Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Вести / Актуелности

Процена стања е-управе на локалу као корак ка њеном унапређењу

  • Београд, 7. септембар 2018.

Програм Swiss PRO започео је израду процене и анализе тренутног стања електронске управе (е-Управе) на локалном нивоу, а примена њених налаза допринеће унапређењу ефикасности рада управе у служби грађана.

Процена и анализа стања  е-Управе, биће извршена на репрезентативном узорку од 60 јединица локалне самоуправе у Србији. Ова анализа бавиће се функционисањем услуга е-Управе на локалном нивоу, доступношћу и квалитетом е-Услуга за најшири круг корисника, постојећим информатичким и другим капацитетима градова и општина за пружање и коришћење е-Услуга, задовољством корисника е-Услуга као и постојањем алата за учешће грађана у процесу доношења одлука.

Ово је прво свеобухватно истраживање о процени тренутног стања е-Управе у Србији и представља значајан корак на путу ка достизању ефикасније локалне самоуправе у служби грађана. Сваки град или општина обухваћен овим истраживањем добиће и мини акциони план са јасним смерницама за даља унапређења и улагања у домену е-Управе а у сладу са законским одредбама и роковима.

Резултати истраживања биће објављени у марту 2019. године и представљаће основ за планирање техничке подршке и доделе бесповратних средстава градовима и општинама за унапређење е-Управе, а које ће спровести програм Swiss PRO.

Уколико желите да и ваша локална самоуправа учествује у овом истраживању, можете нас контактирати до 01. октобра 2018. године на rsoc.swisspro.comms@unops.org