Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Вести / Актуелности

Београд, 21. фебруар 2019.

Додељена признања локалним самоуправама у области добре управе

У оквиру Пројекта „Унапређење доброг управљања на локалном нивоу“ као дела ширег програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“, који реализује Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС), Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) и Стална...

Београд, 8. фебруар 2019.

Одабрани примери најбољих пракси у примени принципа добре управе на локалном нивоу за 2018. годину

У оквиру првог Националног годишњег такмичења за избор најбоље праксе у примени принципа добре управе на локалном нивоу, спроведеном за 2018. годину, одабране су локалне самоуправе које добијају прву награду или посебно признање у четити области у којима се такмичење спроводило.

Београд, 21. јануар 2019.

Отворен јавни позив локалним самоуправама за учешће у истраживању задовољства грађана

Програм Swiss PRO отворио је позив за 99 градова и општина да се пријаве за учешће у истраживању задовољства грађана. Ово истраживање, које спроводи Центар за слободне изборе и демократију (ЦеСИД), утврдиће степен поверења и задовољства грађана у односу на рад локалних самоуправа, али и дати...

Београд, 17. децембар 2018.

146 представника локалних самоуправа успешно завршило е-обуку о добром управљању

У оквиру програма Swiss PRO Стална конференција градова и општина (СКГО) доделила је 17. децембра 2018. године сертиикате учесницима е-обуке „Добро управљање на локалном нивоу“. Обука је трајала седам недеља, а сертиф-икат о успешно савладаном градиву добило је 146 полазника из 60 градова и општина.