Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Вести / Актуелности

Почињу пријаве за е-обуку о добром управљању на локалном нивоу

  • Београд, 28. септембар 2018.

У оквиру програма Swiss PRO, Стална конференција градова и општина (СКГО) организоваће е-обуку (учење на даљину) на тему „Добро управљање на локалном нивоу“. Обука која треба да оснажи капацитете локалних самоуправа у овој области трајаће од 15. октобра до 23. новембра 2018.

Е-обука о добром управљању у намењена је доносиоцима одлука и запосленима у градовима и општинама који треба да допринесу усвајању и спровођењу принципа доброг управљања: ефикасности, делотворности, транспарентности, одговорности, владавини права, партиципацији, једнакости и недискриминацији у свакодневној пракси.

Како би полазници обуке, која ће трајати шест недеља, добили основне информације о програму обуке, менторима и начину рада и коришћења платформе за учење на даљину, СКГО ће 10. октобра 2018. са почетком у 11 часова у хотелу „М“ (Булевар ослобођења 56а) организовати једнодневни скуп поводом почетка обуке. Пријављеним учесницима агенда ће бити благовремено послата.

Обука је за представнике градова и општина бесплатна, а више информација налази се на овом линку.