Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Вести / Актуелности

Одобрено 350.000 евра за 26 организација цивилног друштва и техничка подршка за 16 локалних самоуправа

  • Србија, 15. септембар 2018.

У оквиру програма Swiss PRO одобрена је подршка Владе Швајцарске вредна 350.000 евра за 26 организација цивилног друштва како би спровеле социјално иновативне пројекте у 48 градова и општина, док техничку подршку намењену локалним самоуправама за спровођење пројеката у партнерству са цивилним сектором добија 16 градова и општина у Србији.

Управни одбор програма Swiss PRO, који чине представници Швајцарске канцеларије за развој и сарадњу (СЦО), Министарства државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (МРЗБСП), одобрио је предлоге пројеката које су организације цивилног друштва и локалне самоуправе достављале по конкурсима за подршку социјално иновативним пројектима.

Подршка вредна између 10.000 и 14.000 евра по пројекту одобрена је за 26 организација цивилног друштва (ОЦД) како би спровеле „нове идеје по мери заједнице“, односно социјално иновативне пројекте намењене рањивим групама. Једанаест пројеката бавиће се оснаживањем рањивих група кроз обуке, док ће се остали бавити унапређењем доступности јавних услуга за рањиве групе: осам пројеката у фокус ставља приступ социјалној заштити, четири пројекта баве се унапређењем приступа здравственим услугама, док су три усредсређена на образовање.

„Изузетно смо задовољни спроведеним позивом, процесом евалуације и квалитетом пројеката,“ рекла је Урсула Лојбли, директорка Швајцарске канцеларије за сарадњу у Србији. „Ово је наставак рада на трагу успешног програма „Европски ПРОГРЕС“ и убудуће ћемо настојати да пружамо подршку локалним самоуправама у складу са њиховим потребама, али и да, у координацији са ресорним министарством, подржавамо пројекте који се тичу запошљавања младих.“

У оквиру другог позива одобрена је и техничка подршка за 16 локалних самоуправа како би развиле или унапредиле процесе, процедуре и прописе о дефинисању јавног интереса и финансирању локалних пројеката које спроводе ОЦД, док ће у следећој фази део градова и општина добити подршку да пројекте у партнерству с ОЦД спроведе у дело.

„Ово је наставак успешне сарадње Влада Србије и Швајцарске,“ казао је менаџер програма Сwисс ПРО Грем Тиндал. „Ми ћемо кроз програм настојати да и Влада и локалне самоуправе имају суштинско власништво над процесима које заједно спроводимо, како би циљеви и приоритети били остварени и дугорочно одрживи.“

Позиви за социјално иновативне пројекте и техничку подршку били су отворени од 20. јуна до 3. августа 2018. На позиве се јавило 85 организација и 16 локалних самоуправа.


Документација