Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Вести / Актуелности

Влада Швајцарске оснажује рањиве групе у Србији кроз подршку социјално иновативним пројектима

  • Ниш, 29. новембар 2018.

Сертификати о финансијској подршци Владе Швајцарске од 350.000 евра, преко програма Swiss PRO, за спровођење социјално иновативних пројеката организација цивилног друштва и пружању техничке подршке локалним самоуправама, данас су свечано уручени представницима цивилног и јавног сектора у Нишу.

У оквиру два јавна позива спроведена под слоганом “Нове идеје по мери заједнице”, одобрена је подршка за 26 организација цивилног друштва, док техничку подршку намењену локалним самоуправама за спровођење пројеката у партнерству са цивилним сектором добија 16 градова и општина у Србији.

„Влада Швајцарске годинама помаже Србији, а активности у склопу ових пројеката допринеће свеобухватним реформама у процесу европских интеграција. У овом процесу оснаживања рањивих група, кључну улогу имаће цивилни сектор“, рекао је државни секретар министарста за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Светозар Алексов.

Организацијама цивилног друштва одобрена је подршка у вредности од 10.000 до 14.000 евра да спроведу 11 пројеката који ће се бавити оснаживањем рањивих група кроз обуке, док ће се остали бавити унапређењем доступности јавних услуга за рањиве групе: осам пројеката у фокус ставља приступ социјалној заштити, четири пројекта баве се унапређењем приступа здравственим услугама, док су три усредсређена на образовање.

„Задовољство је видети почетак пројеката који ће унапредити социјално укључивање, здравствене услуге и образовање за рањиве групе, јер то је од великог значаја за локалне самоуправе и заједнице“, рекао је Саша Могић, помоћник министра за државну управу и локалну самоуправу.

„Влада Швајцарке препознала је да и организације цивилног друштва и локалне самоуправе желе да буду део процеса унапређења доброг управљања, социјалне укључености и родне равноправности“, рекао је Дејан Вулетић, саветник за праћење и унапређење правног оквира за развој цивилног друштва у Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом која, по његовим речима, повезује ова два сектора.

Овим пројектима претходио је процес јавних позива, који су трајали од јуна до августа 2018. године, током којих се пријавило 85 организација и 16 локалних самоуправа.

„Подршка социјалној инклузији на локалу је један од три стуба програма Swiss PRO, поред доброг управљања и родне равноправности. Очекујемо добре резултате пројеката који ће директно унапредити животе 2.600 људи кроз тренинге, образовање и услуге социјалне заштите“, рекао је Грем Тиндал, менаџер програма Swiss PRO.

„Техничка подршка за 16 локалних самоуправа обухватаће развој и унапређење процеса, процедура и прописа о дефинисању јавног интереса и финансирању локалних пројеката које спроводе организације цивилног друштва. Део градова и општина током следеће фазе подршке спроводиће пројекте заједно са цивилним сектором“, рекла је Ана Недељковић Беља, национална менаџерка програма Swiss PRO.

Више информација о одобреним социјално иновативним пројектима и техничкој подршци локалним самоуправама налази се на следећим линковима:

http://www.swisspro.org.rs/uploads/files/94-550-rezultati-poziva-civilno-drustvo-srb.pdf

http://www.swisspro.org.rs/uploads/files/94-492-rezultati-poziva-tehnicka-podrska-srb.pdf