Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Вести / Актуелности

Подстицање учешће грађана као основа доброг управљања на локалном нивоу

  • Врњачка Бања, 28. фебруар 2020.

Примена принципа учешћа грађана била је главна тема четвртог по реду тренинга за контакт особе за добро управљање који је одржан од 26. до 28. фебруара 2020. године у Врњачкој Бањи. Обуку уз подршку Владе Швајцарске спроводи програм SWISS PRO у циљу изградње капацитета локалних самоуправа.

На тренингу су учествовали представнице и представници 30 локалних самоуправа, а обуци је допринела и Милена Недељков, представница Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом. Она је представила улогу организација цивилног друштва у процесу доношења прописа и механизме њиховог учешћа. Посебно су представљене Смернице за укључивање организација цивилног друштва у радне групе за израду предлога докумената јавних политика и нацрта, односно предлога прописа и начини на које Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом пружа подршку државним органима за укључивање у рад радних група и других саветодавних тела.

Учесници тренинга су дискутовали и о конкретним примерима и дилемама које се тичу примене принцип учешћа грађана у процесу одлучивања и доприносу партиципативне демократије представничкој. Радионица је била посвећена и приступу, нормативном оквиру, пракси, инструментима и изазовима у учешћу грађана без права одлучивања („меко учешће“), као и учешћу са правом одлучивања („чврсто учешће“). Током тренинга су унапређена и знања о грађанском активизму и пракси партиципативног буџетирања у локалним самоуправама.

Тренинг је део шире подршке којом Влада Швајцарске кроз програм Swiss PRO подржава општине и градове да створе основе за унапређење управљања и поступања јавног сектора на локалном нивоу. Подршка локалним самоуправама обухвата и увођење и унапређења е-Управе и пружања е-Услуга грађанима и привреди, прилагођавање локалних прописа новим законима, као и е-обуке и радионице размене искустава које Swiss PRO спроводи у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина.