Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Вести / Актуелности

Београд, 12. април 2019.

Објављен позив за социјално-иновативне пројекте у партнерству градова и општина и организација цивилног друштва

Кроз програм Swiss PRO, Влада Швајцарске ће, са 85.000 евра подржати локалне самоуправе (ЛС) да спроведу социјално-иновативне пројекте у партнерству са организацијама цивилног друштва (ОЦД) усмерене на бољи приступ права и испуњење потреба за најмање 500 грађана и грађанки из рањивих група.

Београд, 18. март 2019.

Објављен позив подршке локалним самоуправама за успостављање Саветодавних служби за грађане

Фондом вредним 262.500 долара Влада Швајцарске ће, кроз програм Swiss PRO, подржати јединице локалне самоуправе (ЈЛС) да успоставе Саветодавне службе за грађане усмерене на бољи приступ правима за најмање 5000 грађана из рањивих група.

Београд, 15. март 2019.

СИПРУ представио Програм локалних иницијатива – ЛИП2

Тим за социјалну укљученост и смањење сиромаштва Владе Републике Србије (СИПРУ), одржао је информативне сесије о Програму локалних иницијатива за социјално укључивање и смањење сиромаштва- ЛИП2, који се реализује уз подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу. На информативним сесијама, поред представљања програма, представници јединица локалне...

Београд, 21. фебруар 2019.

Додељена признања локалним самоуправама у области добре управе

У оквиру Пројекта „Унапређење доброг управљања на локалном нивоу“ као дела ширег програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“, који реализује Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС), Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) и Стална...