарској парцели по основу пројектног документа што повећава ефикасност општинске управе и смањује могућност корупције. Општина Свилајнац Шумадија и западна Србија Поморавски округ 7.320 2.040 9.360 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Саветодавне службе за грађане и грађанке Свилајнац Финансијска подршка ЈЛС
Подршка за успостављање саветодавне службе за грађане и грађанке Дипломирани правник/ца ће радити у општинској згради и једном недељно у различитим локалним месним заједницама. Пруженим саветодавним услугама биће обухваћено 500 корисника/ца. Општина Свилајнац Шумадија и западна Србија Поморавски округ 16.351 0 16.351 siva-bg
Добро управљање еУправа и еУслуге Сврљиг Техничка подршка ЈЛС
Унапређење е-Управе и е-Услуга Техничка подршка ЈЛС за унапређење еУправе и еУслуга Swiss PRO ДЦГ доо Јужна и источна Србија Нишавски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Родна равноправност Механизми за родну равноправност Сврљиг Финансијска подршка ЈЛС
Иницијатива за превентиву Куповина гинеколошке столице прилагођене потребама особа са инвалидитетом и подизање нивоа свести жена из 38 села о важности репродуктивног здравља и одласка на превентивне гинеколошке прегледе. Општина Сврљиг Јужна и источна Србија Нишавски округ 3.404 766 4.170 roze-bg
Добро управљање Пружање јавних услуга Шабац Техничка подршка ЈЛС
Унапређење пружања услуга грађанима и привреди Техничка подршка ЈЛС за унапређење пружања јавних услуга као одговор на потребе грађана изражене током истраживања задовољства грађана квалитетом услуга локалне самоуправе. Swiss PRO Шумадија и западна Србија Мачвански округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Шабац Финансијска подршка ЈЛС
Социјална и здравствена заштита старијих Унапређен квалитет услуге помоћи у кући кроз међусекторску сарадњу и пружање додатних услуга као што су медицинска подршка, бесплатна услуга прања веша, сеча дрва и кошење траве за кориснике из руралних средина, чиме су корисници остварили боље животне и здравствене услове. Укупно 280 корисника је обухваћено овом подршком. Град Шабац Центар за социјални рад Шабац Шумадија и западна Србија Мачвански округ 11.569 1.490 13.059 siva-bg
Добро управљање Добро управљање и инфраструктурни пројекти Шабац Техничка подршка ЈЛС
Реконструкција зграде Соколског дома Техничка подршка ЈЛС у интеграцији принципа доброг управљања у инфраструктурном пројекту који је финансиран од стране ЕУ кроз програм ЕУ ПРО, допринела је одговорној и транспарентној употреби јавних објеката, поштујући принцип недискриминације и једнаког приступа ранијим групама, као и бољем управљању јавним ресурсима. Град Шабац потписао је Меморандум о разумевању са Народним музејом Шапца који се односи на сталну поставку у Соколском дому којим се регулишу њихове међусобне обавезе као и финансијски аспекти сарадње. Такође, Туристичка организација Шабац донела је Одлуку о укључивању Соколског дома у Туристичку понуду града Шапца којом се Туристичка организација Шапца обавезује да спроводи све промотивне активности у вези са Соколским домом као објектом од културно-историјског значаја. На крају, Град Шабац је потписао Уговор о закупу пословног простора у јавној својини са Спортским савезом Шапца у циљу регулисања међусобних обавеза у погледу одржавања Соколског дома и услова закупа спортске хале. Swiss PRO EU PRO Шумадија и западна Србија Мачвански округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање еУправа и еУслуге Шабац Финансијска подршка ЈЛС
Развој ефикасне и кориснички-оријентисане управе у дигиталном окружењу Побољшање функционисања електронске писарнице, док ће 20 редовних услуга из различитих области бити успостављене као у еУслуге што ће допринети ефикасности управе према грађанима и привреди. Град Шабац Шумадија и западна Србија Мачвански округ 9.030 3.250 12.280 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Шабац Техничка подршка ЈЛС
Унапређење социјалне укључености на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за побољшање ефикасности и квалитета постојец́их или унапређених услуга социјалне заштите у складу са потребама рањивих друштвених група на локалном нивоу. Swiss PRO Центар за социјалну политику Шумадија и западна Србија Мачвански округ 0 0 0 siva-bg
Добро управљање Отворени подаци Шабац Техничка подршка ЈЛС
Унапређење доступности отворених података Техничка подршка ЈЛС за развој регулаторних и институционалних оквира за отварање података, одређивање приоритета отворених података, изградњу капацитета, успостављање механизама за ажурирање и управљање отвореним подацима, као и партиципативни приступ и сарадњу са јавним институцијама, приватним и цивилним сектором у дефинисању потреба. Swiss PRO ДЦГ доо Шумадија и западна Србија Мачвански округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање Пружање јавних услуга Топола Техничка подршка ЈЛС
Унапређење пружања услуга грађанима и привреди Техничка подршка ЈЛС за унапређење пружања јавних услуга као одговор на потребе грађана изражене током истраживања задовољства грађана квалитетом услуга локалне самоуправе. Swiss PRO Шумадија и западна Србија Шумадијски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање Грађанско учешће и транспарентност Топола Техничка подршка ЈЛС
Пакети подршке локалним самоуправама за 2020. Пакети подршке локалним самоуправама подразумевају пружање експертске подршке и стручног знања у предметним областима кроз обуке, менторски рад, саветодавну подршку и подршку унапређењу постојећих или развоју нових процедура и аката у локалним самоуправама у складу са развијеним моделима и најбољим праксама. Swiss PRO / СКГО Шумадија и западна Србија Шумадијски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Родна равноправност Механизми за родну равноправност Топола Финансијска подршка ЈЛС
Развој родне перспективе у општини Топола Едукативне радионице за чланове и чланице Савета за родну равноправност, запослене у локалној самоуправи и жене из руралних подручја о могућностима подршке и могућностима за активно ангажовање у области јавних политика и родних питања. Општина Топола Шумадија и западна Србија Шумадијски округ 3.404 1.277 4.681 roze-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Топола Финансијска подршка ЈЛС
Помоћ у кући за бољи живот старих у Тополи Повец́ање обухвата корисника за 65% и побољшање квалитета услуге са психолошким радионицама за јачање и подстицање менталне хигијене старијих и особа са инвалидитетом као одговор на последице изазване пандемијом ковида 19. Услуга ц́е се пружити међу-секторским приступом сектора здравља и социјалне заштите. Општина Топола Шумадија и западна Србија Шумадијски округ 11.635 1.306 12.941 siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Топола Техничка подршка ЈЛС
Унапређење социјалне укључености на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за побољшање ефикасности и квалитета постојец́их или унапређених услуга социјалне заштите у складу са потребама рањивих друштвених група на локалном нивоу. Swiss PRO Центар за социјалну политику Шумадија и западна Србија Шумадијски округ 0 0 0 siva-bg
Родна равноправност Политике родне равноправности Топола Техничка подршка ЈЛС
Унапређење родне равноправности на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за унапређење локалних механизама и политика родне равноправности, успостављање локалних Женских одборничких мрежа, изградњу капацитета за представнице ЖОМ, као и за израду годишњег плана рада и спровођење активности јавног заговарања. Swiss PRO Центар за социјалну политику Шумадија и западна Србија Шумадијски округ 0 0 0 roze-bg
Добро управљање Отворени подаци Топола Техничка подршка ЈЛС
Унапређење доступности отворених података Техничка подршка ЈЛС за развој регулаторних и институционалних оквира за отварање података, одређивање приоритета отворених података, изградњу капацитета, успостављање механизама за ажурирање и управљање отвореним подацима, као и партиципативни приступ и сарадњу са јавним институцијама, приватним и цивилним сектором у дефинисању потреба. Swiss PRO ДЦГ доо Шумадија и западна Србија Шумадијски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање Добро управљање и инфраструктурни пројекти Трговиште Техничка подршка ЈЛС
Изградња канализационе мреже Трговиште–Жабљак Техничка подршка ЈЛС у интеграцији принципа доброг управљања у инфраструктурни пројекат који је финансиран од стране ЕУ кроз програм ЕУ ПРО, доприноси одговорнијој и транспарентнијој употреби јавних објеката, поштујући принцип недискриминације и једнаког приступа рањивим групама. Техничку подршку спроводи: Swiss PRO. Инфраструктурни пројекат спроводи: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Јужна и источна Србија Пчињски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Трговиште Техничка подршка ЈЛС
Унапређење социјалне укључености на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за побољшање ефикасности и квалитета постојец́их или унапређених услуга социјалне заштите у складу са потребама рањивих друштвених група на локалном нивоу. Swiss PRO Центар за социјалну политику Јужна и источна Србија Пчињски округ 0 0 0 siva-bg
Социјална укљученост Процедуре за финансирање пројеката ОЦД Трговиште Техничка подршка ЈЛС
Унапређење прописа и процедура за финансирање локалних пројеката које спроводе организације цивилног друштва Унапређење постојећег Правилника о критеријумима и условима за одабир пројеката од јавног интереса које спроводе ОЦД, усклађивање Правилника са новоусвојеном Уредбом, као и развој локалних политика које дефинишу јавни интерес и процедура за праћење и евалуацију. Swiss PRO Јужна и источна Србија Пчињски округ 0 0 0 siva-bg
Социјална укљученост Подстандардна ромска насеља Трстеник Финансијска подршка ЈЛС
Подршка ђацима из неформалних ромских насеља у полагању пријемних и поправних испита у општини Трстеник током пандемије ковида 19 Унапређење приступа образовању 51 деце ромске националности која живе у неформалним насељима у Трстенику реализацијом онлајн обуке за полагање пријемних и поправних испита намењене ученицима основне и средње школе, као и обезбеђивање механизама за учење на даљину. Поред тога, снимање и емитовање промотивног филма „Живот Рома у неформалним насељима у општини Трстеник“ у циљу јачања свести опште јавности о условима живота Рома. Општина Трстеник Удружење грађана „Ромски културни центар“ Шумадија и западна Србија Расински округ 11.089 1.280 12.369 siva-bg
Добро управљање еУправа и еУслуге Трстеник Техничка подршка ЈЛС
Унапређење е-Управе и е-Услуга Техничка подршка ЈЛС за унапређење еУправе и еУслуга Swiss PRO ДЦГ доо Шумадија и западна Србија Расински округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање Пружање јавних услуга Трстеник Техничка подршка ЈЛС
Унапређење пружања услуга грађанима и привреди Техничка подршка ЈЛС за унапређење пружања јавних услуга као одговор на потребе грађана изражене током истраживања задовољства грађана квалитетом услуга локалне самоуправе. Swiss PRO Шумадија и западна Србија Расински округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање Отворени подаци Трстеник Техничка подршка ЈЛС
Унапређење доступности отворених података Техничка подршка ЈЛС за развој регулаторних и институционалних оквира за отварање података, одређивање приоритета отворених података, изградњу капацитета, успостављање механизама за ажурирање и управљање отвореним подацима, као и партиципативни приступ и сарадњу са јавним институцијама, приватним и цивилним сектором у дефинисању потреба. Swiss PRO ДЦГ доо Шумадија и западна Србија Расински округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Тутин Финансијска подршка ЈЛС
Пружање социјалне и здравствене неге старијим лицима Квалитет редовне услуге помоћи у кући више појачан медицинском и психолошком подршком дома здравља, који ће пружати основне медицинске услуге кроз кућне посете корисницима и посебну негу у виду евентуалног транспорта ових особа до дома здравља. Општина Тутин Центар за социјални рад Тутин и Дом здравља Тутин Шумадија и западна Србија Рашки округ 15.090 1.580 16.670 siva-bg
Добро управљање Грађанско учешће и транспарентност Тутин Техничка подршка ЈЛС
Пакети подршке локалним самоуправама за 2020. Пакети подршке локалним самоуправама подразумевају пружање експертске подршке и стручног знања у предметним областима кроз обуке, менторски рад, саветодавну подршку и подршку унапређењу постојећих или развоју нових процедура и аката у локалним самоуправама у складу са развијеним моделима и најбољим праксама. Swiss PRO / СКГО Шумадија и западна Србија Рашки округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање еУправа и еУслуге Тутин Финансијска подршка ЈЛС
Успостављање техничких предуслова за развој е-Услуга Увођење електронске писарнице што ће обезбедити бољу ефикасност општинске управе и повећати задовољство грађана због уштеде времена и новца. Општина Тутин Шумадија и западна Србија Рашки округ 8.650 1.680 10.330 tamno-siva-bg
Родна равноправност Политике родне равноправности Тутин Техничка подршка ЈЛС
Унапређење родне равноправности на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за унапређење локалних механизама и политика родне равноправности, успостављање локалних Женских одборничких мрежа, изградњу капацитета за представнице ЖОМ, као и за израду годишњег плана рада и спровођење активности јавног заговарања. Swiss PRO Центар за социјалну политику Шумадија и западна Србија Рашки округ 0 0 0 roze-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Уб Техничка подршка ЈЛС
Унапређење социјалне укључености на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за побољшање ефикасности и квалитета постојец́их или унапређених услуга социјалне заштите у складу са потребама рањивих друштвених група на локалном нивоу. Swiss PRO Центар за социјалну политику Шумадија и западна Србија Колубарски округ 0 0 0 siva-bg
Добро управљање еУправа и еУслуге Ужице Техничка подршка ЈЛС
Унапређење е-Управе и е-Услуга Техничка подршка ЈЛС за унапређење еУправе и еУслуга Swiss PRO ДЦГ доо Шумадија и западна Србија Златиборски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање Пружање јавних услуга Ужице Техничка подршка ЈЛС
Унапређење пружања услуга грађанима и привреди Техничка подршка ЈЛС за унапређење пружања јавних услуга као одговор на потребе грађана изражене током истраживања задовољства грађана квалитетом услуга локалне самоуправе. Swiss PRO Шумадија и западна Србија Златиборски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање Антикорупцијске политике Ужице Техничка подршка ЈЛС
Пакети подршке локалним самоуправама за 2020. Пакети подршке локалним самоуправама подразумевају пружање експертске подршке и стручног знања у предметним областима кроз обуке, менторски рад, саветодавну подршку и подршку унапређењу постојећих или развоју нових процедура и аката у локалним самоуправама у складу са развијеним моделима и најбољим праксама. Swiss PRO / СКГО Шумадија и западна Србија Златиборски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Ужице Финансијска подршка ЈЛС
Заједно за Предах смештај за ОСИ Ванинституционална услуга социјалне заштите које спречава или смањује институционални смештај особа са инвалидитетом старијих од 26 година јер пружа привремени смештај и сигурност уз подстицање стручног оспособљавања што повећава социјалну укљученост и постепену независност особа са инвалидитетом. Град Ужице ЈЛС Ариље и ЈЛС Пожега Шумадија и западна Србија Златиборски округ 11.673 1.622 13.295 siva-bg
Добро управљање Отворени подаци Ужице Техничка подршка ЈЛС
Унапређење доступности отворених података Техничка подршка ЈЛС за развој регулаторних и институционалних оквира за отварање података, одређивање приоритета отворених података, изградњу капацитета, успостављање механизама за ажурирање и управљање отвореним подацима, као и партиципативни приступ и сарадњу са јавним институцијама, приватним и цивилним сектором у дефинисању потреба. Swiss PRO ДЦГ доо Шумадија и западна Србија Златиборски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Подстандардна ромска насеља Ваљево Финансијска подршка ОЦД
Имунизација за инклузију Подршка процесу имунизације грађана ромске националности који живе у неформалним насељима у 20 градова и општина. Асоцијација координатора за ромска питања Шумадија и западна Србија Колубарски округ 10.869 0 10.869 siva-bg
Добро управљање Добро управљање и инфраструктурни пројекти Ваљево Техничка подршка ЈЛС
Изградња канализационе мреже у ромском насељу Баир Техничка подршка ЈЛС у интеграцији принципа доброг управљања у инфраструктурном пројекту који је финансиран од стране ЕУ кроз програм ЕУ ПРО, доприноси одговорној и транспарентној употреби јавних објеката, поштујући принцип недискриминације и једнаког приступа ранијим групама, као и управљање јавним ресурсима. Након техничке подршке Swiss PRO, Град Ваљево је донео Одлуку о поверењу управљања и одржавања канализације у насељу Баир Јавном комуналном предузећу Водовод и потписао пратећи уговор који детаљно предвиђа права и обавезе обе стране. Обе уредбе унапређују принципе одговорности и транспарентности. Swiss PRO EU PRO Шумадија и западна Србија Колубарски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Ваљево Техничка подршка ЈЛС
Унапређење социјалне укључености на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за побољшање ефикасности и квалитета постојец́их или унапређених услуга социјалне заштите у складу са потребама рањивих друштвених група на локалном нивоу. Swiss PRO Центар за социјалну политику Шумадија и западна Србија Колубарски округ 0 0 0 siva-bg
Добро управљање Отворени подаци Ваљево Техничка подршка ЈЛС
Унапређење доступности отворених података Техничка подршка ЈЛС за развој регулаторних и институционалних оквира за отварање података, одређивање приоритета отворених података, изградњу капацитета, успостављање механизама за ажурирање и управљање отвореним подацима, као и партиципативни приступ и сарадњу са јавним институцијама, приватним и цивилним сектором у дефинисању потреба. Swiss PRO ДЦГ доо Шумадија и западна Србија Колубарски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Варварин Техничка подршка ЈЛС
Унапређење социјалне укључености на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за побољшање ефикасности и квалитета постојец́их или унапређених услуга социјалне заштите у складу са потребама рањивих друштвених група на локалном нивоу. Swiss PRO Центар за социјалну политику Шумадија и западна Србија Расински округ 0 0 0 siva-bg
Добро управљање Отворени подаци Велика Плана Техничка подршка ЈЛС
Унапређење доступности отворених података Техничка подршка ЈЛС за развој регулаторних и институционалних оквира за отварање података, одређивање приоритета отворених података, изградњу капацитета, успостављање механизама за ажурирање и управљање отвореним подацима, као и партиципативни приступ и сарадњу са јавним институцијама, приватним и цивилним сектором у дефинисању потреба. Swiss PRO ДЦГ доо Јужна и источна Србија Подунавски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање Пружање јавних услуга Велика Плана Техничка подршка ЈЛС
Унапређење пружања услуга грађанима и привреди Техничка подршка ЈЛС за унапређење пружања јавних услуга као одговор на потребе грађана изражене током истраживања задовољства грађана квалитетом услуга локалне самоуправе. Swiss PRO Јужна и источна Србија Подунавски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање Добро управљање и инфраструктурни пројекти Велика Плана Техничка подршка ЈЛС
Унапређење енергетске ефикасности у Основној школи „Карађорђе“ Техничка подршка ЈЛС у интеграцији принципа доброг управљања у инфраструктурни пројекат који је финансиран од стране ЕУ кроз програм EU PRO, доприноси одговорнијој и транспарентнијој употреби јавних објеката, поштујући принцип недискриминације и једнаког приступа рањивим групама. Техничку подршку спроводи: Swiss PRO. Инфраструктурни пројекат спроводи: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Јужна и источна Србија Подунавски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Велика Плана Техничка подршка ЈЛС
Унапређење социјалне укључености на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за побољшање ефикасности и квалитета постојец́их или унапређених услуга социјалне заштите у складу са потребама рањивих друштвених група на локалном нивоу. Swiss PRO Центар за социјалну политику Јужна и источна Србија Подунавски округ 0 0 0 siva-bg
Родна равноправност Политике родне равноправности Велика Плана Техничка подршка ЈЛС
Унапређење родне равноправности на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за унапређење локалних механизама и политика родне равноправности, успостављање локалних Женских одборничких мрежа, изградњу капацитета за представнице ЖОМ, као и за израду годишњег плана рада и спровођење активности јавног заговарања. Swiss PRO Центар за социјалну политику Јужна и источна Србија Подунавски округ 0 0 0 roze-bg
Добро управљање Отворени подаци Велико Градиште Техничка подршка ЈЛС
Унапређење доступности отворених података Техничка подршка ЈЛС за развој регулаторних и институционалних оквира за отварање података, одређивање приоритета отворених података, изградњу капацитета, успостављање механизама за ажурирање и управљање отвореним подацима, као и партиципативни приступ и сарадњу са јавним институцијама, приватним и цивилним сектором у дефинисању потреба. Swiss PRO ДЦГ доо Јужна и источна Србија Браничевски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање Пружање јавних услуга Велико Градиште Техничка подршка ЈЛС
Унапређење пружања услуга грађанима и привреди Техничка подршка ЈЛС за унапређење пружања јавних услуга као одговор на потребе грађана изражене током истраживања задовољства грађана квалитетом услуга локалне самоуправе. Swiss PRO Јужна и источна Србија Браничевски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање Грађанско учешће и транспарентност Велико Градиште Техничка подршка ЈЛС
Пакети подршке локалним самоуправама за 2019. Пакети подршке локалним самоуправама подразумевају пружање експертске подршке и стручног знања у предметним областима кроз обуке, менторски рад, саветодавну подршку и подршку унапређењу постојећих или развоју нових процедура и аката у локалним самоуправама у складу са развијеним моделима и најбољим праксама. Swiss PRO / СКГО Јужна и источна Србија Браничевски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Услуге социјалне заштите Велико Градиште Техничка подршка ЈЛС
Унапређење социјалне укључености на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за побољшање ефикасности и квалитета постојец́их или унапређених услуга социјалне заштите у складу са потребама рањивих друштвених група на локалном нивоу. Swiss PRO Центар за социјалну политику Јужна и источна Србија Браничевски округ 0 0 0 siva-bg
Родна равноправност Политике родне равноправности Велико Градиште Техничка подршка ЈЛС
Унапређење родне равноправности на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за унапређење локалних механизама и политика родне равноправности, успостављање локалних Женских одборничких мрежа, изградњу капацитета за представнице ЖОМ, као и за израду годишњег плана рада и спровођење активности јавног заговарања. Swiss PRO Центар за социјалну политику Јужна и источна Србија Браничевски округ 0 0 0 roze-bg
Социјална укљученост Подстандардна ромска насеља Владичин Хан Финансијска подршка ОЦД
Обнова друштвено економских односа у ромској заједници Формално учење у виду стручне обуке у преради воћа и поврћа за 15 младих ромске националности до 30 година старости, који ће добити саветодавну подршку у покретању бизниса у области пољопривреде. Удружење Рома интелектуалаца Јужна и источна Србија Пчињски округ 12.769 0 12.769 siva-bg
Добро управљање Добро управљање и инфраструктурни пројекти Владичин Хан Техничка подршка ЈЛС
Реконструкција Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство Техничка подршка ЈЛС у интеграцији принципа доброг управљања у инфраструктурни пројекат који је финансиран од стране ЕУ кроз програм EU PRO, доприноси одговорнијој и транспарентнијој употреби јавних објеката, поштујући принцип недискриминације и једнаког приступа рањивим групама. Техничку подршку спроводи: Swiss PRO. Инфраструктурни пројекат спроводи: EU PRO. Swiss PRO EU PRO Јужна и источна Србија Пчињски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Социјално иновативни пројекти Владичин Хан Финансијска подршка ОЦД
Боља запошљивост Рома у Владичином Хану и Сурдулици Обезбеђивање обуке за средњошколце и матуранте путем повезивања сектора образовања, пословног сектора и корисника, као и пружањем додатних часова и образовне подршке. Удружење Рома интелектуалаца Јужна и источна Србија Пчињски округ 13.641 0 13.641 siva-bg
Социјална укљученост Социјално иновативни пројекти Владичин Хан Финансијска подршка ОЦД
Пружање услуге социјалне заштите социјално искљученим старим особама Пружање услуга помоћи у кући старим особама које живе у удаљеним и планинским подручјима у селима Брестово, Дупљане, Зебинце, Гариње и Теговиште: обезбеђивање хране и лекова, одржавање одеће и кревета, хигијена и подршка у здравственим услугама. Црвени крст Владичин Хан Јужна и источна Србија Пчињски округ 13.692 0 13.692 siva-bg
Социјална укљученост Процедуре за финансирање пројеката ОЦД Владичин Хан Техничка подршка ЈЛС
Унапређење прописа и процедура за финансирање локалних пројеката које спроводе организације цивилног друштва Усклађивање постојећег Правилника о финансирању пројеката које спроводе ОЦД са прописима Владе Републике Србије и развијање осталих прописа у вези са утврђивањем и поновном проценом јавног интереса, као и механизмима за праћење и евалуацију. Swiss PRO Јужна и источна Србија Пчињски округ 0 0 0 siva-bg
Добро управљање Грађанско учешће и транспарентност Власотинце Техничка подршка ЈЛС
Пакети подршке локалним самоуправама за 2020. Пакети подршке локалним самоуправама подразумевају пружање експертске подршке и стручног знања у предметним областима кроз обуке, менторски рад, саветодавну подршку и подршку унапређењу постојећих или развоју нових процедура и аката у локалним самоуправама у складу са развијеним моделима и најбољим праксама. Swiss PRO / СКГО Јужна и источна Србија Јабланички округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање еУправа и еУслуге Власотинце Финансијска подршка ЈЛС
Ефикасније пружање услуга грађанима модернизацијом рада локалне самоуправе: е-Управа Оснивање електронске писарнице, док ће се успоставити еУслуга везана за пријављивање проблема комуналним службама. Општина Власотинце Јужна и источна Србија Јабланички округ 7.400 1.880 9.280 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Социјално иновативни пројекти Власотинце Финансијска подршка ЈЛС
Заједно за боље сутра Укупно 42 особе са инвалидитетом (ОСИ) прошле су обуку за производњу предмета домаће радиности, док су се израђени украсни предмети продавани на хуманитарним базарима, чиме је додатно омогућено повећање прихода корисника. Стечене нове вештине побољшале су корисницима приступ праву на запошљавање и самосталнији живот у заједници. Општина Власотинце Центар за едукацију "Осмех" Јужна и источна Србија Јабланички округ 12.100 2.903 15.003 siva-bg
Социјална укљученост Процедуре за финансирање пројеката ОЦД Власотинце Техничка подршка ЈЛС
Унапређење прописа и процедура за финансирање локалних пројеката које спроводе организације цивилног друштва Унапређење Одлуке о методологији финансирања пројеката које спроводе ОЦД и Смерница за финансирање ОЦД у области доброг управљања, нарочито у погледу учешћа цивилног сектора у стварању локалних стратегија и припреми годишњег буџета, и развијање свих осталих прописа који дефинишу јавни интерес и успостављају механизам праћења и евалуације. Swiss PRO Јужна и источна Србија Јабланички округ 0 0 0 siva-bg
Добро управљање Отворени подаци Врњачка Бања Техничка подршка ЈЛС
Унапређење доступности отворених података Техничка подршка ЈЛС за развој регулаторних и институционалних оквира за отварање података, одређивање приоритета отворених података, изградњу капацитета, успостављање механизама за ажурирање и управљање отвореним подацима, као и партиципативни приступ и сарадњу са јавним институцијама, приватним и цивилним сектором у дефинисању потреба. Swiss PRO ДЦГ доо Шумадија и западна Србија Рашки округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Подстандардна ромска насеља Врњачка Бања Финансијска подршка ЈЛС
Бити Ром С обзиром на лошу хигијенску ситуацију у подстандардним ромским насељима у селима Врњци, Грачац и Подунавци, за десет најугроженијих ромских породица са 52 члана биће обезбеђени бојлери и машине за прање веша што ће допринети побољшаној здравственој заштити породица. Такође, 69-оро деце која похађају завршни разред основне школе биће подржано обезбеђивањем ресурса за учење на даљину и менторске подршке. Додатно, биће организоване радионице о јавном здрављу на тему ковида 19, мера јавног и личног здравља, уз редовне посете и консултације са здравственим медијатором. Општина Врњачка Бања Удружење грађана „КОРТЕКС” Шумадија и западна Србија Рашки округ 11.089 1.450 12.539 siva-bg
Добро управљање Пружање јавних услуга Врњачка Бања Техничка подршка ЈЛС
Унапређење пружања услуга грађанима и привреди Техничка подршка ЈЛС за унапређење пружања јавних услуга као одговор на потребе грађана изражене током истраживања задовољства грађана квалитетом услуга локалне самоуправе. Swiss PRO Шумадија и западна Србија Рашки округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање Грађанско учешће и транспарентност Врњачка Бања Техничка подршка ЈЛС
Пакети подршке локалним самоуправама за 2020. Пакети подршке локалним самоуправама подразумевају пружање експертске подршке и стручног знања у предметним областима кроз обуке, менторски рад, саветодавну подршку и подршку унапређењу постојећих или развоју нових процедура и аката у локалним самоуправама у складу са развијеним моделима и најбољим праксама. Swiss PRO / СКГО Шумадија и западна Србија Рашки округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање еУправа и еУслуге Врњачка Бања Финансијска подршка ЈЛС
ФТ1П ("фали ти један папир") Ефикасније коришћење електронског поступања локалне пореске администрације што ће побољшати одговорност локалне управе и квалитет живота грађана. Општина Врњачка Бања Шумадија и западна Србија Рашки округ 7.500 1.970 9.470 tamno-siva-bg
Родна равноправност Политике родне равноправности Врњачка Бања Техничка подршка ЈЛС
Унапређење родне равноправности на локалном нивоу Техничка подршка ЈЛС за унапређење локалних механизама и политика родне равноправности, успостављање локалних Женских одборничких мрежа, изградњу капацитета за представнице ЖОМ, као и за израду годишњег плана рада и спровођење активности јавног заговарања. Swiss PRO Центар за социјалну политику Шумадија и западна Србија Рашки округ 0 0 0 roze-bg
Социјална укљученост Подстандардна ромска насеља Зајечар Финансијска подршка ОЦД
Здравље нас спаја! Побољшање санитарних услова и здравствене заштите обезбеђивањем приступа води за чланове четири ромске породице у насељу у селу Рготина обављањем грађевинских радова за трајни прикључак на водоводну мрежу у координацији са ЈКП „Водовод" и изградња четири купатила и четири септичке јаме. Удружење „Друштво Рома“ Зајечар Град Зајечар и Завод за јавно здравље „Тимок“ Зајечар Јужна и источна Србија Зајечарски округ 12.763 2.175 14.938 siva-bg
Добро управљање Пружање јавних услуга Зајечар Техничка подршка ЈЛС
Унапређење пружања услуга грађанима и привреди Техничка подршка ЈЛС за унапређење пружања јавних услуга као одговор на потребе грађана изражене током истраживања задовољства грађана квалитетом услуга локалне самоуправе. Swiss PRO Јужна и источна Србија Зајечарски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Родна равноправност Механизми за родну равноправност Зајечар Финансијска подршка ЈЛС
Кад жене воде Јачање капацитета жена из руралних подручја за бављење сеоским туризмом кроз едукацију жена у области предузетништва са аспекта руралног туризма, извора финансирања и дигиталног маркетинга. Град Зајечар Јужна и источна Србија Зајечарски округ 3.404 890 4.294 roze-bg
Добро управљање Антикорупцијске политике Зајечар Техничка подршка ЈЛС
Пакети подршке локалним самоуправама за 2019. Пакети подршке локалним самоуправама подразумевају пружање експертске подршке и стручног знања у предметним областима кроз обуке, менторски рад, саветодавну подршку и подршку унапређењу постојећих или развоју нових процедура и аката у локалним самоуправама у складу са развијеним моделима и најбољим праксама. Swiss PRO / СКГО Јужна и источна Србија Зајечарски округ 0 0 0 tamno-siva-bg
Добро управљање еУправа и еУслуге Зајечар Финансијска подршка ЈЛС
е-Зајечар Успостављање Центра за помоћ грађанима у циљу боље комуникације са становништвом док ће бити успостављанео најмање 10 нових еУслуга. Град Зајечар Јужна и источна Србија Зајечарски округ 6.500 1.630 8.130 tamno-siva-bg
Социјална укљученост Социјално иновативни пројекти Зајечар Финансијска подршка ЈЛС
Отворена врата иза затворених врата Укупно 2.264 младих прошло је кроз успостављено саветовалиште на интернет платформи за унапређење менталне хигијене, што је допринело бољем социјалном укључивању. Поред тога, 126 професионалаца је добило цертификат за похађање едукативних семинара о поремећају хиперактивности са дефицитом пажње (АДХД) и решавања конфликата, чиме су унапредили своје професионално знање и вештине за рад са младима. Кроз партиципативни процес свих младих корисника и њихових родитеља, пројекат је успоставио о