Swiss PRO
 • Влада Републике Србије
 • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
 • УНОПС
 • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Вести / Актуелности

Почињу регионалне обуке о партиципативном буџетирању

 • Београд, 1. октобар 2018.

У оквиру програма Swiss PRO у периоду од 2. до 26. октобра 2018. године биће организовано седам регионалних обука о спровођењу процеса партиципативног буџетирања. Ове дводневне обуке, које реализује Стална конференција градоваи општина (СКГО), намењене су запосленима у локалним самоуправама, а за циљ имају унапређење буџетирања као и транспарентности буџета.

Имајући у виду законске обавезе које се односе на учешће грађана у процесу доношења буџета јединица локалне самоуправе, учесницима обука ће бити представљени предлози за нормативно уређивање и спровођење овог процеса, као и примери препоручене праксе.

Представницима градова и општина биће представљени: законодавни оквир и алати за партиципацију грађана, механизми укључивања грађана у процесе израде плана јавних инвестиција и буџета, начини припреме и спровођења јавне расправе и јавног слушања, обрада резултата јавне расправе и представљање резултата, као и предлози за унапређење транспарентност буџета.

Места и датуми одржавања дводневних регионалних обука:

 • Златибор – 2. и 3. октобар 2018.
 • Врњачка Бања – 4. и 5. октобар 2018.
 • Београд – 11. и 12. октобар 2018.
 • Нови Сад – 16. и 17. октобар 2018.
 • Суботица – 18. и 19. октобар 2018.
 • Ниш – 23. и 24. октобар 2018.
 • Крагујевац – 25. и 6. октобар 2018.

Агенда и више информација о обукама налазе се на линку.